torsdag den 12. december 2013

Danmarks Biblioteker omtaler Smart University

Danmarks biblioteksforeningsblad; "Danmarks Biblioteker" omtaler Smart University Vejle i deres 6. udgivelse for 2013.


Fra Smart By til Smart Læring
Indlægget omtaler bl.a., hvordan tankegangen bag Smart City er blevet koblet til ideén om et Smart University:

"Vejle Kommune har gennem de seneste par år arbejdet med et Smart City koncept, og med dette udgangspunkt har man arbejdet med idéen om at etablere et Smart University. Ikke et universitet i klassisk forstand; men et sted, hvorfra man kan facilitere den stærkt voksende netbaserede undervisning på de videregående uddannelser, og hvortil man kan rekvirere undervisere til hold, der etableres lokalt."

Læs hele indlægget her

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar