torsdag den 4. juli 2013

Changing teacher practices from within classrooms

Lektor Bente Meyer var forsker på Vejle Kommunes projekt iPads i en skole i bevægelse - mine første 100 dage med ipad. Udover forskningsrapporten har Bente Meyer bidraget til konferencer og publikationer om emnet. Senest har hun udgivet artiklen Changing teachers practices from within classrooms - IPads as mediators for changeArtiklen er skrevet på baggrund af indlæg på Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2013. Her i resumé:

The paper focuses on how teachers’ professional development was initiated in connection with a project where iPads were given to seven graders and their teachers for an entire school year. The paper discusses the ways in which the presence of these mobile technologies in classrooms generated new perspectives on teaching and technology as part of teachers’ reflections on and conversations about practice. The paper argues that the ubiquitous presence of technology helps teachers to understand from within their practice how changes in their teaching are both necessary and desirable for pupils. The paper discusses how changes initiated by tablets as mediators of teachers’ practices and reflections on practices can be understood as respectively augmenting and transforming practice.

onsdag den 3. juli 2013

Digitale skoler går online

Hvorfor altid mødes fysisk, når man holder møder eller er på kursus? Kan man forestille sig, at medarbejdere på skoler, der ligger på forskellige adresser, holder (nogle af) deres møder online? Kunne man tænke sig, at elever med et specifikt projektemne, gik online og fik vejledning af en særlig kyndig lærer på en anden skole?

Adobe Connect

VIFIN er gået sammen med  Uddannelse & Læring i Skolegade og fire skoler i et partnerskab om anvendelsen af online platformen Adobe Connect. De fire er Grejsdal Skole, Ungdomscenter Vejle, Smidstrup-Skærup Skolen og Firkløverskolen.

Fokus på videobaserede møder, webinarer, undervisning og læring vil blive en af de næste store pædagogiske og organisatoriske landevindinger for Den Digitale Skole. Det skal ses i relation til konstant øget båndbredde og stigende mental åbenhed overfor online møder (fx Skype), online kompetenceudvikling (fx webinarer - som den Mølhølm Skole lavede om BYOD), fleksibel online undervisning og læring.

Partnerskabet deles om udgifterne til et abonnement på Adobe Connect. Hensigten med partnerskabet er at afprøve og få konkrete erfaringer med videobaseret online kommunikation, undervisning og læring (som Adobe Connect giver mulighed for). VIFIN bliver tovholder og står for den tekniske og pædagogiske sparring af deltagerne.

Første workshop afholdes 26. august i Learning Lab. Her vil det være Niels Ole Ankerstjerne og Anne Charlotte Petersen, der præsenterer de teknologiske og pædagogiske muligheder.

Kristian Pedersen, skoleleder på Mølholm Skole holder webinar i Adobe Connect