torsdag den 21. november 2013

Spændende kursustilbud til skolerne

To spændende og relevante kursustilbud er nu tilgængelige på Vejledigitaleskoler. Kurserne vedrører 'Unge som Digitale Borgere' og hvordan 'Glade og Trygge Børn på Nettet' sikres.

Unge som Digitale Borgere 
Kurset er henvendt mod 8-10. klasse og har til formål at styrke overbygningselevernes kendskab til den offentlige selvbetjening. Kurset giver således et indgående kendskab til de mange muligheder med:
  • NemID
  • Digital Post
  • Obligatorisk Digital Selvbetjening
Se kursusbeskrivelsen og kontaktinformationer her
Glade og Trygge Børn på Nettet
Kurset er henvendt til forældre, pædagoger og lærere, der ønsker at klæde børnene bedst muligt på til et liv med digitale medier. Kurset har således til formål at opbygge et fælles grundlag for dialog og berører derfor nedenstående emner:
  • Adfærd
  • Grænser
  • Holdninger
Se kursusbeskrivelsen og kontaktinformationer her

Begge kurser kan bestilles igennem kontaktoplysningerne på kursusbeskrivelserne og yderligere gælder det for begge, at de afholdes på den respektive skole.

Kursusbeskrivelserne ligger også permanent under Vejledigitaleskolers faneblad: 'Kompetenceudvikling 2013'

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar