onsdag den 2. oktober 2013

PLC får en stærk digital dimension

I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet "Fra skolebibliotek til læringscenter", der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem mod at blive pædagogiske læringscentre (PLC). Grundstenen til visionen blev således lagt der. Igennem de seneste tre år er der blevet arbejdet yderligere med visionen for, at læringscentret kan tage de næste skridt og hjælpe til, at understøtte bl.a. skoleudviklingstiltaget "Skolen i bevægelse" og de nye strategier, der har med digitalisering, science, læsning samt inklusion, at gøre.

PLC vil i en organisatorisk kontekst komme til at bestå af en central enhed tilknyttet Uddannelse og Læring samt af decentrale pædagogiske læringscentre på skolerne. Yderligere vil der være et tæt samarbejde og en klar opgavefordeling imellem den centrale og decentrale enhed.


Den overordnede vision for pædagogiske læringscentre i Vejle Kommune
Pædagogisk læringscenter vil varetage centrale funktioner og være ambitiøse i forhold til optimering af elevernes læring samt i forhold til at arbejde med, at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Vejledning af såvel elever som skolens pædagogiske personale skal i fremtiden være den bærende funktion i læringscentrets virke. Dette gælder alle elever, og derfor indgår skolens ressourcecenter som en integreret del af PLC med fokus på læring for elever med særlige behov.

Kendetegn for et pædagogisk læringscenter
For at leve op til visionen skal man primært kunne genkende læringscenteret ud fra følgende fire kendetegn.

  • Fysisk og Virtuel tilstedeværelse af PLC
  • Vejledning som den bærende funktion
  • Kompetent personale i PLC
  • Skolens ledelse indgår som et samlende element i udviklingen af en lokal model for PLC, lige som vejledere i PLC inddrages i skolens udviklingsorienterede organer.
Desuden skal PLC også kendetegnes ved at være professionelle, innovative og nytænkende samt videndelende og formidlende.

Se PLC visionen her

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar