fredag den 27. september 2013

I erhvervspraktik i Den Digitale Skole

Mette Poulsen, der går i 9. klasse på Firkløverskolen Give, har været i praktik i Uddannelse & Læring. Hun har set og undersøgt, hvordan vi arbejder med Den Digitale Skole. Mette har i løbet af praktikugen dokumenteret sine oplevelser og erfaringer  på en  blog: http://mettespraktikuge.blogspot.dk/

Besøg Mette Poulsens blog 

Gå ind på Mettes blog og se bl.a. hendes video-kommentar til KMD Education, hendes spil med 2D-koder, hendes vurdering af hjemmesider og hendes anmeldelse af Google Chromebook.

torsdag den 26. september 2013

Interview med Karsten Boll om KMD Education

Mette Poulsen, der er erhvervspraktikant i Uddannelse & Læring med fokus på Den Digitale Skole, har interviewet ledende skolebibliotekskonsulent, Karsten Boll, om KMD Education. 18 skoler  i Vejle Kommune har lige haft lærere med på superbrugerkursus på Bredsten-Gadbjerg Skole (Bredsten Afd.) . 15 af disse skoler har valgt at anvende KMD Education nu. Læs mere her


Mette Poulsen går i 9. klasse på Firkløverskolen Give. Se evt. den blog, Mette laver i forbindelse med sin praktik i uge 39. Klik her

tirsdag den 24. september 2013

KMD Education - 18 skoler på superbrugerkursus

18 skoler  i Vejle Kommune har lærere med på superbrugerkursus på Bredsten-Gadbjerg Skole (Bredsten Afd.)  23. og 24. september. 15 af disse skoler har valgt at anvende KMD Education nu. Der er tale om et 1-dagskursus med kraftigt fokus på lærernes praksis, der følges op senere på efteråret.Dorte Meesenburg (lærer på Allerslev Skole i Lejre) og Mette Lysemose (lærer på Bavnhøjskolen i Hadsten) står for dagene. De har besøg af Helle Anette Bull og Lena Smith Thomsen, der har deltaget i Vejle Kommunes testhold på Bredagerskolen.


Superbrugerkurset tager meget konkret udgangspunkt i lærernes hverdag. KMD Education præsenteres som et planlægningsværktøj, hvor forløb og aktiviteter kan fremstilles, differentieres og deles med kolleger. Deltagerne brugte en stor del af kursusdagen på learning-by-doing, og planlægger forløb og aktiviteter (opgaver) til deres egne elever. De formulerer konkrete mål og føjer links med hjemmesider, forlagenes læremidler m.m. til de forløb og aktiviteter, deres elever skal igang med.


Efter efterårsferien bliver der afviklet lærerkurser, hvor superbrugerne og Dorte Meesenburg og Mette Lysemose deltager.

Senere kommer der endnu et superbrugerkursus, der tager udfordringer og muligheder op.

__________________

Fra arrangement på Vejle Bibliotek 15. august: Hvad ønsker vi at opnå med KMD Education? ("Skal støtte vores strategi Den Digitale Skole 2011-15")

fredag den 20. september 2013

Bredagerskolen på Digitaliseringsmessen 2013

Bredagerskolen deltog med oplæg på Digitaliseringsmessen 2013 i Odense Kongrescenter 19. september.

Helle Anette Bull og Lena Smith Boysen  fortalte for et stort publikum om deres og skolens positive erfaringer med KMD Education

Helle Anette Bull og Lena Smith Boysen  på KLs Digitaliseringsmesse

onsdag den 18. september 2013

Lektier-Online er tilbage

Lektier-online.dk er tilbage og har 
udvidet åbningstiderne til kl. 16 – 21 hver mandag til torsdag og hver søndag. Desuden tilbydes der nu også lektiehjælp i tysk, samt fagene matematik, dansk, engelsk, og andre.

Husk også at besøge Lektier-Online på facebook. Her kommer der forskellige gode råd til lektielæsning, konkurrencer og meget andet i løbet af efteråret.

Nedenfor ses et eksempel på gratis online lektiehjælp i praksis:

tirsdag den 17. september 2013

Smart University Vejle - nu med bibliotek

Godt 50 studerende (lærere) fra Vejle og andre kommuner har nu deltaget i det, der hedder Smart University Vejle (eller Smart U Vejle)  Den 17. september begyndte 11 af disse på et modul i uddannelsen "Master i IKT & Læring". Modulet hedder "IKT, didaktisk design & dansk" og udbydes denne gang i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, University College Lillebælt og Vejle Kommune.


Første dag for 11 lærere på  modulet "IKT, didaktisk design & dansk"

Modulet henvender sig til lærere i kommunen, men også lærere fra andre kommuner er velkomne. De studerende, der også skal passe deres arbejde, går til undervisning på Vejle bibliotek tre gange i løbet af efteråret – resten foregår på nettet, som selvstudium og gruppearbejde. De to undervisere kommer denne gang fra henholdsvis Aalborg Unviversitet og University College Lillebælt.
Det er tredje gang, der udbydes et mastermodul i Vejle Kommune. I foråret gennemførte 23 lærere et lignende modul i Uddannelse & Lærings Learning Lab, hvor der netop (12.9.) er startet et modul i matematik. Det er hensigten, at der skal udbydes flere moduler - også indenfor andre fagområder end folkeskolen og i samarbejde med andre universiteter. Aarhus Universitet er allerede inde i billedet som mulig samarbejdspartner. Uddannelser og moduler vil i princippet kunne foregå 100 % online, hvor man blot udnytter bibliotekets faciliteter. 


Smart University Vejle


Smart University er en ny måde at lave universitet på. hvor man udnytter eksisterende lokaler og internettet. Læs mere på Vejle.dk 

Bibliotekschef Lone Knakkergaard bød velkommen til det nye hold studerende. Hun glædede sig over, at biblioteket kan tilbyde et helt nyt læringskoncept og hun pegede på, hvad fremtidens bibliotek også vil kunne være. På biblioteket vil der bl.a. være mulighed for at få en studieplads, et grupperum, vejledning, hjælp til litteratursøgning og ikke mindst et sted, hvor man kan få en kop kaffe og danne uformelle netværk.

Bibliotekshef Lone Knakkergaard byder velkommen

Lektor, ph.d. ,Thorkild Hanghøj er i Vejle for anden gang. Første gang var i foråret, da han sammen med Professor Birgitte Holm Sørensen afviklede det samme modul for 23 lærere fra Vejle og andre kommuner. Denne gang underviser Thorkild sammen med Lektor, ph.d.,  Marie Falkesgaard Slot, fra Læremiddel.dk på University College Lillebælt.

VIFIN, B&U og Vejle Bibliotekerne har taget initiativ til Smart University Vejle.

Se tidligere indlæg om universitetsuddannelse i Vejle Kommune, bl.a.:
Mastermodul i matematik
Universitet i Vejle fortsætter
På vej mod universitet i Vejle?

mandag den 16. september 2013

Implementering af digitaliseringsstrategien på Søndermarksskolen

Vicesskoleleder, Jesper Bruselus har i et indlæg her på bloggen fortalt om Søndermarksskolens digitale forandringer, herunder indførelse af BYOD (Bring Your Own Device).


Se skolens skriftlige dokument, Søndermarksskolens implementering af digitaliseringsstrategien, der er et konkret bud på lokal udmøntning af Vejle Kommunes strategi Den Digitale Skole 2011-15

fredag den 13. september 2013

Digitale forandringer på Søndermarksskolen

Jesper Bruselius
Jesper Bruselius, viceskoleleder på Søndermarksskolen i Vejle, fortæller om digitale forandringer på skolen og hvordan det går med strategien BYOD (Bring Your Own Device) på skolen.  84 % af elever i 4.-9. klasse har deres eget device med i skole. Søndermarksskolen deler gerne ud af sin viden og erfaringer. Læs hele artiklen her


BYOD – hvordan begyndte det?

Søndermarksskolen har I flere år haft ønske om at kunne sætte ekstra fokus på at inddrage IT i undervisningen. I foråret 2013 vedtog skolebestyrelsen en digitaliseringsstrategi, som bygger på BYOD, Web 2.0, vejledning, kompetenceudvikling og inddragelse af elever.

Skolens Læringscenter vil i starten af skoleåret hjælpe med praktiske detaljer, når eleverne i 4. – 9. klasse medbringer egen computer til undervisningen. Alle eleverne har fået stillet eget skab til rådighed, hvor de kan låse deres laptops eller tablets ind i pauserne. Disse skabe er leaset og er IKKE elev-forældre finansieret.84% af eleverne i 4.-9. klasse tager selv en computer / tablet med

BYOD skal ses i sammenhæng med, at vi arbejder web 2.0 baseret. Der betyder, at adgang til alle undervisningsprogrammer, tekstbehandling mm foregår via internettet. Google.apps er sammen med Intra kommunikationsplatform i skolens hverdag. Vi har derudover organiseret vores Læringscenter, så det dagligt er bemandet med vejledere, som kan bidrage i tilrettelæggelsen og gennemførelse af digitale undervisningsforløb. Den enkelte faglærer kan henvende sig og anmode om vejledning, evt. støtte til gennemførelse af digital undervisning. Vi har lige nu arbejde i gang med, at få en proces i gang, hvor vi i løbet af efteråret 2013 opretter en elev IT-patrulje under ledelse af vejlederne i Læringscenteret.. Samtidig afholder Læringscenteret løbende workshops om forskellige digitale undervisningsmidler, hvor kollegerne efter behov kan få inspiration og hjælp til arbejdet med IT i undervisningen.

Alle skolens medarbejdere har fået stillet en computer/iPad til rådighed for at styrke den enkeltes mulighed for at blive fortrolig med digitale undervisningsmidler.

Søndermarksskolen i Vejle
Rigtigt mange elever har allerede nu egen laptop eller iPad eller lign med i skole. Vi prøver nu nogle initiativer, for at de elever, der ikke har mulighed for at medbringe eget IT udstyr også kan arbejde digitalt med lærerne og klassekammerater. 1) Elever uden egen laptop/tablet kan nu selv bokke skolens laptop, hvilket de gør via ElevIntra. 2) Vi vil være nysgerrige på om vi kan anskaffe brugte - men anvendelige - laptops via andre af skolens samarbejdpartnere, som elever med få midler kan købe for et symbolsk beløb – men er lige nu i idefasen.

Læs hele artiklen her og få svar på, hvad udfordringerne har været og hvilke pædagogiske muligheder, Jesper Bruselius ser i skolens BYOD-strategi. 

Jesper Bruselius er sammen med Uffe Carlsen (skoleleder på Grejsdal Skole) skolernes repræsentant i det nationale it-ledernetværk Digital forandringsledelse i folkeskolen
__________________________

Se evt. også webinar om BYOD på Mølholm Skole, hvor skoleleder Kristian Pedersen fortæller om erfaringer, udfordringer og potentialer

torsdag den 12. september 2013

Multimodal læring igennem animation


Harry Potter gæstede også workshoppen.Se mere
Onsdag d. 11 September blev der i Learning Lab afholdt første animations-workshop med fokus på multimodal læring. Anden workshop bliver 28.11. På besøg var hhv. Hanne Pedersen fra Animationsskolen i Viborg samt Dorit Bak fra Firehøjeskolen. Deltagerne var både elever og lærere med interesse for det kreative. Formålet med dagen var at vise, hvordan animationsfilm kan agere som et redskab for læring i danskfaget. 

Efter en kort introduktion af gæsterne, som ligeledes indeholdt bevæggrunde og anekdoter om, hvordan animation kan anspore læring, blev deltagerne kastet ud i produktionen af stopmotionfilm. Således blev der lavet hold af 2-3 personer, som hver især skulle finde på en idé, der kunne omsættes til et storyboard. Yderligere fik grupperne mulighed for at skabe figurer og baggrunde ud af pap og papir. Til at omsætte idé og figurer fik deltagerne også en hurtig gennemgang af kamera og software. 3 en halv time senere var der produceret 6 film og workshoppens deltagere var opsatte på, at gentage succeserne ude på deres respektive skoler.

Hanne Pedersen fra Animationsskolen i Viborg.

Lidt om gæsterne
Hanne Pedersen har de sidste 20 år har arbejdet med animation som et alternativt værktøj til indlæring, og hun ser store didaktiske muligheder for animation som multimodal læring. 

Lærer Dorit Bak fortalte om de erfaringer hun havde gjort sig over de sidste 4 år. Og i hendes øjne er det tydeligt at den kreative 'leg', som foregår under produktionen af animationsfilm, gør det nemmere at fodre eleverne med læring om f.eks. ordklasser. Dette fordi at de igennem arbejdet med stopmotion, får en særlig lyst til, at lære igennem de kreative processer. Yderligere ansporer produktionen også eleverne til at lære, hvordan man indgår i sociale sammenhænge igennem gruppearbejde.

Se billeder fra dagen her

Workshops'ene vil blive udbudt igen. De kommer til at ligge 25/2-2014 og 13/5-2014.

Animation Links til inspiration
Animated science www.animatedscience.dk
Animated literacy www.animatedliteracy.eu
Animation workshop www.animwork.dk
Animated learning www.animatedlearning.dk


Mastermodul i matematik

12. september lød startskuddet til modulet IKT, didaktisk design & matematik.Uddannelsen foregår i Learning Lab og afvikles i et samarbejde med Aalborg Universitet, der udbyder Master i IKT & Læring, som modulet er en del af. 9 lærere fra Vejle Kommune og 5 fra andre kommuner deltager.

9 studerende fra Vejlle Kommune og 5 fra andre kommuner
Underviser er lektor Morten Misfeldt, der også er en af drivkræfterne bag Geogebra- netværket, der sidst holdt mødet på Kollerup Skole (Vejle Kommune) i maj 2013

Hensigten med modulet er dels at uddanne it-fagdidaktiske spydspidser, dels at tilbyde lærere i Vejle Kommune perspektivrig uddannelse på højt niveau. Det indebærer, at:
 • lærerne kan vælge at forfølge den fulde masteruddannelse
 • den enkelte skole får  lærere, som kan være med til at føre an i Den Digitale Skoles fagdidaktiske udvikling - herunder udvikle eget fag og egen undervisning, inspirere kolleger og bidrage til skolens generelle fagdidaktiske udvikling. 
 • Vejle Kommune og skolerne, der sender lærere på uddannelse, får mulighed for at profilere sig som organisationer, der ønsker fagdidaktisk udvikling - og gøre nuværende og kommende medarbejdere til aktive deltagere i denne udvikling

Dette mastermodul er det tredje i Vejle Kommune. I foråret blev der udbudt et modul i IKT, didaktisk design & dansk, som udbydes igen 17. september.

Mastermodulet er led Smart University Vejle, der i disse måneder er ved at blive en realitet. Se Universitet i Vejle fortsætter

tirsdag den 10. september 2013

QR-workshop for SFO i Learning Lab

En typisk Mobistick (QR-kode)
Mandag den 9. september blev der i Learning Lab afholdt en workshop med fokus på digitale medier og bevægelse i SFO'en. QR-workshoppens mål var, at give deltagerne en forståelse af platformen Mobisticks samt vise dem, hvordan man hurtigt og nemt kan lave 'QR-skattejagter', som benytter:
 • Links
 • Tekst
 • Foto
 • Video
 • Lyd
 • PDF'er

En 'mini-skattejagt' introducerede QR-koderne.


Samtidig fik deltagerne en introduktion til, hvordan Googles applikationer fungerer. Disse giver nemlig en række 
muligheder for, at digitale medier og bevægelse kan gå op i en højere enhed, eksempelvis igennem en skattejagt.

Yderligere bød workshoppen på en gennemgang af nogle applikationer, som både kunne være relevante for pædagoger og børn. VIFINS Jacob Knudsen og Niels-Ole Ankerstjerne fremviste bl.a. applikationer, som optager f.eks. en lyd eller en video og derefter kan tilføje en effekt. 

Nedenfor er listet nogle af de applikationer som blev nævnt (til inspiration): 
 • Paper Camera (en app, der omdanner billeder til streg-tegninger)
 • Action Movie Fx (en app, som giver dig mulighed for at tilsætte effekter til dine videoer)
 • Strip Designer (en app, der gør det muligt at lave din egen tegneserie)
 • Cam Scanner (en app, som gør det muligt at scanne f.eks. fysiske papirer)
 • Super 8 (en app, der omdanner telefonens kamera til et super8 kamera)
 • Videostar (en app, som gør det muligt at optage en musikvideo)

Tjek på iPads


"Tjek på iPads" målrettet imod lærere, pædagoger eller andre, der skal administrere iPads i en større sammenhæng og indeholder:


 • Opret Apple-id uden tilknyttet kreditkort
 • Andvend iTunes
 • Spejl et image fra en "Master iPad" over på et sæt iPads
 • Anvend Dropbox som fillager og fildelingsplatform samt print
 • Anvend tekstbehandlingsapp'en Pages sammen med Dropbox
 • Beskrivelse af udvalgte, gratis multimedieapps og meget mere

Forfatteren Jens Honoré siger:

"Mange skoler begynder på eller er allerede begyndt at bruge iPads i undervisningen. Nogle steder vælger man at have en administrator. Set ud fra mit synspunkt vil det være mere håndterbart og overskueligt, hvis man i stedet bringer administrationsfunktionen ned på klasseniveau."

"Tjek på iPads" er en håndsrækning til den lærer eller det lærerteam, der ønsker at gå i gang med at bruge iPads i klassen og selv stå for administrationen heraf med Apple-id, fildeling m.m. En iPad er tænkt som et personligt redskab og baseret på, at det kun er ejeren selv, der skal bruge den sammen med den personlige iTunes-konto. Kunsten er derfor at få 28 iPads til at fungere sammen, med samme iTunes-konto og fælles Apple-id."
Tjek på iPads udgives af forlaget GeGe

Se også rapporten iPads i en skole i bevægelse, der beretter fra forskningsprojekt på Vejle Midtbyskole.  

fredag den 6. september 2013

E-dag på VIFIN 26. september

Den 26. september afholder VIFIN igen e-dag.

Kom til e-dag hos VIFIN d. 26. september 2013, hvor du bl.a. kan høre et spændende oplæg fra sprogofficer i pashto Morten Kromann: ”Sådan lærer du sprog i forsvaret.”Du kan se det fulde program her: PROGRAM

Du kan tilmelde dig her: TILMELDING

torsdag den 5. september 2013

Smart University Vejle - English

Smart University Vejle
The Municipality of Vejle now has a university. The first 50 students have signed up - mostly of them from Vejle, but students from other municipalities have also signed-up. Smart University Vejle addresses the growing need for knowledge and skills in the municipality.

Smart University Vejle is not a university in the traditional sense. Why build a university when you already have the necessary facilities? Why not take advantage of the fact that college education can also take place on the web? The university invites researchers and provides the research environments so they can study how to teach workers so they can be equipped to develop the municipality's different disciplines. The research environment offers good opportunities for researching the issues covered by Vejle's strategic initiatives and where such environments are internationally renowned.

Smart University launched its first initiative in the primary schools sector, partnering with Aalborg University's ForskningsLab: IT and Learning Design (ILD, Research Laboratory,: ICT & Design) which provided modules in M.A. in ICT and Learning. Last spring, the ILD completed its research project, "Pads in a school in Motion - My first days with the iPad," University College Little Belt, which has some of the country's foremost teaching aid researchers cooperated with ILD on the teaching of the masters modules.

The university is also in discussion with the Aarhus University for possible cooperation on education and research in other areas in the municipality.

A rapid developing field
Smart university, in cooperation with Aalborg University's (AU) ForskningsLab: IT and Learning Design (ILD, Research Laboratory, ICT & Design) offers modules in Masters in ICT and Learning for schools in Vejle.

Schools need to educate teachers that can function as "Digital Leaders" who can inspire colleagues on how ICT can be used in teaching subjects at the primary schools. AU's masters program has modules that address these subjects, including Danish and mathematics. The modules provide for 3 days of face to face lessons; the rest is done online (i.e., teaching, group work, tutorials).

Last February, Smart University offered the initial module in ICT, educational design and Danish. Another module - focusing on mathematics - has, since, been added. Aside from the Learning Lab at the municipality, the Vejle Library also provides facilities for the course. The library is essential for the continued development of Smart University Vejle as it offers ample space for teaching, a library guide, study areas, meeting rooms and video conference rooms.

At present, the university has 50 students. The students are close to their home, and they meet colleagues and form networks across schools. The modules' design takes into consideration the teachers' actual practice.

The collaboration with ILD supports the ambitious strategy Vejle Municipality's Child and Family Committee adopted in 2011 that aims to ensure the educational development of schools in ICT. The strategy is also in consonance with the Digitalization in Primary Schools strategy adapted by the Leagues of Danish Municipalities (KL).

A university in Denmark's sixth largest municipality
Danish (and foreign) universities are interested in cooperating with relevant institutions that can help universities cope with the increasing demand for university education. Vejle Municipality is such an institution - 6 largest municipality in Denmark.

It may prove to be not just good business for universities, but also an opportunity to develop amid the landscape of increasingly varied university forms. The emerging picture is one of three university types:

 • The traditional (physical) university
 • The virtual university (full online training, guidance, etc)
 • The hybrid university (different mixtures of physical and online training)
Vejle Municipality takes the best of these three and blends them into a fourth university form:
 • The smart/intelligent university (with reference to the concept of "smart city")
"Smart University" is the smart or intelligent way of establishing future universities. It is the blending of the traditional and the virtual universities in a hybrid form - targeting not only new ways of educating, but also targets new, strategic development of knowledge and skills in the community that a municipality represents.

Industry & Smart University Vejle
Smart University Vejle will naturally approach business and citizens. Smart University Vejle will increase the skills and knowledge in a municipality that must constantly evolve to remain competitive - specifically in relocation and retention of business and labor. Here, a university would both create attraction and retention through valuable knowledge and skills.

Smart University Vejle has so far been a partnership between the municipality's Child and Youth Division, VIFIN and the Vejle Library. It is part of Vejle's overall Smart City strategy.

Nordens Dage - Et Interaktivt Digitalt Undervisningsforløb

Nordens Dage er et interaktivt digitalt undervisningsforløb, der sætter fokus på Norden og nabosprogsundervisning. Med Nordens Dage etablerer vi et univers, hvor skoleelever fra hele Norden kommunikerer med hinanden på de 3 nabosprog svensk, norsk og dansk. Vi benytter os af nettets mange muligheder, lader eleverne møde hinanden og samarbejde på kryds og tværs af landegrænserne. Men Nordens Dage handler ikke blot om nabosprog, det handler også om Nordens historie, Nordens natur og kultur, og ikke mindst handler Nordens Dage om eleverne og deres liv i Norden.


Nordens Dage løber af stablen i efteråret 2013. Den 1. oktober åbner vores fælles platform www.nordensdage.nu og her stilles eleverne overfor en række opgaver, som skal løses i løbet af måneden. Fra den 5. til den 7. november kulminerer Nordens Dage med en event, hvor eleverne udfordres i at samarbejde og konkurrere via de 3 nabosprog dansk, norsk og svensk.

Nordens Dage er et pilotprojekt, som udvikles af VIFIN. Det er vores mål, at Nordens Dage bliver en tilbagevendende begivenhed for skolerne i de nordiske lande, så hvis du har lyst til at deltage eller blot ønsker at høre mere om projektet er du velkommen til at kontakte os på info@norden.nu.

Nordens Dage er støttet af Nordplus, Vejle Kommune, Fondet Dansk-Norsk samarbejde, Clara Lachmanns Fond, og Tips- og lottomidler.


UCV bliver digital demonstratoinsskole

Ungdomscenter Vejle (UCV) er blevet udvalgt sammen med 20 andre skoler i Danmark  De 21 skoler skal være digitale demonstrationsskoler


Frank Jensen, skoleleder, UCV:

Vi er meget glade for at vi er udvalgt til at være demonstrationsskole for brug af IT i folkeskolen. For os som skole betyder det, at vi de næste to år har ambitiøse og kvalificerede sparringspartnere fra projektgruppen bag det projekt, som vi er blevet en del af. På den måde kan sætte endnu mere fart på udviklingen af den digitale skole. I sidste skoleår tog vi nogle store skridt i retning af den digitale skole. Vi gennemførte ”Bring your own device”, så alle elever har en  PC til rådighed i skolen.  Vi samarbejdede med Aalborg Universitet, København og videreuddannede alle skolens lærere med mastermodulet ”Web 2.0 og læring i grundskolen”. Vi gennemførte ”den digitale skoletaske”, stort set alle undervisningsmaterialer blev digitale.   

Projektet, som vi er blevet en del af, handler om ”Elevernes egenproduktion og elevinddragelse” i forbindelse med it-baserede læringsformer. Begge dele har vi arbejdet med allerede, og vi tror, at der her findes nogle af løsningerne på at gøre læringssituationerne i skolen mere autentiske, virkelighedsnære og motiverende. Vi er interesserede i at være med til at undersøge, hvordan it-didaktiske rammer kan være med til at udvikle elevernes faglige udbytte, engagement og motivation.  

tirsdag den 3. september 2013

Ole G. Andersen - ny praktikant i Uddannelse & Læring

Jeg er nystartet som praktikant i Uddannelse og Læring per 2. September. Praktikforløbet vil strække sig indtil midt i december.

De sidste fire år har jeg brugt på Syddansk Universitet. Hvor jeg har tilegnet mig en bachelor i medievidenskab med tilvalg i marketing, branding og kommunikation. I dag læser jeg på 2. år af min kandidat indenfor selvsamme og da denne inkluderer et 2-4 måneders praktikophold er jeg derfor, at finde i Vejle kommunes uddannelse og læringsafdeling.
Jeg har igennem mit studieforløb beskæftiget mig med mange vinkler på medier. Herunder; aviser, TV, radio, computerspil, film, internettet og mobiltelefoner. Alle sammen er dog blevet vendt og drejet i et forskelligt lys. Uanset om jeg undersøgt; unge mænds læring igennem computerspil eller for den sags skyld har kigget på uddannelsesprojekter, der bruger medier som formidler af undervisningen. Har det været med samme mål for øje, at kunne sige noget relevant om situationen, hvor medier indgår, og i sidste ende blive klogere på mediernes indflydelse på vores hverdag.

Jeg er derfor nysgerrig på medier samt hvad de kan bruges til og i den optik er Vejle kommunes Udannelse og læringsafdeling ikke et dårligt sted, at være i praktik. Mine opgaver som praktikant kommer til at spænde bredt. Således vil jeg være, at finde til flere af de arrangementer, der kommer i Learning Lab. I første omgang som fluen på væggen og i rollen som ’dokumentarist’.  Yderligere er det meningen, at jeg igennem praktikken skal bidrage med en øget indsats på Vejle digitale skolers Facebookside. Dette for at og søge en større grad af dialog aktører imellem. Administrative og kommunikative opgaver samt mødedeltagelse vil ligeså komme til, at indgå i min hverdag.

På det mere personlige plan kan jeg berette, at jeg er 29 år og bor i Odense sammen med min kæreste. Fritiden bedriver jeg med at rode videre med medierne (computerspil, TV, musik, film, internet osv…) og således har jeg altid noget at undersøge.

Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg glæder mig til de udfordringer jeg går i møde.

Ps: Billedet stammer fra mit nye ’praktikantkontor’.

mandag den 2. september 2013

Video-storytelling 12. september

Kom og vær med i en dag om video-storytelling 12. september i Spinderihallerne. Se invitationen


Video-storytelling handler i dette pilotprojekt om, at kunne lave god formidling ved hjælp af video.
Det kræver forståelse for to dele:

 1. At kunne optage video vha. f.eks. en iPhone, et kamera, eller en computer.
 2. At være i stand til at formidle din undervisning kort, præcis og med kant - dvs. samspillet mellem det som siges og det som ses - lyd, billeder, tekster, animationer osv.

"Digitale Børn" - et projekt i Dagtilbud

”Digitale børn” er Dagtilbud i Vejle Kommunes projekt om brug af digitale medier. Projektet køres i samarbejde med VIFIN og består bl.a. af forskellige workshops om digitale medier, pilotprojekter og forslag til særlige forløb som man kan prøve af i daginstitutionerne.

Besøg projektet "Digitale børn"

På projektets hjemmeside http://digitale-born.dk kan man læse mere om projektet, se vores forslag til pædagogiske forløb og gode apps, samt se links til andre spændende projekter, artikler, IT Strategier, etc.

Projektet startede i foråret og kører til og med 2014.


På Digitale børns seminar i Jelling d. 28.8 kunne man bl.a høre Frank Støvelbæk 
(Professionshøjskolen UCC) holde oplæg om ”Det eksperimenterende fællesskab”.