torsdag den 29. august 2013

Brug IT i inklusion - fokus på strukturering


27. august mødtes medarbejdere fra B&U og Velfærd til en eftermiddag om, hvordan IT kan bruges i inklusion. Det foregik i en workshop i Learning Lab, hvor lokale og eksterne oplægsholdere førte de fremmødte igennem forskellige måder at bruge teknologi på i arbejdet med børn og voksne, der har behov for støtte til strukturering af aktiviteter i hverdagen. Se invitation og program her

Tina Sønderskov var en af 6 oplægsholdere på workshoppen

Se - eller gense -  oplæggene i dette indlæg.

Oplæg ved Projektleder Tina Sønderskov og tovholder John Mitchell, Skanderborg Kommune
Remind er et udviklingsprojekt for borgere med opmærksomhedsforstyrrelse som fx ADHD. I projektperioden har borgerne afprøvet smartphones som hjælpemiddel til at støtte dem i at strukturere og planlægge deres hverdag samt håndtering af vanskelige situationer (Se rapporten fra projektet)

Oplæg ved lærer, Christian Møller Nielsen Langagerskolen, Århus om anvendelse af
struktureringsværktøjer. Oplægget vil komme omkring hvordan Langagerskolen strukturer en skoledag - hvordan og med  hvilke værktøjer.

Oplæg ved konsulent Max Jensen, Socialstyrelsen
Max Jensen vil i sit oplæg komme ind på udviklingstendenser på området, og hvordan Socialstyrelsen arbejder med IT og inklusion.

Oplæg ved udviklingskonsulent Jacob Knudsen og it-udvikler Niels Ole Ankestjerne (VIFIN, Vejle)
Oplæg ved underviser og it-koordinator Jens Demalieth (CSV, Vejle)
Hvem kan hjælpe i vores egen organisation – præsentation af Vifin, CSV og
websitet for IT og inklusion.

Christian Møller Nielsen (th) demonstrerer en app

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar