torsdag den 19. december 2013

FabLab@school - et skridt videreLærere og ledere fra Kirkebakkeskolen, Novaskolen og Ungdomscenter Vejle er med i udviklingen af FabLab@School.

Vejle, Århus og Silkeborg kommuner er sammen med Aarhus Universitet kommet et skridt videre i udviklingen af Fablab@school. Lærere, forskere og andre var samlet 9.-10. december til workshop i på Center for Avanceret Visualisering og Interaktion. Der var fokus på:


* Teknologiske muligheder og digitale værkstøjer
* Udvikling af ideer til undervisningsforløb med digitale teknologier


Første workshop var 11. november i Spinderihallerne i Vejle, hvor fokus var visioner, organisering og fysiske rammer for etablering af Fablab@School. Læs mere om de tre wokshop-dage, deres formål og indhold her. Besøg projektets åbne Facebookgruppe her. Lærere, pædagoger og ledere i Vejle Kommune har også adgang til den lukkede Facebookgruppe - her (hvor man kan følge projektet mere indgående + komme med kommentarer, input, forslag).

Fotos: Ana Catarina Cabral, Spinderihallerne

tirsdag den 17. december 2013

Mastermoduler i IT og FAG - ledige pladser

ENGELSK og NATURFAG: Der er stadig ledige pladser på de to mastermoduler om Ikt, didaktik og FAG. Modulerne afholdes i Vejle og er et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Uddannelse & Læring (skoleområdet i Vejle Kommune). Modulerne er åbne for lærere fra hele landet. Ny tilmeldingsfrist for lærere i Vejle Kommune er 3. januar.

Seminardagene foregår på Vejle Bibliotek.
Det drejer sig om to højaktuelle moduler i Master i IKT & Læring. Modulerne starter i begyndelsen af februar og slutter i juni 2014. Læs mere om dem her:

1) Ikt, didaktisk design & engelsk (Klik og læs den fulde beskrivelse af modulet)
2) Ikt, didaktisk design & naturfag 

Engelsk-modulet har Lektor, PhD, Bente Meyer som underviser (forsker på Mine første 100 dage med iPad, Vejle Midtbyskole). Naturfags-modulet har Lektor, PhD Rikke Magnussen som underviser. Begge er meget anerkendte forskere og undervisere med stærke perspektiver på og forbindelser til lærer-praksis.

Kort om formen 

 • 5 ECTS points
 • 3 seminardage 
 • Vekselvirkning mellem seminardage og afprøvninger/undersøgelser i egen praksis samt online aktiviteter (projektarbejde, litteraturlæsning, skriftlige og mundtlige dialoger, projektskrivning)
 • Afsluttes med mindre modulopgave
 • Modulerne foregår på Vejle Bibliotek og udbydes primært til lærere i Vejle Kommune, men også lærere fra andre kommuner.

Kort om indholdet

 • Fokus er dels på, hvordan it kan bruges i fagene dansk og naturfag (science, natur&teknik), dels på, hvordan it kan være med til at udvikle undervisning og læring i fagene
 • Modulerne er tilrettelagt med særlig vægt på, at de studerende inddrager (og udvikler) deres egen praksis i faget. 

Tilmelding
 • Ledelsen sender tilmeldinger til Anne Merete Linde (Uddannelse & Læring) – ny frist 3. januar
 • Hver enkelt deltager vil derefter skulle sende en mere formel tilmelding (til Aalborg Universitet)

Spørgsmål til modulernes indhold og form

 • Mads Bo-Kristensen (Uddannelse & Læring)

OBS

 • 50 lærere (primært fra Vejle Kommune) vil i  januar 2014 have gennemført moduler i Ikt, didaktisk design og folkeskolens fag - udbudt i et samarbejde Aalborg Universitet. Det har indtil nu været fagene dansk og matematik. Disse 50 lærere har været de første i en succesfuld ny måde at udbyde videreuddannelse på, hvor et universitet inviteres til Vejle Kommune og lægger undervisning tæt på læreres hverdag og praksis. Vi har kaldt konceptet for Smart University Vejle. Læs mere om perspektiverne for den enkelte lærer, skolen og kommunen  – herunder øvrige medarbejdergrupper, borgere og virksomheder

torsdag den 12. december 2013

Danmarks Biblioteker omtaler Smart University

Danmarks biblioteksforeningsblad; "Danmarks Biblioteker" omtaler Smart University Vejle i deres 6. udgivelse for 2013.


Fra Smart By til Smart Læring
Indlægget omtaler bl.a., hvordan tankegangen bag Smart City er blevet koblet til ideén om et Smart University:

"Vejle Kommune har gennem de seneste par år arbejdet med et Smart City koncept, og med dette udgangspunkt har man arbejdet med idéen om at etablere et Smart University. Ikke et universitet i klassisk forstand; men et sted, hvorfra man kan facilitere den stærkt voksende netbaserede undervisning på de videregående uddannelser, og hvortil man kan rekvirere undervisere til hold, der etableres lokalt."

Læs hele indlægget her

onsdag den 11. december 2013

Nyt e-læringsmateriale tilgængeligt på Online Dansk

VIFIN har netop leveret niveauet 'Øvet' til Online Dansk. Et e-læringsmateriale i dansk for voksne udlændinge, som udarbejdes til Undervisningsministeriet. 

Screenshot fra Online Dansk

Formålet med Online Dansk er, at udenlandske arbejdstagere allerede inden ankomsten til Danmark får mulighed for at stifte bekendtskab med det danske sprog og får nogle generelle informationer om arbejdsmarkedet i Danmark. Den udenlandske arbejdstager får via Online Dansk tillige en række nyttige generelle informationer om samfundet og hverdagslivet – bl.a. om transport, sundhed og sygdom, traditioner, mærkedage og boligformer i Danmark.
 
Online Dansk består af tre sprogniveauer: 
 • Begynder
 • Let øvet
 • Øvet
Online Dansk er gratis for brugerne og kan selvfølgelig også anvendes af herboende udlændinge og landets sprogcentre.

Online Dansk er endnu i en åben testfase, hvilket betyder, at der i løbet af den resterende del af udviklingsperioden løbende kan blive foretaget forbedringer og opdateringer. Men systemet er tilgængeligt og brugbart for alle interesserede.

Læs mere om VIFIN her  
Læs mere om Online Dansk her

fredag den 6. december 2013

Erfaringer fra eTwinning konferencen i Billund

Vi har tidligere fortalt, hvordan Bredsten-Gadbjerg og Hældager Skolen bruger Lego Mindstorm som del af et eTwinning projekt. Projektet går overordnet ud på at parre skoler på tværs af Europa, så de kan dele viden og lære af hinanden.

I den regi blev der for nyligt afholdt en konference i Billund (20. til 23. november), hvor ca. 120 skolefolk deltog i en "Pædagogisk Udviklingsworkshop". Du kan se programmet for dagene her (husk at zoome).

Læs om eTwinning vha. Lego Mindstorm på Bredsten-Gadbjerg og Hældager skolen her

Til konferencen deltog bl.a. Bredsten-Gadbjergs Pædagogiske leder Thomas Toudal Jørgensen. Vi bad ham fortælle lidt om konferencens indhold ud fra 3 spørgsmål.

Hvad gik arrangementet i Billund ud på? Og hvad kunne man opleve over de tre dage? 
Overordnet set gik arrangementet ud på at finde partnere og få inspiration af hinanden. eTwinning er et samarbejde mellem skoler i hele EU, og man laver disse arrangementer én gang om året og det går på skift mellem de forskellige nationer.
Det vi oplevede i løbet af de tre dage var forskellige workshops der omhandlede science. Mit Lego Mindstorms var bare en lille del af det samlede billede. Der var keynotespeakers fra Boston, Irland og Danmark, og alle havde et øje på science og innovation ift. undervisning. Det var tre rigtig gode dage med stor mulighed for netværkdannelse.

 
Deltagere på Thomas Toudal Jørgensens Lego Mindstorm workshop

Hvad fik du med hjem i bagagen? Personligt - Fagligt? 
Det jeg personligt fik med hjem var, at det er vigtigt at springe ud i det. Der er ting vi som lærere ikke har stor viden omkring, men hvis vi er okay med ikke at vide det hele, ligger der et fantastisk land at udforske. Fagligt var der et stort fokus på innovation i undervisningen og hvordan man skaber en nysgerrighed hos eleverne.
Personligt blev jeg bekræftet i mit ønske om at gå på opdagelse sammen med eleverne – vi skal turde at springe ud i det! Jeg fik også en god dialog med lærere fra andre lande, og deres erfaring med undervisning og læring blandt eleverne. Jeg blev også bekræftet i, at de problemer vi sidder med i den danske folkeskole, er de samme problemer alle andre lærere har rundt om i EU.

Hvilke udfordringer bød din egen præsentation torsdag og fredag på? Og hvordan oplevede du dét at tale engelsk til en forsamling?
Udfordringen lå, for mit vedkommende, at få min oplevelse med robotter formidlet på en måde og på et engelsk alle kunne forstå. Der var også praktiske problemer. Der var så mange, der tilmeldte sig mine hold, at jeg ikke havde nok robotter med. Det havde været rart at vide et deltagerantal på forhånd, men det var ikke muligt.
Men undervisning på engelsk var ikke noget problem, det kom meget naturligt for mig – der var kun lige nogle fagudtryk, som drillede fx hvad hedder kommune lige på engelsk, det havde jeg ikke slået op i en ordbog.
Men alt i alt var det en meget god oplevelse jeg ikke ville have været foruden.
 
Undervisningsministeriet har ligeledes lavet en artikel om konferencen, se den her
 

onsdag den 4. december 2013

Unges private og offentlige liv på sociale medier

Under fanebladet litteratur er det nu muligt at læse en rapport, der sætter fokus på unges private og offentlige liv på sociale medier.


Du kan også læse rapporten Her

Det er Medierådet for Børn og Unge, Institut for Menneskerettigheder, DR Medier, Digital Identitet og Forbrugerrådet som igennem en nyetableret tænketank ønsker, at sætte fokus på emnet. Formålet er at få gang i en offentlig debat om unges offentlige og private liv på de sociale medier.
 

mandag den 2. december 2013

KL Konference - Digital skole og folkeskolereformen

Hvordan understøtter reformens fokus på digitalisering, faglighed og trivsel i folkeskolen?

KL afholder den 14. Januar 2014 konference om den digitale skole og folkeskolereformen.Konferencen er den første i en række af konferencer, som KL afholder i løbet af første halvår af 2014.

Arrangementet afholdes i Odense Congres Center og tilmeldingsfrist er 11/12-2013.

Se mere om konferencen Her