fredag den 30. august 2013

Jellingstenen.dk

Jellingstenen.dk finder du undervisningsmateriale, der tilgodeser elevernes mange forskellige måder at lære på og tager afsæt i teorien om læringsstile:

"At materialet tager afsæt i læringsstile betyder, at eleverne præsenteres for forskellige indlæringsværktøjer omkring de samme mål og emner, og disse kan med fordel anvendes både i sin helhed, men også som delelementer i et undervisningsforløb." 


Klik og besøg Jellingstenen.dk
"Materialet er opbygget i moduler og rammesætter aktiviteter og opgaver på baggrund af faglige læringsmål."

"Materialet er udviklet til undervisning i faget historie, hvor Jellingstenen indgår som kanonpunkt i 1. forløb – 3. – 4. klassetrin."

Jellingstenen.dk er udviklet i samarbejde med Vejle Kommune, Kulturministeriet, Trekantområdet, SkoleTube.dk og VIFIN.

Du kan læse meget mere og finde materialet på www.jellingstenen.dk

torsdag den 29. august 2013

Brug IT i inklusion - fokus på strukturering


27. august mødtes medarbejdere fra B&U og Velfærd til en eftermiddag om, hvordan IT kan bruges i inklusion. Det foregik i en workshop i Learning Lab, hvor lokale og eksterne oplægsholdere førte de fremmødte igennem forskellige måder at bruge teknologi på i arbejdet med børn og voksne, der har behov for støtte til strukturering af aktiviteter i hverdagen. Se invitation og program her

Tina Sønderskov var en af 6 oplægsholdere på workshoppen

Se - eller gense -  oplæggene i dette indlæg.

Oplæg ved Projektleder Tina Sønderskov og tovholder John Mitchell, Skanderborg Kommune
Remind er et udviklingsprojekt for borgere med opmærksomhedsforstyrrelse som fx ADHD. I projektperioden har borgerne afprøvet smartphones som hjælpemiddel til at støtte dem i at strukturere og planlægge deres hverdag samt håndtering af vanskelige situationer (Se rapporten fra projektet)

Oplæg ved lærer, Christian Møller Nielsen Langagerskolen, Århus om anvendelse af
struktureringsværktøjer. Oplægget vil komme omkring hvordan Langagerskolen strukturer en skoledag - hvordan og med  hvilke værktøjer.

Oplæg ved konsulent Max Jensen, Socialstyrelsen
Max Jensen vil i sit oplæg komme ind på udviklingstendenser på området, og hvordan Socialstyrelsen arbejder med IT og inklusion.

Oplæg ved udviklingskonsulent Jacob Knudsen og it-udvikler Niels Ole Ankestjerne (VIFIN, Vejle)
Oplæg ved underviser og it-koordinator Jens Demalieth (CSV, Vejle)
Hvem kan hjælpe i vores egen organisation – præsentation af Vifin, CSV og
websitet for IT og inklusion.

Christian Møller Nielsen (th) demonstrerer en app

Gyldendal i Learning Lab

Onsdag d. 28. august kl. 13.30-16.30 besøgte Rikke Deleuran fra Gyldendal Vejle Digitale Skolers Learning Lab.


Rikke præsenterede Gyldendals deres fagportaler “dansk 0-2” og “dansk 3-4”. Ud over præsentationen var der mulighed for “hands on”og didaktiske refleksioner over af de præsenterede portaler.

20 dansklærere deltog i arrangementet
Portalerne har lærerne i Vejle Kommune adgang til at benytte gratis frem til efterårsferien.

mandag den 26. august 2013

Online undervisning, kurser og møder

VIFIN er gået sammen med  Uddannelse & Læring i Skolegade og fire skoler i et partnerskab om anvendelsen af online platformen Adobe Connect. De fire er Grejsdal SkoleUngdomscenter VejleSmidstrup-Skærup Skolen og Firkløverskolen.

Anne Charlotte Petersen, VIFIN

Anne Charlotte Petersen og Niels Ole Ankerstjerne (Noa) stod for introduktionen til platformen og diskussionen af dens pædagogiske muligheder. Det foregik i Learning Lab 26. august.

Anne Charlotte og Noa introducerer Adobe Connect i Learning Lab

Formålet med partnerskabet er ikke mindst, at deltagerne skal støtte hinanden i udviklingen af konkrete "greb" om videobaserede møder, webinarer, undervisning og læring. Læs mere om formålet her. Der vil være endnu to møder i efteråret med inputs fra VIFIN og udveksling af erfaringer. Frem til næste møde (der vil blive holdt i Adobe Connect) afprøver deltagerne forskellige mødeformer.

Niels Ole Ankerstjerne - VIFIN

Deltagerne i partnerskabet er:

VIFIN
Anne Charlotte Petersen, Niels Ole Ankerstjerne (Noa), Thomas Kryger Hansen, Ib Jespersgaard

Ungdoms Center Vejle (UCV)
Frank Jensen (Skoleleder), Lars Mathiesen

Grejsdal Skole
Uffe Carlsen (Skoleleder), Thomas Østerlund Mortensen

Smidstrup-Skærup Skole
Lance Anthony Luscombe (Skoleleder), Annisette Damkjaer,  Mia Villumsen

Firkløverskolen
Preben Skov Christensen (Skoleleder), Johan Ditlev

Uddannelse & Læring (Skolegade)
Karsten Boll, Arno Vesterholm, Michael Eriksen, Mads Bo-Kristensen

torsdag den 15. august 2013

KMD Education - i Vejle Kommune?

Der var i dag orienteringsmøde om KMD Education for skoleledere, pædagogisk personale og andre interesserede på Vejle Bibliotek.Skal Uddannelse & Læring (skoler og forvaltning) tegne abonnement på distributionsions- og læringsplatformen? Hvad kan platformen og hvilke erfaringer er der med den i og uden for Vejle Kommune?Bredagerskolen har kørt et forsøgsprojekt med platformen. Erfaringerne derfra er gode.

Der er ikke truffet en endelig beslutning. Mandag mødes It-ledernetværket med forvaltningen og diskuterer sagen med repræsentanter fra forvaltningen.