mandag den 25. november 2013

STEM: Science, Technology, Engeneering and Mathematics

Thomas Østerlund Mortensen, viceskoleleder på Grejsdal Skole skriver i artikel på IT-Torvet:

"Børn skal lære at programmere

Umiddelbart vil mange nok mene, at tanken om programmerende børn, er snævert og for de få. Tvært imod, programmering er ikke bare at sidde og nørkle med matematiske ligninger, nej programmeringskompetencen er faktisk brugbart i alle nicher af vores elevers læringsproces.

Helt basalt, så lærer man at søge løsninger på problemer – og allervigtigst, så videreudvikles kompetencen til at tage noget stort og uoverskueligt, og knække det ud i mindre stykker, for derved at udarbejde en løsning.

...

I USA har man sat stor fokus på STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Lignende initiativer er også i gang i Danmark, hvor konceptet FabLab@SchoolDK på det seneste har gjort sit indtog. Dette er sat i verden, for at videreudvikle de ovenover nævnte kompetencer. Ydermere skal det også være med til at sikre, at vores elever bliver endnu mere kreative og at deres evne til innovation of digitale medier, forbedres."

Læs hele artiklen med links til programmering for børn på IT-Torvet

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar