onsdag den 30. oktober 2013

40 års IT-udvikling oplevet af en skolekonsulent

Uddannelse og Lærings egen Hans Grue gik idag, onsdag den 30. oktober, på pension.

I forbindelse med sin afsked har Hans lavet et overblik over de sidste 40 års IT-udvikling som han igennem sit virke, som skolekonsulent, har oplevet.

Her er et uddrag
Jeg blev færdiguddannet som lærer i 1974 med linjefagene engelsk, historie og idræt. Computerverdenen begyndte at snige sig ind på mig i midten af 1980'erne. Jeg arbejdede på det tidspunkt som lærer og skolebibliotekar på en skole og som ledende skolebibliotekar i en nordfynsk kommune. Arbejdet i skolebiblioteket havde på det tidspunkt ikke undergået større forandringer, men forløb som det havde gjort det siden 1930'erne med registrering af udlån via lånerkort og stempling af bogkort. Dagens arbejde kunne konkret ses i mængden af stemplede bogkort.

Du kan læse Hans' samlede oplevelser her

mandag den 28. oktober 2013

Entrepenørskab i Den Digitale Skole

Charlotte Agerby Schultz er innovationskonsulent ved University College Lillebælt (UCL) Hun har lavet en række digitale læringsprojekter i Vejle Kommune, bl.a. Forskningens Døgn 2012

Charlotte Agerby Shultz  på Forskningens døgn i 2012

Vejle Digitale Skoler har spurgt Charlotte, hvad en interprenant læringskultur er og hvordan hun forstår digital lærings potentialer i en sådan kultur.

Hvad er det for en læringskultur, vi skal skabe i uddannelserne, hvis vi skal udvikle et entreprenant mindset blandt undervisere og elever?

Vi skal skabe en kultur, hvor vi langt højere grad arbejder casebaseret evt. ud fra problemstiller/udfordringer hentet fra hverdagen. Opgaver, der skaber mening for eleverne, og hvor de ser at deres input på løsning skabe værdi for dem selv, men ikke mindst andre. Vi skal være dygtigere til at bruge hinanden ressourcer langt bedre. En skoleklasse rummer mange formelle og uformelle vidensressourcer, som langt fra bliver udnyttet optimalt, så undervisningen kvalificeres bedst muligt. Jeg er meget optaget af, at vi i langt højere grad brugere fagene som redskaber til at løse de opgaver/udfordringer, viarbejder med i klassen. At vi lærer at se på fagenes mange potentialer. Jeg tror på, at hvis vi bliver bedre til at turde bruge hinanden som partener dvs. at elever og undervisere arbejder sammen om at løse en udfordring, så får vi i højere grad udviklet kompetencer, der udvikler et entreprenant mindset.

Det kunne være rigtig interessant, hvis man turde lave en skole som var gennemført projektorienteret, og hvor de ansatte ikke kun var læreruddannede. Jeg ville ønske, at det var helt naturligt at koblet et hold fra andre professionsfeltet til skolen, som vi kunne trække på, når undervisningen krævede det. Fx har vi brug for viden om design, arkitektur, atomfysik, sundhed, så var der tilknyttet designere, arkitekter, fysikere og sygeplejersker til skolens virke.


Hvordan tænker du digital læring ind i en sådan læringskultur?


Noget af det, der undrer mig er: Hvorfor trækker vi ikke endnu mere viden ind i skolen? De vidensfolk, som kan kvalificere læringen behøver i dag ikke at være fysisk tilstede, men kan være med på Skype, lave undervisning via telepresens etc. I entreprenørskabsundervisning, hvor det blandt andet handler om at dele idéer, arbejde i netværk, sprede viden og arbejde med borgerinvolvering er brugen af digitale medier central. Jeg har ikke den nødvendige viden om, hvad der findes af digitale læringsmidler, der kan understøtte entreprenørskabsundervisningen, men jeg kan se, når jeg kommer ud på skolerne, at der er potentialer for at inddrage de værktøjer der findes allerede meget mere. Hvis elever og undervisere skal udvikle et entreprenant mindset skal vi træne videndeling, bryde med vanetænkningen, lære at samarbejde i netværk og blive bedre til at bruge ressourcerne hos den enkelte konstruktiv. Her er de digitale redskaber et kæmpe aktiv.

Fremtidens Universitet tema på ICEL 2014

The 9th International Conference on E-learning ICEL 2014 bliver holdt I  Valparaiso I Chile 26.-27. Juni. Vejle Kommune deltager med en mini track om  ”Future Universities”. Se call'et herVejle Kommune har siden 2008 arbejdet med Det Mobile Vejle, der er et tværsektorielt netværk om mobil information, vejledning og læring. Senest har kommunen sat fokus på Smart City begrebet. Vi er i den forbindelse med i et nationalt netværk på Initiativ af Aarhus Universitet og Ministeriet for By, Bolig og Landdisktrikter. Se mere på Smart Vejle

Noget af det, vi er optaget af i Smart Vejle, er, hvordan vi som landets 6. største kommune kan imødekomme det voksende pres på viden og kompetencer, vi vil opleve de kommende år. Derfor har vi oprettet  Smart University Vejle, der i første omgang henvender sig til vores forvaltninger og deres medarbejdere, men på sigt skal være et tilbud til kommunens borgere og ikke mindst virksomheder.

Hvordan kan vi tænke fremtidens universitet i et landskab af traditionelle, virtuelle og hybride universiteter? "Smart University" er et fjerde bud og den smarte eller intelligente måde at lave fremtidens universitet på. Det er blandingen af det traditionelle og det virtuelle universitet i en hybrid, der går målrettet efter ikke blot uddannelse på nye måder, men også efter strategisk udvikling af viden og kompetencer i det fællesskab, som en kommune repræsenterer. 

fredag den 25. oktober 2013

Villeby.dk kommer forbi Learning Lab

salaby_logo_blå


Mandag den 2. december kommer Villeby forbi Learning Lab. Så hvis du kunne tænke dig, at opleve fordelene ved et digitalt læremiddel, der inkluderer både læreplaner og sprogstøtte, så kan Villeby universet være noget for dig.

Hvad er Villeby?
Villeby er et særdeles intuitivt univers med vægt på høj kvalitet, faglighed, elevdifferentiering, humor, musik og sprogstøtte. Universet tilbyder planlagte undervisningsforløb til 8 fag fra 0. til 4. klasse. Et væld af opgaver indpakket i narrative fortællinger, krydret med film og et bibliotek med tilhørende opgaver til hver enkelt bog. Villeby er således et supplement til den daglige undervisning.

Du kan læse mere om arrangementet på Learning Labs hjemmeside.

Du kan læse mere om Villeby her

Tilmelding sker igennem Plan2Learn

onsdag den 23. oktober 2013

Mastermodul i Matematik - 2. seminardag

Tirsdag den 22. oktober blev 2. seminardag på IKT, didaktisk design og matematik holdt i Learning Lab.

Underviser Morten Misfeldt har ordet.

Uddannelsen foregår i Learning Lab og afvikles i samarbejde med Aalborg universitet, der udbyder master i IKT & Læring.

Underviser er Morten Misfeldt, der også er en af drivkræfterne bag Geogebra-netværket der sidst holdt mødet på Kollerup Skole (Vejle kommune) i maj 2013.

I modulet deltager 9 lærere fra Vejle Kommune og 5 fra andre kommuner.

Mastermodulet er et led af Smart University Vejle.

søndag den 20. oktober 2013

Et alternativ til klasseundervisning

Vi har modtaget denne artikel fra Annalise Bai, der er lærer på Sprogcenter Vejle. Her er online undervisning et alternativ til den almindelige klasseundervisning.

Fra startsiden er der adgang til en række ressourcer
I de sidste par år har der på mit skema været afsat timer til online- eller fjernundervisning, som vi også kalder det. Undervisningen er for kursister, der af forskellige årsager ikke kan komme til undervisning på et af vores dag-, aften- eller lørdagshold. Oftest er det arbejdstiden, megen rejseaktivitet og/eller familiære årsager, der forhindrer det regelmæssige fremmøde, der er nødvendigt for at få et optimalt udbytte af undervisningen. En alternativ mulighed er så at følge vores online-undervisning, der er tilgængelig alle døgnets 24 timer og som kan følges af enhver, nybegynder eller øvet, blot man har en pc, internetadgang og lidt it-kendskab.

Læs hele artiklen her 

søndag den 13. oktober 2013

Uge 42

fredag den 11. oktober 2013

Talegenkendelse 11. november - også til specialundervisning

11. november er der netværksmøde i Det Mobile Vejle. Det foregår i Pakkeriet i Spinderihallerne kl. 13-16. Det er ikke nødvendigt at melde sig til, og alle er velkomne.Eftermiddagen byder på flere oplæg, bl.a. om talegenkendelse:

 • Genoptræning af sen-hjerneskade med talegenkendelse v/Thomas K. Hansen - VIFIN
 • Talegenkendelse / Mobil Talegenkendelse v/Stine Fritsdal, KMD

Der er også andre oplæg på programmet bl.a. udvikling af apps.

Eftermiddagen henvender sig til alle. Lad jer inspirere og undersøg, hvordan I kan bruge det på jeres område.

Se hele programmet på Det Mobile Vejles blog

Digital kompetenceudvikling i praksis

Savner du inspiration til digital kompetenceudvikling i praksis? 
Så besøg bloggen - Digital kompetenceudvikling

På bloggen finder du inspiration til, hvordan du og dine elever kan udvikle jeres digitale kompetencer i praksis.

Bloggen indeholder ialt 10 gode råd til, hvordan vi i fællesskab kan udnytte de ressourcer som både lærere og elever udgør.onsdag den 9. oktober 2013

Garageband Workshop i Learning Lab


Torsdag den 7. november kl. 14 - 17. kan du blive klogere på, hvordan iPad applikationen Garageband kan indgå i musikundervisningen.

Isabella Rasmussen afholder en workshop i Learning Lab i Skolegade. Du vil bl.a. kunne lære:
 • Hvordan du bygger en sang op fra bunden
 • Hvilke funktioner og muligheder Garageband gemmer på
 • Hvordan Garageband kan omsættes til et pædagogisk/didaktisk værktøj
 • Eksempler på, hvordan eleverne kan arbejde selvstændigt med Garageband
Workshoppen kommer yderligere ind på den tværfaglige dimension ved at kombinere Apps. Eksempelvis, hvordan man kan lave tværfaglige projekter imellem dansk, billedkunst, hjemkundskab og musik.

Dagen afsluttes med en fælles afrunding, hvor der vil være mulighed for, at fremvise de sange/projekter vi har lavet.

Antal deltagere; Max 15 (Obs 6 af pladserne er allerede væk, så skynd dig)

Tilmelding sker igennem Plan2Learn

Medbring: iPad, høretelefoner og højt humør!

Hvad er garageband?
Garageband er en applikation lavet af Apple, som giver brugere mulighed for at skabe musik. Du kan læse mere om Garageband på Apples hjemmeside eller på wikipedia

Lego Mindstorm og eTwinning på Bredsten-Gadbjerg Skolen

Fjernstyret Mindstorm-bil med Skype via Bluetooth
Bredsten-Gadbjerg Skole og Hældager Skolen bruger Lego Mindstorm som en del af et eTwinning projekt.

Hvad er eTwinning?
eTwinning er en tværkulturel satsning fra EU, hvor skoler på tværs af landegrænser skal arbejde sammen om et projekt. På Bredsten-Gadbjerg Skolen er Lego omdrejningspunktet og overskriften for projektet er
"Copy me".

Pædagogisk leder fra Bredsten-Gadbjerg Skole -  Thomas Toudal Jørgensen om:

Forudsætningerne
"Som udgangspunkt bruger vi et materiale alle elever har et kendskab til, nemlig Lego. Alle er med på, hvordan det virker og har mulighed for, at sætte den nye læring ind i en kendt sammenhæng. Rent pædagogisk er det super, det er almen kendt fra alle de fleste fag, at det at eleverne har en ramme de kan sætte ny læring ind i, giver det bedste udbytte."

"Vi arbejder meget frit og opdagelsesorienteret. Eleverne har fået Lego Mindstorm byggesæt med beskeden 'værs'go at bygge!'. Grundet kendskabet til Lego var det bare at gå i gang. I den proces som eleverne er gået på opdagelse i, har de selv været styrende, de har kopieret hinanden og delt de erfaringer de har gjort sig. De har koblet ny teknologi sammen med Lego f.eks. Skype, og brugt Mindstorm som fjernstyret bil via Bluetooth."

Hvordan det virker
"Jeg oplever at eleverne tager meget godt imod det, at 'lege' med legoklodser som nævnt tidligere er det noget de kender til. Det at eleverne står for meget af fremdriften i undervisningen, kan godt, for nogen, være svært. Vi skal finde ud af hvordan robotten virker, hvordan afkoder vi en byggeseddel, hvordan connecter vi via Bluetooth. Alle disse spørgsmål finder eleverne selv svaret på, de går selv på opdagelse. Vi skal som undervisere bare være vejledere, med den viden, at vi ikke altid har svaret - det kan godt være svært for nogle elever."

Hvad det betyder for undervisningen
"Undervisningen har et andet drive. Til tider er der stor fart på med at bygge og programmere, og til andre tider virker det til, at processen er gået i stå. Eleverne tager et stor ansvar, og alene det at få udleveret en æske klodser der har en så stor værdi, er for mange sejt. Umiddelbart skulle man tro, at det kun er drengene der er fanget af robotter og det at bygge med Lego, men alle har udvist stor interesse og lyst til at lære. Det er undervisning med innovation som en af ingredienserne. Det bliver først stort når eleverne selv begynder at skrive programmerne, og ikke låner et program fra en byggeseddel. Undervisningen har således perspektiv, min umiddelbare tanke er velfærdsteknologi.

Du kan læse mere om eTwinning her

Interview med Pædagogisk Leder Thomas Toudal Jørgensen:

mandag den 7. oktober 2013

It-rådgivningsgruppens råd og idéer

I januar 2012 nedsatte børne- og undervisningsministeren en it-rådgivningsgruppe med 19 personligt udpegede medlemmer.


It-rådgivningsgruppen afslutter sit arbejde i september 2013. Råd og idéer har følgende overskrifter, og udtrykker ønsket om en sammenhængende indsats for 0-18-årige:

Folkeskolen
 • Råd og idéer om it i matematikundervisningen
 • Råd og idéer om dansk
 • Råd og idéer om it og ledelse
 • Råd og idéer om it og undervisningsdifferentiering
 • Råd og idéer om it som motivationsfaktor
Dagtilbud
 • Råd og idéer om konkret støtte til dagtilbuddene
 • Råd og idéer om udvikling af digitale kompetencer
 • Råd og idéer om valg af teknologi
 • Råd og idéer om ledelse
 • Råd og idéer om it og mediebaserede fortællinger på pædagoguddannelsen

Se rådgivningsgruppens råd og idéer her. 

torsdag den 3. oktober 2013

61.000 sidevisninger

Vejle Digitale Skoler har i september 2013 rundet 61.000 sidevisninger.


onsdag den 2. oktober 2013

Vejle Kommune har fået et universitet

Vejle Kommune har fået et universitet. De første godt 50 studerende har meldt sig, primært fra Vejle, men også fra andre kommuner. Smart University Vejle skal bl.a. være med til at imødegå de kommende års voksende behov for viden og kompetencer i kommunen.


Smart University Vejle er ikke et  universitet i traditionel forstand. Hvorfor bygge et universitet , når man allerede råder over de nødvendige lokaler? Hvorfor ikke udnytte, at universitetsuddannelse også kan foregå på nettet? Vi inviterer forskere og forskningsmiljøer til at undervise medarbejdere, så de klædes på til at udvikle kommunens fagområder. Forskningsmiljøer tilbydes gode muligheder for forskning i emner, der er omfattet af kommunens strategiske indsatser og som  miljøerne er internationalt anerkendte for.

Folkeskolen er det område, vi først har taget hul på. Her har vi indledt et spændende samarbejde med ForskningsLab: It og Læringsdesign (ILD) ved Aalborg Universitet med udbud af moduler i Master i IKT & Læring. I foråret afsluttede ILD sit forskningsprojekt iPads i en Skole i Bevægelse - Mine første 100 dage med iPad.   University College Lillebælt, der har nogle af landets fremmeste læremiddelforskere, samarbejder med ILD om undervisning på mastermodulerne.

Vi er i dialog med Aarhus Universitet om et samarbejde om uddannelse og mulig forskning på andre fagområder i kommunen.

Læs mere her

PLC får en stærk digital dimension

I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet "Fra skolebibliotek til læringscenter", der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem mod at blive pædagogiske læringscentre (PLC). Grundstenen til visionen blev således lagt der. Igennem de seneste tre år er der blevet arbejdet yderligere med visionen for, at læringscentret kan tage de næste skridt og hjælpe til, at understøtte bl.a. skoleudviklingstiltaget "Skolen i bevægelse" og de nye strategier, der har med digitalisering, science, læsning samt inklusion, at gøre.

PLC vil i en organisatorisk kontekst komme til at bestå af en central enhed tilknyttet Uddannelse og Læring samt af decentrale pædagogiske læringscentre på skolerne. Yderligere vil der være et tæt samarbejde og en klar opgavefordeling imellem den centrale og decentrale enhed.


Den overordnede vision for pædagogiske læringscentre i Vejle Kommune
Pædagogisk læringscenter vil varetage centrale funktioner og være ambitiøse i forhold til optimering af elevernes læring samt i forhold til at arbejde med, at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Vejledning af såvel elever som skolens pædagogiske personale skal i fremtiden være den bærende funktion i læringscentrets virke. Dette gælder alle elever, og derfor indgår skolens ressourcecenter som en integreret del af PLC med fokus på læring for elever med særlige behov.

Kendetegn for et pædagogisk læringscenter
For at leve op til visionen skal man primært kunne genkende læringscenteret ud fra følgende fire kendetegn.

 • Fysisk og Virtuel tilstedeværelse af PLC
 • Vejledning som den bærende funktion
 • Kompetent personale i PLC
 • Skolens ledelse indgår som et samlende element i udviklingen af en lokal model for PLC, lige som vejledere i PLC inddrages i skolens udviklingsorienterede organer.
Desuden skal PLC også kendetegnes ved at være professionelle, innovative og nytænkende samt videndelende og formidlende.

Se PLC visionen her

tirsdag den 1. oktober 2013

Computerspil som formidler af historie

På Vinding Skole var historiebøgerne i sidste uge skiftet ud med computerspillet Civilisation. Her spillede 9. Klasse, med historielæreren Jimmy Rasmussen i Spidsen, det klassiske computerspil, som handler om verdensherredømme og om historiens finurlige udvikling. Opbyg din civilisation. Udvikl den. Byg storslåede bygningsværker. Indgå alliancer med naboer - og bekrig genstridige fjender. Nogenlunde sådan forløb historieundervisningen på Vinding Skole i sidste uge, hvor historielærer Jimmy Rasmussens underviste på en anden måde, til elevernes store begejstring.

Lærer Jimmy Rasmussen:
"Ved at spille et spil som Civilisation får eleverne en fængende introduktion til verdenshistorien i fugleperspektiv. De lærer om de forskellige civilisationer som de udvikler sig i spillet, og løbende kan vi så stoppe op, og sammenligne med, hvordan tingene udviklede sig i virkeligheden. Inkariget gik til grunde i 1500-tallet, men i computerversionen af verdenshistorien er dette ikke nødvendigvis tilfældet.
Det giver eleverne en god fornemmelse for, at verdenshistorien ikke behøver at se ud som den gør i dag, men relativt nemt kunne have set anderledes ud, havde begivenhederne udviklet sig anderledes."

Skoleleder Karen Buhl Joannsen:
"Vi prøver jo hele tiden på at udvikle måden vi bedriver undervisning på her på skolen. Hvis vi kan levere en ligeså god, kvalitativ undervisning ved at tænke nyt, og gå nye veje, gør vi det gerne. Man kan jo se på eleverne at de bliver fænget af det her. Engagementet og interessen stiger, og det er jo dejligt, og i sidste ende giver det eleverne en større forståelse for - i dette tilfælde - verdenshistoriens lange linjer."

P4 har lavet en lille radio-raportage, der kan høres på dette link. Snakken falder på Vinding Skole efter cirka 1 time og 8 minutter (der kan spoles i programmet øverst på siden).

Reportagen findes også i kort form via dr.dk