onsdag den 20. november 2013

Mastermoduler i engelsk og naturfag

Brev/mail fraUddannelse & Læring i Skolegade til skoleledere og souschefer 19.11

Kære skoleledere og souschefer

Vi har fået mulighed for at udbyde to højaktuelle moduler i Master i IKT & Læring her i Vejle.  Modulerne starter i begyndelsen af februar og slutter i juni 2014.

1) Ikt, didaktisk design & engelsk (Klik og læs den fulde beskrivelse af modulet)
2) Ikt, didaktisk design & naturfag 

Engelsk-modulet har Lektor, PhD, Bente Meyer som underviser (forsker på Mine første 100 dage med iPad, Vejle Midtbyskole). Naturfags-modulet har Lektor, PhD Rikke Magnussen som underviser. Begge er meget anerkendte forskere og undervisere med stærke perspektiver på og forbindelser til lærer-praksis.

Kort om formen 

 • 5 ECTS points
 • 3 seminardage 
 • Vekselvirkning mellem seminardage og afprøvninger/undersøgelser i egen praksis samt online aktiviteter (projektarbejde, litteraturlæsning, skriftlige og mundtlige dialoger, projektskrivning)
 • Afsluttes med mindre modulopgave
 • Modulerne foregår på Vejle Bibliotek og udbydes primært til lærere i Vejle Kommune, men også lærere fra andre kommuner.

Kort om indholdet

 • Fokus er dels på, hvordan it kan bruges i fagene dansk og naturfag (science, natur&teknik), dels på, hvordan it kan være med til at udvikle undervisning og læring i fagene
 • Modulerne er tilrettelagt med særlig vægt på, at de studerende inddrager (og udvikler) deres egen praksis i faget. 

Tilmelding
 • Ledelsen sender tilmeldinger til Anne Merete Linde (Uddannelse & Læring) – senest 3. december
 • Hver enkelt deltager vil derefter skulle sende en mere formel tilmelding (til Aalborg Universitet)

Spørgsmål til modulernes indhold og form

 • Mads Bo-Kristensen (Uddannelse & Læring)

OBS

 • 50 lærere (primært fra Vejle Kommune) vil i  januar 2014 have gennemført moduler i Ikt, didaktisk design og folkeskolens fag - udbudt i et samarbejde Aalborg Universitet. Det har indtil nu været fagene dansk og matematik. Disse 50 lærere har været de første i en succesfuld ny måde at udbyde videreuddannelse på, hvor et universitet inviteres til Vejle Kommune og lægger undervisning tæt på læreres hverdag og praksis. Vi har kaldt konceptet for Smart University Vejle. Læs mere om perspektiverne for den enkelte lærer, skolen og kommunen  – herunder øvrige medarbejdergrupper, borgere og virksomheder

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar