lørdag den 11. maj 2013

To praktikanter i efteråret 2013

Dette opslag henvender sig universitetsstuderende.

Vejle Kommune søger to praktikanter til Uddannelse & Læring til efteråret 2013
- Stilling 1: Fokus på Den Digitale Skole og digitale læremidler
- Stilling 2: Fokus på PR, kommunikation og sociale medier.

Stilling 1: Den Digitale Skole
Som praktikant vil du komme til at arbejde med Uddannelse & Lærings særlige fokusområde ”Den Digitale Skole 2011-15”. Vi er godt henne i forløbet. Se strategien og konkrete initiativer på siden Vejle Digitale Skoler (www.vejledigitaleskoler.net)

Du vil blive en del af det team, der arbejder med realiseringen af visionerne i strategien ”Den Digitale Skole 2011-15”. Der vil i efteråret 2013 blive sat ekstra fokus på digitale læremidler og det pædagogiske personales kompetenceudvikling ude på skolerne. Du vil få mulighed for at sætte dit præg på Den Digitale Skole i Vejle Kommune, f.eks. gennem praktikopgave el. lign.

Du vil bl.a. komme til at arbejde med:

 • Udvikling og implementering af strategien for kompetenceudvikling
 • Koordinering af aktiviteter i Learning Lab for lærere, pædagoger, ledere og elever.
 • Formidling af viden om digitale læremidler, bl.a. via www.vejledigitaleskoler.net
 • Status på strategien Den Digitale Skole 2011-15
 • Samarbejde med Uddannelse & Lærings praktikant indenfor ”Kommunikation og sociale medier”


Stilling 2: Kommunikation og sociale medier

Som praktikant med fokus på kommunikation og sociale medier vil du komme til at arbejde med Uddannelse & Lærings kommunikationsindsats på diverse platforme. Nyhedsbreve, hjemmesider og sociale medier bliver noget af det, du kommer til at beskæftige dig med.

Særligt indenfor de sociale medier ønsker vi at styrke vores kommunikationsindsats. Det betyder, at vi meget gerne ser du har kompetencer i den retning. I den forbindelse kommer brug af video til at spille en stor rolle. Så har du kendskab til og erfaring med at lave videoer er det et ekstra plus.

Herudover kommer du til at bidrage til udarbejdelsen af en kommunikationsstrategi for afdelingen, hvilket betyder at du meget gerne må have teoretisk og praktisk viden omkring dette.

Du vil bl.a. komme til at arbejde med

 • Kommunikationsstrategi
 • Pressemeddelelser
 • Sociale medier
 • Tekster til web og nyhedsbreve
 • Pressemeddelelser
 • Udarbejdelse af powerpointpræsentationer
 • Medieoversigt

Gældende for begge praktikstillinger

Uddannelsesbaggrund

Til daglig læser du sikkert et fag med medier, digitalisering og/eller kommunikation som bærende elementer, men det er ikke et krav. Det kan også være du er i gang med en samfundsvidenskabelig uddannelse.
Du er formentlig lige blevet bachelor eller skal til at skrive speciale.

Udover mulighed for at omsætte din teoretiske viden i praksis vil du gennem dit praktikophold kunne udvikle et netværk i kommunen, som du fx kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning o.l.
Praktiske forhold

Du får udbetalt økonomisk kompensation. Beløbet er ca. 2500 kr. pr. måned.
Arbejdstiden er på 37 timer pr. uge.

Udgifter til transport kan trækkes fra i henhold til gældende lovgivning.

Vi forventer, at praktikperioden er fra 1. september til ultimo december eller efter aftale. Ønsker du at følge et seminar ved siden af praktikperioden, eller vil du gerne have enkelte hjemmearbejdsdage, finder vi også ud af det.

Du vil i hele praktikperioden være tilknyttet en mentor, der er en fastansat konsulent, som du kan stille spørgsmål til omkring praktiske og faglige problemstillinger.

Om Uddannelse & Læring
Uddannelse & Læring er organisatorisk placeret i Vejle kommunes Børne- og ungeforvaltning. Afdelingen har ansvaret for Vejle Kommunes skolevæsen, samt en række andre opgaver som Sprogcenter, CSV (Center for Specialundervisning for Voksne), Videnscenter for Integration og Netværkslokomotivet.
Ansøgningsfrist

Er du interesseret og har du lyst til at prøve noget nyt og spændende, så send en ansøgning vedlagt CV og eksamensudskrifter til Analyse- og kommunikationsmedarbejder Michael Eriksen,micer@vejle.dk senest mandag d. 3. juni kl. 12.

Vi forventer at afholde samtaler til de to praktikstillinger mandag d. 17. og tirsdag d. 18. juni.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar