fredag den 29. november 2013

BYOD - En læse let-manual med eksempler

Tak til Jesper Bruselius, Kristian Pedersen og Henrik Havnsgaard Christensen for bidrag og inspiration til denne læse let-manual om BYOD

Invitation til fælles fagdag: Historie og samfundsfag

Steen Juhl Møller (Fælleshåbsskolen) og Lars Mathiesen (Ungdomscenter Vejle) inviterer kolleger til fælles fagdag 12. december i Learning Lab. Se invitationen nedenfor. Bemærk, du skal scroll'e for at se hele invitationen.


torsdag den 28. november 2013

Anitmations workshop 2 i Learning Lab

Onsdag den 27. november blev anden del af animations workshoppen afholdt i Learning Lab. Se programmet her Se billeder fra dagen her

Hvor første del havde fokus på, at lære at lave animationsfilm vha. stopmotion teknikken, så var formålet igår, at få en dialog om lærernes oplevelser med mediet. Således havde alle lærerne haft mulighed for, at afprøve mediet på deres klasser og gøre deres første erfaringer.
Hanne Pedersen fra Animationsskolen i Viborg

Du kan læse mere om den første animations workshop Her

Dagen blev igen styret af Hanne Pedersen fra Animationsskolen i Viborg og Dorrit Bak fra Firehøjsskolen, som begge har stor erfaring med mediet.

Til arrangementet deltog både lærere og elever. De ni elever fik til opgave, at animere tre film imens lærerne delte deres oplevelser. Dagen blev derfor afrundet med filmforevisning.

Lærerne kom fra Sprogcenter Vejle, Firkløver Skolen Give - Givskud afd., Øster Nykirke Skole, Skibet Skole, Engnum Skole, NOVA-Skolen, Bredagerskolen, Grejsdal Skole, Firehøjeskolen og Firkløverskolen Elkjæer afd.

Du kan se de tre animationsfilm fra dagen Her. Nedenfor ses et screenshot fra filmen "Den talende gris".
Fra filmen "Den talende gris"

Oplevelser fra NOVA-Skolen
Nedenfor fortæller dansk- og historielærer Line Vig Jensen fra NOVA-Skolen om, hvilke erfaringer hun har gjort sig med animation i undervisningen.

Video (fjernet)


Næste års kurser for "animation i danskfaget" vil blive afviklet d. 25/2-2014 og 13/5-2014.Animation Links til inspiration
Animated science www.animatedscience.dk
Animated literacy www.animatedliteracy.eu
Animation workshop www.animwork.dk
Animated learning www.animatedlearning.dk

mandag den 25. november 2013

STEM: Science, Technology, Engeneering and Mathematics

Thomas Østerlund Mortensen, viceskoleleder på Grejsdal Skole skriver i artikel på IT-Torvet:

"Børn skal lære at programmere

Umiddelbart vil mange nok mene, at tanken om programmerende børn, er snævert og for de få. Tvært imod, programmering er ikke bare at sidde og nørkle med matematiske ligninger, nej programmeringskompetencen er faktisk brugbart i alle nicher af vores elevers læringsproces.

Helt basalt, så lærer man at søge løsninger på problemer – og allervigtigst, så videreudvikles kompetencen til at tage noget stort og uoverskueligt, og knække det ud i mindre stykker, for derved at udarbejde en løsning.

...

I USA har man sat stor fokus på STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Lignende initiativer er også i gang i Danmark, hvor konceptet FabLab@SchoolDK på det seneste har gjort sit indtog. Dette er sat i verden, for at videreudvikle de ovenover nævnte kompetencer. Ydermere skal det også være med til at sikre, at vores elever bliver endnu mere kreative og at deres evne til innovation of digitale medier, forbedres."

Læs hele artiklen med links til programmering for børn på IT-Torvet

torsdag den 21. november 2013

Spændende kursustilbud til skolerne

To spændende og relevante kursustilbud er nu tilgængelige på Vejledigitaleskoler. Kurserne vedrører 'Unge som Digitale Borgere' og hvordan 'Glade og Trygge Børn på Nettet' sikres.

Unge som Digitale Borgere 
Kurset er henvendt mod 8-10. klasse og har til formål at styrke overbygningselevernes kendskab til den offentlige selvbetjening. Kurset giver således et indgående kendskab til de mange muligheder med:
 • NemID
 • Digital Post
 • Obligatorisk Digital Selvbetjening
Se kursusbeskrivelsen og kontaktinformationer her
Glade og Trygge Børn på Nettet
Kurset er henvendt til forældre, pædagoger og lærere, der ønsker at klæde børnene bedst muligt på til et liv med digitale medier. Kurset har således til formål at opbygge et fælles grundlag for dialog og berører derfor nedenstående emner:
 • Adfærd
 • Grænser
 • Holdninger
Se kursusbeskrivelsen og kontaktinformationer her

Begge kurser kan bestilles igennem kontaktoplysningerne på kursusbeskrivelserne og yderligere gælder det for begge, at de afholdes på den respektive skole.

Kursusbeskrivelserne ligger også permanent under Vejledigitaleskolers faneblad: 'Kompetenceudvikling 2013'

onsdag den 20. november 2013

Mastermoduler i engelsk og naturfag

Brev/mail fraUddannelse & Læring i Skolegade til skoleledere og souschefer 19.11

Kære skoleledere og souschefer

Vi har fået mulighed for at udbyde to højaktuelle moduler i Master i IKT & Læring her i Vejle.  Modulerne starter i begyndelsen af februar og slutter i juni 2014.

1) Ikt, didaktisk design & engelsk (Klik og læs den fulde beskrivelse af modulet)
2) Ikt, didaktisk design & naturfag 

Engelsk-modulet har Lektor, PhD, Bente Meyer som underviser (forsker på Mine første 100 dage med iPad, Vejle Midtbyskole). Naturfags-modulet har Lektor, PhD Rikke Magnussen som underviser. Begge er meget anerkendte forskere og undervisere med stærke perspektiver på og forbindelser til lærer-praksis.

Kort om formen 

 • 5 ECTS points
 • 3 seminardage 
 • Vekselvirkning mellem seminardage og afprøvninger/undersøgelser i egen praksis samt online aktiviteter (projektarbejde, litteraturlæsning, skriftlige og mundtlige dialoger, projektskrivning)
 • Afsluttes med mindre modulopgave
 • Modulerne foregår på Vejle Bibliotek og udbydes primært til lærere i Vejle Kommune, men også lærere fra andre kommuner.

Kort om indholdet

 • Fokus er dels på, hvordan it kan bruges i fagene dansk og naturfag (science, natur&teknik), dels på, hvordan it kan være med til at udvikle undervisning og læring i fagene
 • Modulerne er tilrettelagt med særlig vægt på, at de studerende inddrager (og udvikler) deres egen praksis i faget. 

Tilmelding
 • Ledelsen sender tilmeldinger til Anne Merete Linde (Uddannelse & Læring) – senest 3. december
 • Hver enkelt deltager vil derefter skulle sende en mere formel tilmelding (til Aalborg Universitet)

Spørgsmål til modulernes indhold og form

 • Mads Bo-Kristensen (Uddannelse & Læring)

OBS

 • 50 lærere (primært fra Vejle Kommune) vil i  januar 2014 have gennemført moduler i Ikt, didaktisk design og folkeskolens fag - udbudt i et samarbejde Aalborg Universitet. Det har indtil nu været fagene dansk og matematik. Disse 50 lærere har været de første i en succesfuld ny måde at udbyde videreuddannelse på, hvor et universitet inviteres til Vejle Kommune og lægger undervisning tæt på læreres hverdag og praksis. Vi har kaldt konceptet for Smart University Vejle. Læs mere om perspektiverne for den enkelte lærer, skolen og kommunen  – herunder øvrige medarbejdergrupper, borgere og virksomheder

tirsdag den 19. november 2013

Projekt Edison i Spinderihallerne

Projekt Edison kulminerer i disse dage i Spinderihallerne. Cirka 1000 elever fra 6-7. klasse fordelt på 18 forskellige skoler deltager ved messen fra mandag til onsdag.
Idéen med Projekt Edison er at fremme innovations- og entreprenørskabsundervisning således at eleverne lærer at udvikle nye innovative idéer, koncepter og produkter.

Mandagens åbning af Edison i Spinderihallerne
Eleverne har derfor, inden denne uges messe, arbejdet i projektgrupper med årets tema "Fremtidens bolig" og således præsenterer de deres bud på en unik ny innovativ idé. Præsentationsformerne varierer fra sted til sted, men fælles for dem alle er, at de benytter sig af mange virkemidler for, at imponere dommerne når ideen skal 'pitches'. Disse udgøres af PowerPoint præsentationer, video, billeder og plancher. De fleste grupper har også medbragt en model af deres idé og yderligere kan man få tilbudt visitkort, brochurer og eller se den tilknyttede hjemmeside til produktet. Lidt sødt (bolcher) eller salt (saltstænger) tilbydes ligeså ved nogle stande og dermed adskiller Projekt Edison og elevernes udførsel deraf, sig ikke synderligt meget fra en alm. messe.

Fra mandag til onsdag findes hver dag de tre bedste idéer og alle ni innovative idéer går videre til landsfinalen, som afholdes torsdag i Fredericia ved Danish Entrepreneurship Award 2013. Messen afholdes i MesseC og tilmeldingen er gratis, men påkrævet.

Se mere om Danish Entrepreneurship Award 2013 Her.

Edison er et nationalt undervisningsprogram som ledes af fonden for Entreprenørskab/Young Enterprise og som kører synkront i flere kommuner, landet over.

Ungdommens Uddanelsesvejledning i Vejle kommune har i samarbejde med Uddannelse & Læring arrangeret Edison siden 2008. Edison er baseret på et nært samarbejde med Vejle Kommunes erhvervsliv, Vejle Handelsgymnasium, Vejle Tekniske Gymnasium, Rosborg Gymnasium, University College Lillebælt og Vejle Erhvervsudvikling.

onsdag den 13. november 2013

Nyt forskningsprojekt gør danske skolebørn til fremtidens digitale designere

Elever fra Nova Skolen, Ungdomscenter Vejle og Kirkebakkeskolen er med. Det samme er elever fra Århus og Silkeborg Kommune. 

De er allerede flittige digitale brugere, men med en bevilling fra Industriens Fond på tre millioner skal et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet også gøre de danske skoleelever til digitale udviklere ved at give dem et indgående kendskab til den digitale innovationsproces. Projektets brugerdrevne tilgang har allerede skabt international interesse og resulteret i et samarbejde med Standford University.


Lærere, elever og forskere går sammen om fabrikation af ny teknologi
i det danske forskningsbidrag til videreudviklingen af FabLab@School.


Forskningsprojektet hedder FabLab@School og tager udgangspunkt i et forskningsinitiativ, der er udviklet af Stanford University, hvor børn arbejder med nye digitale teknologier. FabLab@School er allerede etableret i Rusland, Thailand, Tyskland og USA, og nu kommer de også på de danske skoleskemaer. Med bevillingen fra Industriens Fond skal danske forskere udvikle det eksisterende FabLab@School koncept ud fra en skandinavisk forståelse for design og innovationsprocesser. Her får skolebørn viden om hele designprocessen fra idéudvikling til det endelige design af digitale teknologier. En viden, som på sigt vil styrke hele den internationale forskning i udviklingen af børns digitale kompetencer.

Mads Lebech, der er administrerende direktør for Industriens Fond, forklarer, hvorfor de har valgt at støtte forskningsprojektet:

"Unge i dag skal ikke blot kunne mestre digitale værktøjer, men også forstå brugen af dem for at begå sig på fremtidens arbejdsmarked. Og med et FabLab@School tilpasset nordiske forhold og forståelse, vil man kunne lære danske skoleelever at tænke og agere innovativt på samfundsmæssige udfordringer og deltage aktivt i arbejdsfællesskaber. Vi ved fra andre af Industriens Fonds projekter, at arbejdet med at pirre børn og unges nyskgerrighed inden for teknologi og naturvidenskab bærer frugt. I det lange løb vil det medvirke til at fremhæve Danmarks kompetencer inden for designteknologi og innovation."

Professor og projektleder Ole Sejer Iversen siger om Projektet:

"Det danske forskningsprojekt har fokus på at udvikle børns digitale kompetencer ved at give dem mulighed for at få hænderne i nye teknologier og samtidig træne dem i design og innovation i børnehøjde. En iPhone er et godt eksempel på en teknologi, som i dag rammesætter børnenes liv. Den tillægger dem vaner og influerer på den måde, som børn leger og lærer på. Ved at give børnene indsigt i design og teknologi kan børnene være mere kritiske og måske endda innovative i deres anvendelse af mobilens muligheder. Et dybt kendskab til digital teknologi og digital innovation er en vigtig forudsætning for børn - både i deres private liv og på fremtidens arbejdsmarked."

Læse mere om forskningsprojektet FabLab@School her

Den Digitale skole - Hvor vil vi hen?

Nedenstående er et uddrag fra et længere interview med Viceskoleleder på Grejsdal Skole, Thomas Østerlund Mortensen. Thomas er uddannet lærer og har en kandidatgrad i it-didaktisk design (plus to Massively Open Online Courses om computerspil og spilelementer i undervisningen).

Hvad er i optaget af på Grejsdal Skole?
Vi er optaget af den fremtidige skole, ikke mindst skolen med skolereformen. Det er innovation, digitale medier og bevægelse, der især optager os. Det skal være fagligt velfunderet, ment på den måde at man som lærer og pædagog skal have tænkt slutmål og evaluering ind i læringsseancen: "Hvorfor skal vi have denne læring, hvad gør den godt for og hvordan kommer vi så bedst derhen?" 

(...) Helt basalt, så  er det vigtigt, at vi har et pædagogisk personale, som ikke bare kan sige hvordan man benytter en iPad, men helt grundlæggende kan sige hvorfor. De fleste digitale medier i dag er så intuitive at benytte (og vil blive endnu mere intuitive i fremtiden), at de fleste har mulighed for at sætte sig relativt hurtigt ind i dem - fx iPad. Men det krævet meget mere didaktisk indsigt, at kunne begrunde, hvorfor vi rent faktisk anvender iPads.

Hvor bør den digitale skole bevæge sig hen?
Vi skriver i vores nye vision for skolen: "For at alle børn kan lykkes, skal høj faglighed, dialog, innovation, empati og ikke mindst digitale medier karakterisere Grejsdal Skole."

Vi ved, at vi skal uddanne eleverne til et samfund, som vi alle har meget svært ved at forstå omfanget af. Der er en lang række jobs, som ikke findes nu - men som kommer hen ad vejen. Vi er nødt til at danne børnene, så de kan klare sig på et arbejdsmarked, som vil kræve kreativitets- og innovationskompetence. Men også basale digitale kompetencer, der er nødvendige, selvom de i højere og højere grad tilgodeser vores kulturelle bagage og dermed bliver mere og mere intuitive. Der skal være en vis omstillingsparathed.

Hele interviewet med Thomas Østerlund Mortensen kan læses her

mandag den 11. november 2013

Robotter i skolen - EduTechNet Novemberkonference

Den 27. november afholdes EduTechNet-Konferencen 'Robotter i Skolen'. Arrangementet foregår på Teknologisk institut i Odense og dagen vil byde på introduktion til en række spændende skoleteknologier og erfaringer med brugen af dem. Yderligere vil der blive rig mulighed for, at se alle Robothallens udstillinger, samt se og røre ved teknologierne.

Sidste frist for tilmelding er den 20 November og foregår via. mail til:
brs@teknologisk.dk eller shu@teknologisk.dk

Yderligere info om dagen samt programmet kan ses her


torsdag den 7. november 2013

GarageBand i musikundervisningen

GarageBand er en App til iPad. Isabella Rasmussen videregav idag sine erfaringer med  i musikundervisningen. Isabella er lærer på Erritsø Skole, afdeling Krogsager i Fredericia. 

GarageBand er en App til iPads

Workshoppen  foregik i Learning Lab med følgende oplæg: 

Du ser og prøver: 

 • Hvordan du bygger en sang op fra bunden
 • Hvilket funktioner og muligheder Garageband gemmer på
 • Hvordan Garageband kan omsættes til et pædagogisk/didaktisk værktøj
 • Eksempler på, hvordan eleverne kan arbejde selvstændigt med Garageband


Vi kommer yderligere ind på den tværfaglige dimension ved at kombinere Apps. Eksempelvis, hvordan man kan lave tværfaglige projekter imellem dansk, billedkunst, hjemkundskab og musik.
Vi slutter dagen med en fælles afrunding, hvor der vil være mulighed for at fremvise de sange/projekter vi har lavet.

Isabella Rasmussen i samtale om brugen om GarageBand

tirsdag den 5. november 2013

FabLabSchool DK

Vejle, Århus og Silkeborg Kommuners fælles projekt og strategiske satsning, FablabSchoolDK, havde 15 deltagere med på konferencen FabLearn 2013 på Stanford University. Konferencen var en kæmpe oplevelse da den omhandlede digital produktion i uddannelser herunder, hvordan lærere fra grundskole til universitet skaber, udvikler og lærer med deres elever og studerende.

Følg FabLabSchool DK på Facebook. Fra Vejle deltager Spinderihallerne (Kids N Tweens)´, Novaskolen, Ungdomscenter Vejle, Kirkebakkeskolen og Uddannelse & Læring i Skolegade.

Besøg FabLearn 2013, der blev afholdt på Stanford University 27.-28. oktober.