onsdag den 13. november 2013

Den Digitale skole - Hvor vil vi hen?

Nedenstående er et uddrag fra et længere interview med Viceskoleleder på Grejsdal Skole, Thomas Østerlund Mortensen. Thomas er uddannet lærer og har en kandidatgrad i it-didaktisk design (plus to Massively Open Online Courses om computerspil og spilelementer i undervisningen).

Hvad er i optaget af på Grejsdal Skole?
Vi er optaget af den fremtidige skole, ikke mindst skolen med skolereformen. Det er innovation, digitale medier og bevægelse, der især optager os. Det skal være fagligt velfunderet, ment på den måde at man som lærer og pædagog skal have tænkt slutmål og evaluering ind i læringsseancen: "Hvorfor skal vi have denne læring, hvad gør den godt for og hvordan kommer vi så bedst derhen?" 

(...) Helt basalt, så  er det vigtigt, at vi har et pædagogisk personale, som ikke bare kan sige hvordan man benytter en iPad, men helt grundlæggende kan sige hvorfor. De fleste digitale medier i dag er så intuitive at benytte (og vil blive endnu mere intuitive i fremtiden), at de fleste har mulighed for at sætte sig relativt hurtigt ind i dem - fx iPad. Men det krævet meget mere didaktisk indsigt, at kunne begrunde, hvorfor vi rent faktisk anvender iPads.

Hvor bør den digitale skole bevæge sig hen?
Vi skriver i vores nye vision for skolen: "For at alle børn kan lykkes, skal høj faglighed, dialog, innovation, empati og ikke mindst digitale medier karakterisere Grejsdal Skole."

Vi ved, at vi skal uddanne eleverne til et samfund, som vi alle har meget svært ved at forstå omfanget af. Der er en lang række jobs, som ikke findes nu - men som kommer hen ad vejen. Vi er nødt til at danne børnene, så de kan klare sig på et arbejdsmarked, som vil kræve kreativitets- og innovationskompetence. Men også basale digitale kompetencer, der er nødvendige, selvom de i højere og højere grad tilgodeser vores kulturelle bagage og dermed bliver mere og mere intuitive. Der skal være en vis omstillingsparathed.

Hele interviewet med Thomas Østerlund Mortensen kan læses her

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar