tirsdag den 17. september 2013

Smart University Vejle - nu med bibliotek

Godt 50 studerende (lærere) fra Vejle og andre kommuner har nu deltaget i det, der hedder Smart University Vejle (eller Smart U Vejle)  Den 17. september begyndte 11 af disse på et modul i uddannelsen "Master i IKT & Læring". Modulet hedder "IKT, didaktisk design & dansk" og udbydes denne gang i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, University College Lillebælt og Vejle Kommune.


Første dag for 11 lærere på  modulet "IKT, didaktisk design & dansk"

Modulet henvender sig til lærere i kommunen, men også lærere fra andre kommuner er velkomne. De studerende, der også skal passe deres arbejde, går til undervisning på Vejle bibliotek tre gange i løbet af efteråret – resten foregår på nettet, som selvstudium og gruppearbejde. De to undervisere kommer denne gang fra henholdsvis Aalborg Unviversitet og University College Lillebælt.
Det er tredje gang, der udbydes et mastermodul i Vejle Kommune. I foråret gennemførte 23 lærere et lignende modul i Uddannelse & Lærings Learning Lab, hvor der netop (12.9.) er startet et modul i matematik. Det er hensigten, at der skal udbydes flere moduler - også indenfor andre fagområder end folkeskolen og i samarbejde med andre universiteter. Aarhus Universitet er allerede inde i billedet som mulig samarbejdspartner. Uddannelser og moduler vil i princippet kunne foregå 100 % online, hvor man blot udnytter bibliotekets faciliteter. 


Smart University Vejle


Smart University er en ny måde at lave universitet på. hvor man udnytter eksisterende lokaler og internettet. Læs mere på Vejle.dk 

Bibliotekschef Lone Knakkergaard bød velkommen til det nye hold studerende. Hun glædede sig over, at biblioteket kan tilbyde et helt nyt læringskoncept og hun pegede på, hvad fremtidens bibliotek også vil kunne være. På biblioteket vil der bl.a. være mulighed for at få en studieplads, et grupperum, vejledning, hjælp til litteratursøgning og ikke mindst et sted, hvor man kan få en kop kaffe og danne uformelle netværk.

Bibliotekshef Lone Knakkergaard byder velkommen

Lektor, ph.d. ,Thorkild Hanghøj er i Vejle for anden gang. Første gang var i foråret, da han sammen med Professor Birgitte Holm Sørensen afviklede det samme modul for 23 lærere fra Vejle og andre kommuner. Denne gang underviser Thorkild sammen med Lektor, ph.d.,  Marie Falkesgaard Slot, fra Læremiddel.dk på University College Lillebælt.

VIFIN, B&U og Vejle Bibliotekerne har taget initiativ til Smart University Vejle.

Se tidligere indlæg om universitetsuddannelse i Vejle Kommune, bl.a.:
Mastermodul i matematik
Universitet i Vejle fortsætter
På vej mod universitet i Vejle?

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar