fredag den 13. september 2013

Digitale forandringer på Søndermarksskolen

Jesper Bruselius
Jesper Bruselius, viceskoleleder på Søndermarksskolen i Vejle, fortæller om digitale forandringer på skolen og hvordan det går med strategien BYOD (Bring Your Own Device) på skolen.  84 % af elever i 4.-9. klasse har deres eget device med i skole. Søndermarksskolen deler gerne ud af sin viden og erfaringer. Læs hele artiklen her


BYOD – hvordan begyndte det?

Søndermarksskolen har I flere år haft ønske om at kunne sætte ekstra fokus på at inddrage IT i undervisningen. I foråret 2013 vedtog skolebestyrelsen en digitaliseringsstrategi, som bygger på BYOD, Web 2.0, vejledning, kompetenceudvikling og inddragelse af elever.

Skolens Læringscenter vil i starten af skoleåret hjælpe med praktiske detaljer, når eleverne i 4. – 9. klasse medbringer egen computer til undervisningen. Alle eleverne har fået stillet eget skab til rådighed, hvor de kan låse deres laptops eller tablets ind i pauserne. Disse skabe er leaset og er IKKE elev-forældre finansieret.84% af eleverne i 4.-9. klasse tager selv en computer / tablet med

BYOD skal ses i sammenhæng med, at vi arbejder web 2.0 baseret. Der betyder, at adgang til alle undervisningsprogrammer, tekstbehandling mm foregår via internettet. Google.apps er sammen med Intra kommunikationsplatform i skolens hverdag. Vi har derudover organiseret vores Læringscenter, så det dagligt er bemandet med vejledere, som kan bidrage i tilrettelæggelsen og gennemførelse af digitale undervisningsforløb. Den enkelte faglærer kan henvende sig og anmode om vejledning, evt. støtte til gennemførelse af digital undervisning. Vi har lige nu arbejde i gang med, at få en proces i gang, hvor vi i løbet af efteråret 2013 opretter en elev IT-patrulje under ledelse af vejlederne i Læringscenteret.. Samtidig afholder Læringscenteret løbende workshops om forskellige digitale undervisningsmidler, hvor kollegerne efter behov kan få inspiration og hjælp til arbejdet med IT i undervisningen.

Alle skolens medarbejdere har fået stillet en computer/iPad til rådighed for at styrke den enkeltes mulighed for at blive fortrolig med digitale undervisningsmidler.

Søndermarksskolen i Vejle
Rigtigt mange elever har allerede nu egen laptop eller iPad eller lign med i skole. Vi prøver nu nogle initiativer, for at de elever, der ikke har mulighed for at medbringe eget IT udstyr også kan arbejde digitalt med lærerne og klassekammerater. 1) Elever uden egen laptop/tablet kan nu selv bokke skolens laptop, hvilket de gør via ElevIntra. 2) Vi vil være nysgerrige på om vi kan anskaffe brugte - men anvendelige - laptops via andre af skolens samarbejdpartnere, som elever med få midler kan købe for et symbolsk beløb – men er lige nu i idefasen.

Læs hele artiklen her og få svar på, hvad udfordringerne har været og hvilke pædagogiske muligheder, Jesper Bruselius ser i skolens BYOD-strategi. 

Jesper Bruselius er sammen med Uffe Carlsen (skoleleder på Grejsdal Skole) skolernes repræsentant i det nationale it-ledernetværk Digital forandringsledelse i folkeskolen
__________________________

Se evt. også webinar om BYOD på Mølholm Skole, hvor skoleleder Kristian Pedersen fortæller om erfaringer, udfordringer og potentialer

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar