torsdag den 5. september 2013

UCV bliver digital demonstratoinsskole

Ungdomscenter Vejle (UCV) er blevet udvalgt sammen med 20 andre skoler i Danmark  De 21 skoler skal være digitale demonstrationsskoler


Frank Jensen, skoleleder, UCV:

Vi er meget glade for at vi er udvalgt til at være demonstrationsskole for brug af IT i folkeskolen. For os som skole betyder det, at vi de næste to år har ambitiøse og kvalificerede sparringspartnere fra projektgruppen bag det projekt, som vi er blevet en del af. På den måde kan sætte endnu mere fart på udviklingen af den digitale skole. I sidste skoleår tog vi nogle store skridt i retning af den digitale skole. Vi gennemførte ”Bring your own device”, så alle elever har en  PC til rådighed i skolen.  Vi samarbejdede med Aalborg Universitet, København og videreuddannede alle skolens lærere med mastermodulet ”Web 2.0 og læring i grundskolen”. Vi gennemførte ”den digitale skoletaske”, stort set alle undervisningsmaterialer blev digitale.   

Projektet, som vi er blevet en del af, handler om ”Elevernes egenproduktion og elevinddragelse” i forbindelse med it-baserede læringsformer. Begge dele har vi arbejdet med allerede, og vi tror, at der her findes nogle af løsningerne på at gøre læringssituationerne i skolen mere autentiske, virkelighedsnære og motiverende. Vi er interesserede i at være med til at undersøge, hvordan it-didaktiske rammer kan være med til at udvikle elevernes faglige udbytte, engagement og motivation.  

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar