søndag den 30. juni 2013

Universitet i Vejle fortsætter

Børn & Ungeforvaltningen  fortsætter sit perspektivrige samarbejde med Aalborg Universitet. Samarbejdet har fokus på at udvikle læreres kompetencer i at tilrettelægge undervisning og læring i folkeskolens fag - med inddragelse af it.


Lærerne får mulighed for at forny undervisningen i deres fag,  og eleverne får nye måder at lære fagenes stof på. Uddannelsen er organiseret med 3 seminardage og resten er online, herunder vejledning i forbindelse med opgaver i relation til deltagernes praksis.

I foråret 2013 gennemførte professor Birgitte Holm Sørensen og lektor Thorkild Hanghøj et modul i Master i IKT & Læring for dansklærere på skoler i Vejle Kommune. Seminardagene i modulet IKT, didaktisk design & dansk blev afholdt i Learning Lab i Skolegade. 21 lærere  fra Vejle Kommune og tre fra andre kommuner deltog.

I efteråret gentages succes'en. Denne gang med to moduler:
Holdene vil blive suppleret med deltagere fra andre kommuner. 

Hensigten med uddannelsen er dels at uddanne it-fagdidaktiske spydspidser, dels at tilbyde lærere i Vejle Kommune perspektivrig uddannelse på højt niveau. Det indebærer, at:

  • lærerne kan vælge at forfølge den fulde masteruddannelse
  • den enkelte skole får  lærere, som kan være med til at føre an i Den Digitale Skoles fagdidaktiske udvikling - herunder udvikle eget fag og egen undervisning, inspirere kolleger og bidrage til skolens generelle fagdidaktiske udvikling. 
  • Vejle Kommune og skolerne, der sender lærere på uddannelse, får mulighed for at profilere sig som organisationer, der ønsker fagdidaktisk udvikling - og gøre nuværende og kommende medarbejdere til aktive deltagere i denne udvikling.


Vejle Kommune ønsker at udvide sit samarbejde med videregående uddannelser, der kan bidrage til, at vidensmængden i kommunen stiger over de kommende år. Derfor overvejes det, hvordan der kan etableres et såkaldt Smart University, der ikke er et universitet i traditionel forstand. Hvorfor bygge et fysisk universitet, når man kan udnytte eksisterende lokaliteter, invitere universiteter til at lægge undervisning og forskning i kommunen samt facilitere onlineuddannelse og vejledning for lokale studerende? Universiteter er interesserede i at tilbyde  undervisning og vejledning lokalt. Det vil Vejle Kommune udnytte - i et strategisk samarbejde med danske og (på sigt) udenlandske universiteter.

De første konkrete uddannelsesinitiativer i Smart University Vejle er beskrevet ovenfor. Universitetsuddannelser er forskningsbaserede - en del af denne forskning kan foregå i kommunen. Vejle Kommune har i samarbejde med Aalborg Universitet gennemført forskningsprojektet iPads i en skole i bevægelse - mine første 100 dag med iPad.- et initiativ, som har haft til formål at undersøge, hvordan ipads (og andre tablets) kan være med til at kvalificere brugen af iPads i en folkeskole med fokus på inklusion og undervisningsdifferentierg. Andre har valgt satse stort på iPads - Vejle Kommune undersøger, hvordan iPads kan anvendes pædagogisk relevant og lader det være op til skoler og forældre at udnytte (de evidensbaserede) resultater.

Der er pt konkrete overvejelser om at lægge Smart University Vejle på biblioteket, der har alle fornødne faciliteter: Gode undervisningslokaler til seminardage, biblioteksbetjening,  videokonferencerum, studiepladser og grupperum.

torsdag den 27. juni 2013

Skolen – nu med webshop

Hvert år skifter kontanter hænder tusindvis af gange på vores skoler. Og vi tænker ikke på lønkroner, men på de kontanter børnene har med til klasselæreren for at komme med til skolefesten.Digitalisering & Analyse har fundet en nem og billig løsning, som giver en effektiv og sikker arbejdsgang hele vejen fra annoncering til bogføring
.
Ud over skolefesten kan det f.eks. også bruges til at opkræve madpenge til SFO’en, lejrskolen eller personalets julefrokost!

Læs mere på Vejle Kommunes intranet (kun adgang for medarbejdere i Vejle Kommune). 

Kontakt: Kasper Wamberg, Digitalisering & Analyse. 

mandag den 24. juni 2013

Workshop: Brug it i inklusion

Velfærdsforvaltningen og Børn & Unge inviterer til en workshop med fokus på anvendelse af IT i arbejdet med inklusion.  Der vil være fokus på struktureringsværktøjer på iPads/tablets/smartphones. Se invitation og program


Fagpersoner i begge forvaltninger står overfor udfordringer i arbejdet med borgere, der har brug for hjælp til at skabe struktur i dagligdagen. IT rummer muligheder for at støtte disse borgere i deres hverdag. Der findes en række IT værktøjer som vi kan blive bedre til at bruge til gavn for borgerne. Du vil møde specialister fra Vejle Kommune og udefra, og der vil blive mulighed for at udveksle erfaringer med andre fagfæller om hvordan disse værktøjer bruges.

Formålet  med workshoppen er at udbrede kendskabet til hvilke muligheder IT rumme i arbejdet med inklusion.

Målgruppen er fagpersoner i forvaltningerne Børn og Unge og Velfærdsforvaltning. Alle kan være med.

Workshoppen holdes Tirsdag den 27. august kl. 11.30-16.00 i Learning Lab, Skolegade 1, Vejle.
Deltagerantal 20 (10 pladser til hvert forvaltningsområde).

Tilmelding sker til Anne Merete Linde på anmli@vejle.dk senest den 15. august 2013.

Arrangementet er gratis.

Bliver denne første workshop en succes planlægges der yderligere 2-3 workshops i 2013-14, hvor mulige temaer er:

• IT til udvikling og læring
• IT til løsning af hverdagsopgaver
• IT til brug i relationsopbygning/bevarelse

Med venlig hilsen

Børn & Unge Forvaltningen og Velfærdsforvaltningen


torsdag den 13. juni 2013

Lav en skattejagt med QR-koder

Arbejder du med børn i SFO? Så har vi et tilbud til dig!

Mandag d.9. september kan du komme og lære, hvordan du kan kombinere medier og bevægelse i SFO'en. Oplægget finder sted i Learning Lab i Skolegade 1 i Vejle og det er naturligvis gratis at deltage.

Læs mere om oplægget her: http://www.learninglabvejle.dk/?p=571 og tilmeld dig ved at sende en mail til Anne Merete Linde.


tirsdag den 11. juni 2013

Kom til præsentation af Narrify 20. juni


Forskere fra Arkitektskolen Aarhus og Aarhus Universitet har skabt det sociale vidensnetværk Narrify til Vinding Skole i Vejle. Med Narrify forsøger forskerne at koble børnenes uformelle læring, som den sker i fritid og frikvarterer, med den formelle læring i klasseværelset.

Vi vil gerne invitere dig til præsentation af Narrify. På dagen vil du kunne få en detaljeret gennemgang af systemet og opleve det i brug. Du kan høre om tankerne og processen bag Narrify, og desuden præsenterer vi udviklingspotentialerne for systemet, der lige nu fungerer som en funktionsdygtig mock-up og kræver videreudvikling før den kan udrulles til andre skoler.

Se mere her

mandag den 10. juni 2013

Mastermoduler i dansk og matematik efterår 2013

Til skolelederne

Vi har i foråret haft et samarbejde med Aalborg Universitet om et valgmodul i Masteruddannelsen i Ikt og Læring (MIL). 21 lærere fra skolerne i Vejle har deltaget i modulet IKT, didaktisk design og dansk. Der har været 3 lærere fra andre kommuner. Modulets seminardage har været afholdt i Learning Lab.

Vi har besluttet at fortsætte det gode samarbejde med Aalborg Universitet. Derfor vil der blive udbudt to valgmoduler i efteråret (Klik for at se beskrivelse modulernes indhold og form):


Modulernes undervisning er tilrettelagt som online undervisning og tre tilstedeværelsesseminarer og har fokus på innovativ brug af it i dansk- og matematikundervisningen. De tre face-to-face seminarer ligger i Learning Lab i Skolegade.

Datoer for matematikmodulet (alle dage kl. 10-15)
Undervisningsstart/første seminar d. 12/9
Andet seminar d. 22/10
Tredje seminar d. 3/12
Modulet afsluttes d. 17/1

Datoer for danskmodulet (alle dage kl. 10-15)
Undervisningsstart /første seminar d. 17/9
Andet seminar d. 28/10
Tredje seminar d. 9/12
Modulet afsluttes d. 24/1

Hvorfor udbyde disse to moduler i Vejle Kommune?
  • Dansk og matematik er grundfag i skolen
  • Det vil støtte strategien Den Digitale Skole 2011-2015
  • Skolerne får mulighed for at uddanne fagdidaktiske it-spydspidser 
  • Spydspidserne vil kunne inspirere og videndele på tværs af skolerne (Ligeledes et tema i strategien Den Digitale Skole).
  • Lærere i Vejle Kommune tilbydes et modul i en attraktiv uddannelse

Tilmelding
Senest 24. juni (til Anne Merete Linde, Uddannelse & Læring, på mail: anmli@vejle.dk). Først-til-mølle-princippet.
Spørgsmål til indhold, kan rettes til Mads Bo-Kristensen (madbo@vejle.dk)

Praktikant i Uddannelse & Læring

"Jeg er i mit praktikforløb blevet kastet ud i mange spændende opgaver. Samtidig har alle opgaver kredset om lige præcis dét, der interesserer mig allermest, nemlig medier og de mennesker, der bruger medierne."Line Sofie Schaarup Krogh, tidligere praktikant og nu studentermedhjælper i Uddannelse & Læring Læs interview med Line om hendes praktik her

fredag den 7. juni 2013

Mastermodulets 2. seminardag

Vejle Kommune har i foråret haft et samarbejde med Aalborg Universitet om et valgmodul i Masteruddannelsen i Ikt og Læring (MIL)21 lærere fra skolerne i Vejle Kommune har deltaget i moduelt IKT, didaktisk design og dansk. Der har været 3 lærere fra andre kommuner. Modulets seminardage har været afholdt i Learning Lab. f

Studerende fremlægger og får respons fra oppentgruppe

Anden seminar dag blev afholdt 7. juni 2013. Her er et par indtryk fra dagen. Studerende fremlægger deres didaktiske design og afprøvninger af designet i deres undervisning. 


Gruppe viser video fra afprøvninger af deres didaktiske design i  undervisningen

onsdag den 5. juni 2013

Animationsfilm i danskfaget

– kursus for dansklærere på mellemtrinnet

Spændende kursus i animationspædagogik finder sted i Learning Lab i efteråret 2013. Hanne Pedersen fra Animationsskolen i Viborg kommer til Vejle i efteråret for at vise, hvordan vi kan gøre danskfaget levende og håndgribeligt gennem elevernes arbejde med korte animationsfilm – en metode, som kaldes multimodal læring.

Kurset er gratis og strækker sig over to dage. Forløbet er målrettet dansklærere på mellemtrinnet evt. ledsaget af et par af skolens IT-rødder.

Du kan læse mere om oplægget her.

Se eksempel på animationsfilm produceret af elever i 4. kl. på Baune Skole:

Kontaktpersoner: