fredag den 30. august 2013

Jellingstenen.dk

Jellingstenen.dk finder du undervisningsmateriale, der tilgodeser elevernes mange forskellige måder at lære på og tager afsæt i teorien om læringsstile:

"At materialet tager afsæt i læringsstile betyder, at eleverne præsenteres for forskellige indlæringsværktøjer omkring de samme mål og emner, og disse kan med fordel anvendes både i sin helhed, men også som delelementer i et undervisningsforløb." 


Klik og besøg Jellingstenen.dk
"Materialet er opbygget i moduler og rammesætter aktiviteter og opgaver på baggrund af faglige læringsmål."

"Materialet er udviklet til undervisning i faget historie, hvor Jellingstenen indgår som kanonpunkt i 1. forløb – 3. – 4. klassetrin."

Jellingstenen.dk er udviklet i samarbejde med Vejle Kommune, Kulturministeriet, Trekantområdet, SkoleTube.dk og VIFIN.

Du kan læse meget mere og finde materialet på www.jellingstenen.dk

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar