onsdag den 2. oktober 2013

Vejle Kommune har fået et universitet

Vejle Kommune har fået et universitet. De første godt 50 studerende har meldt sig, primært fra Vejle, men også fra andre kommuner. Smart University Vejle skal bl.a. være med til at imødegå de kommende års voksende behov for viden og kompetencer i kommunen.


Smart University Vejle er ikke et  universitet i traditionel forstand. Hvorfor bygge et universitet , når man allerede råder over de nødvendige lokaler? Hvorfor ikke udnytte, at universitetsuddannelse også kan foregå på nettet? Vi inviterer forskere og forskningsmiljøer til at undervise medarbejdere, så de klædes på til at udvikle kommunens fagområder. Forskningsmiljøer tilbydes gode muligheder for forskning i emner, der er omfattet af kommunens strategiske indsatser og som  miljøerne er internationalt anerkendte for.

Folkeskolen er det område, vi først har taget hul på. Her har vi indledt et spændende samarbejde med ForskningsLab: It og Læringsdesign (ILD) ved Aalborg Universitet med udbud af moduler i Master i IKT & Læring. I foråret afsluttede ILD sit forskningsprojekt iPads i en Skole i Bevægelse - Mine første 100 dage med iPad.   University College Lillebælt, der har nogle af landets fremmeste læremiddelforskere, samarbejder med ILD om undervisning på mastermodulerne.

Vi er i dialog med Aarhus Universitet om et samarbejde om uddannelse og mulig forskning på andre fagområder i kommunen.

Læs mere her

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar