søndag den 30. juni 2013

Universitet i Vejle fortsætter

Børn & Ungeforvaltningen  fortsætter sit perspektivrige samarbejde med Aalborg Universitet. Samarbejdet har fokus på at udvikle læreres kompetencer i at tilrettelægge undervisning og læring i folkeskolens fag - med inddragelse af it.


Lærerne får mulighed for at forny undervisningen i deres fag,  og eleverne får nye måder at lære fagenes stof på. Uddannelsen er organiseret med 3 seminardage og resten er online, herunder vejledning i forbindelse med opgaver i relation til deltagernes praksis.

I foråret 2013 gennemførte professor Birgitte Holm Sørensen og lektor Thorkild Hanghøj et modul i Master i IKT & Læring for dansklærere på skoler i Vejle Kommune. Seminardagene i modulet IKT, didaktisk design & dansk blev afholdt i Learning Lab i Skolegade. 21 lærere  fra Vejle Kommune og tre fra andre kommuner deltog.

I efteråret gentages succes'en. Denne gang med to moduler:
Holdene vil blive suppleret med deltagere fra andre kommuner. 

Hensigten med uddannelsen er dels at uddanne it-fagdidaktiske spydspidser, dels at tilbyde lærere i Vejle Kommune perspektivrig uddannelse på højt niveau. Det indebærer, at:

  • lærerne kan vælge at forfølge den fulde masteruddannelse
  • den enkelte skole får  lærere, som kan være med til at føre an i Den Digitale Skoles fagdidaktiske udvikling - herunder udvikle eget fag og egen undervisning, inspirere kolleger og bidrage til skolens generelle fagdidaktiske udvikling. 
  • Vejle Kommune og skolerne, der sender lærere på uddannelse, får mulighed for at profilere sig som organisationer, der ønsker fagdidaktisk udvikling - og gøre nuværende og kommende medarbejdere til aktive deltagere i denne udvikling.


Vejle Kommune ønsker at udvide sit samarbejde med videregående uddannelser, der kan bidrage til, at vidensmængden i kommunen stiger over de kommende år. Derfor overvejes det, hvordan der kan etableres et såkaldt Smart University, der ikke er et universitet i traditionel forstand. Hvorfor bygge et fysisk universitet, når man kan udnytte eksisterende lokaliteter, invitere universiteter til at lægge undervisning og forskning i kommunen samt facilitere onlineuddannelse og vejledning for lokale studerende? Universiteter er interesserede i at tilbyde  undervisning og vejledning lokalt. Det vil Vejle Kommune udnytte - i et strategisk samarbejde med danske og (på sigt) udenlandske universiteter.

De første konkrete uddannelsesinitiativer i Smart University Vejle er beskrevet ovenfor. Universitetsuddannelser er forskningsbaserede - en del af denne forskning kan foregå i kommunen. Vejle Kommune har i samarbejde med Aalborg Universitet gennemført forskningsprojektet iPads i en skole i bevægelse - mine første 100 dag med iPad.- et initiativ, som har haft til formål at undersøge, hvordan ipads (og andre tablets) kan være med til at kvalificere brugen af iPads i en folkeskole med fokus på inklusion og undervisningsdifferentierg. Andre har valgt satse stort på iPads - Vejle Kommune undersøger, hvordan iPads kan anvendes pædagogisk relevant og lader det være op til skoler og forældre at udnytte (de evidensbaserede) resultater.

Der er pt konkrete overvejelser om at lægge Smart University Vejle på biblioteket, der har alle fornødne faciliteter: Gode undervisningslokaler til seminardage, biblioteksbetjening,  videokonferencerum, studiepladser og grupperum.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar