mandag den 24. juni 2013

Workshop: Brug it i inklusion

Velfærdsforvaltningen og Børn & Unge inviterer til en workshop med fokus på anvendelse af IT i arbejdet med inklusion.  Der vil være fokus på struktureringsværktøjer på iPads/tablets/smartphones. Se invitation og program


Fagpersoner i begge forvaltninger står overfor udfordringer i arbejdet med borgere, der har brug for hjælp til at skabe struktur i dagligdagen. IT rummer muligheder for at støtte disse borgere i deres hverdag. Der findes en række IT værktøjer som vi kan blive bedre til at bruge til gavn for borgerne. Du vil møde specialister fra Vejle Kommune og udefra, og der vil blive mulighed for at udveksle erfaringer med andre fagfæller om hvordan disse værktøjer bruges.

Formålet  med workshoppen er at udbrede kendskabet til hvilke muligheder IT rumme i arbejdet med inklusion.

Målgruppen er fagpersoner i forvaltningerne Børn og Unge og Velfærdsforvaltning. Alle kan være med.

Workshoppen holdes Tirsdag den 27. august kl. 11.30-16.00 i Learning Lab, Skolegade 1, Vejle.
Deltagerantal 20 (10 pladser til hvert forvaltningsområde).

Tilmelding sker til Anne Merete Linde på anmli@vejle.dk senest den 15. august 2013.

Arrangementet er gratis.

Bliver denne første workshop en succes planlægges der yderligere 2-3 workshops i 2013-14, hvor mulige temaer er:

• IT til udvikling og læring
• IT til løsning af hverdagsopgaver
• IT til brug i relationsopbygning/bevarelse

Med venlig hilsen

Børn & Unge Forvaltningen og Velfærdsforvaltningen


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar