torsdag den 12. september 2013

Multimodal læring igennem animation


Harry Potter gæstede også workshoppen.Se mere
Onsdag d. 11 September blev der i Learning Lab afholdt første animations-workshop med fokus på multimodal læring. Anden workshop bliver 28.11. På besøg var hhv. Hanne Pedersen fra Animationsskolen i Viborg samt Dorit Bak fra Firehøjeskolen. Deltagerne var både elever og lærere med interesse for det kreative. Formålet med dagen var at vise, hvordan animationsfilm kan agere som et redskab for læring i danskfaget. 

Efter en kort introduktion af gæsterne, som ligeledes indeholdt bevæggrunde og anekdoter om, hvordan animation kan anspore læring, blev deltagerne kastet ud i produktionen af stopmotionfilm. Således blev der lavet hold af 2-3 personer, som hver især skulle finde på en idé, der kunne omsættes til et storyboard. Yderligere fik grupperne mulighed for at skabe figurer og baggrunde ud af pap og papir. Til at omsætte idé og figurer fik deltagerne også en hurtig gennemgang af kamera og software. 3 en halv time senere var der produceret 6 film og workshoppens deltagere var opsatte på, at gentage succeserne ude på deres respektive skoler.

Hanne Pedersen fra Animationsskolen i Viborg.

Lidt om gæsterne
Hanne Pedersen har de sidste 20 år har arbejdet med animation som et alternativt værktøj til indlæring, og hun ser store didaktiske muligheder for animation som multimodal læring. 

Lærer Dorit Bak fortalte om de erfaringer hun havde gjort sig over de sidste 4 år. Og i hendes øjne er det tydeligt at den kreative 'leg', som foregår under produktionen af animationsfilm, gør det nemmere at fodre eleverne med læring om f.eks. ordklasser. Dette fordi at de igennem arbejdet med stopmotion, får en særlig lyst til, at lære igennem de kreative processer. Yderligere ansporer produktionen også eleverne til at lære, hvordan man indgår i sociale sammenhænge igennem gruppearbejde.

Se billeder fra dagen her

Workshops'ene vil blive udbudt igen. De kommer til at ligge 25/2-2014 og 13/5-2014.

Animation Links til inspiration
Animated science www.animatedscience.dk
Animated literacy www.animatedliteracy.eu
Animation workshop www.animwork.dk
Animated learning www.animatedlearning.dk


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar