torsdag den 4. april 2013

CFU besøger Learning Lab

University College Lillebælts Center for Undervisningsmidler (CFU) besøger Learning Lab i Skolegade 5. april. Besøget sker i forbindelse med CFU Temadøgnet "Digitale læremidler - en fælles udfordring" 4-.5. april.

Klik på præsentationen


Learning Lab er stedet, hvor elever, lærere, pædagoger og ledere udvikler egne og hinandens digitale kompetencer. Learning Lab er et blandt flere initiativer opstået i kølvandet på Vejle Kommunes strategi ”Den Digitale Skole 2011-15”. Oplægget præsenterer  Learning Lab og sætter det i forhold til strategien og dens syv temaer. Se mere på Vejle Digitale Skoler (www.vejledigitaleskoler.net) 


Deltagerne fra CFU's temadøgn besøger Learning Lab

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar