mandag den 28. oktober 2013

Entrepenørskab i Den Digitale Skole

Charlotte Agerby Schultz er innovationskonsulent ved University College Lillebælt (UCL) Hun har lavet en række digitale læringsprojekter i Vejle Kommune, bl.a. Forskningens Døgn 2012

Charlotte Agerby Shultz  på Forskningens døgn i 2012

Vejle Digitale Skoler har spurgt Charlotte, hvad en interprenant læringskultur er og hvordan hun forstår digital lærings potentialer i en sådan kultur.

Hvad er det for en læringskultur, vi skal skabe i uddannelserne, hvis vi skal udvikle et entreprenant mindset blandt undervisere og elever?

Vi skal skabe en kultur, hvor vi langt højere grad arbejder casebaseret evt. ud fra problemstiller/udfordringer hentet fra hverdagen. Opgaver, der skaber mening for eleverne, og hvor de ser at deres input på løsning skabe værdi for dem selv, men ikke mindst andre. Vi skal være dygtigere til at bruge hinanden ressourcer langt bedre. En skoleklasse rummer mange formelle og uformelle vidensressourcer, som langt fra bliver udnyttet optimalt, så undervisningen kvalificeres bedst muligt. Jeg er meget optaget af, at vi i langt højere grad brugere fagene som redskaber til at løse de opgaver/udfordringer, viarbejder med i klassen. At vi lærer at se på fagenes mange potentialer. Jeg tror på, at hvis vi bliver bedre til at turde bruge hinanden som partener dvs. at elever og undervisere arbejder sammen om at løse en udfordring, så får vi i højere grad udviklet kompetencer, der udvikler et entreprenant mindset.

Det kunne være rigtig interessant, hvis man turde lave en skole som var gennemført projektorienteret, og hvor de ansatte ikke kun var læreruddannede. Jeg ville ønske, at det var helt naturligt at koblet et hold fra andre professionsfeltet til skolen, som vi kunne trække på, når undervisningen krævede det. Fx har vi brug for viden om design, arkitektur, atomfysik, sundhed, så var der tilknyttet designere, arkitekter, fysikere og sygeplejersker til skolens virke.


Hvordan tænker du digital læring ind i en sådan læringskultur?


Noget af det, der undrer mig er: Hvorfor trækker vi ikke endnu mere viden ind i skolen? De vidensfolk, som kan kvalificere læringen behøver i dag ikke at være fysisk tilstede, men kan være med på Skype, lave undervisning via telepresens etc. I entreprenørskabsundervisning, hvor det blandt andet handler om at dele idéer, arbejde i netværk, sprede viden og arbejde med borgerinvolvering er brugen af digitale medier central. Jeg har ikke den nødvendige viden om, hvad der findes af digitale læringsmidler, der kan understøtte entreprenørskabsundervisningen, men jeg kan se, når jeg kommer ud på skolerne, at der er potentialer for at inddrage de værktøjer der findes allerede meget mere. Hvis elever og undervisere skal udvikle et entreprenant mindset skal vi træne videndeling, bryde med vanetænkningen, lære at samarbejde i netværk og blive bedre til at bruge ressourcerne hos den enkelte konstruktiv. Her er de digitale redskaber et kæmpe aktiv.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar