torsdag den 18. december 2014

Vi er flyttet sammen med Skolereformvejle.dk

I 2015 lægger Vejle Digitale Skoler indlæg og nyheder på Skolereformvejle.dk. Det er en fælles side for alle områder i Uddannelse & Læring. Bloggen "Vejle Digitale Skoler" bevares, fordi den indeholder en masse ressourcer, og dokumenterer, hvordan skolerne i Vejle Kommune er blevet digitale. Siden opdateres altså ikke med nyheder mv.

Udviklingen af it i folkeskolen går stærkt, og der er sket meget 
siden Vejle Digitale Skoler blev lanceret i 2011. Med udgangen af 2015 er vi i mål med strategien "Den Digitale Skole". I januar 2015 går vi igang med at formulere strategien for it på skoleområdet 2016-20. 

It er blevet en integreret del af skolens hverdag. Jf. Skolereform og nye Fælles Mål.  Det giver ikke længere mening at  tale om it som en særskilt disciplin i skolen. Vi skal stadig have et stærkt fokus på it, og det er rigtig vigtigt, at it optræder sammen med alle andre områder i skolen. Derfor er det også naturligt at Vejle Digitale Skoler nu flytter til Uddannelse & Lærings fælles hjemmeside.

Indholdet af artiklerne på Vejle Digitale Skoler vil ikke ændre sig som følge af skiftet, men det vil blive lettere for læseren at følge med i hvad Uddannelse og Læring ellers har af spændende projekter.

mandag den 15. december 2014

KL holder Børn & Unge Topmøde


Den 29. til 30. januar afholder KL, Børn og Unge topmøde i Aalborg.

Børn og Unge topmødet slår det tidligere Skolerigsdag og Børnetopmøde sammen og omhandler således hele børn- og ungeområdet.
"Årets Børn & Unge Topmøde sætter fokus på læring og trivsel for alle børn og unge i dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse."

Torsdag den 29. vil Vejle kommune bl.a. være til stede, sammen med Aarhus og Silkeborg, i form af FabLab@School.dk samarbejdet. Fra hver kommune vil der være fire elever, en pioner, en lableder og en projektleder, der demonstrere hvordan FabLab kan bruges i undervisningen.


Du kan læse mere om konferencen på KL's hjemmeside.
Programmet for kan hentes her.

fredag den 12. december 2014

Netværket "Potentialer mødes"

Yves Hensen og Rasmus Ullerup har taget initiativ til  "Potentialer mødes" - et netværk om skoleudvikling for  lærere og pædagoger i Vejle Kommune. Yves og Rasmus er lærere på henholdsvis Skovagerskolen og Ungdomscenter Vejle.  Uddannelse & Læring støtter dem i det ved at give skolerne midler til vikardækning, sørge for lokaler og forplejning til fysiske netværksmøder osv.

Læs mere om netværket på bloggen http://netvaerket.skoleblogs.dk. Hent plakaten som pdf her.onsdag den 10. december 2014

ProjektApp.dk

ProjektApp.dk er en ny og spændende applikation til at strukturere arbejdet med den obligatoriske projektopgave i 9 klasse. 
Appen kan benyttes af eleverne som en hjælp til arbejdet med projekter, ligesom læreren har mulighed for at følge elevernes arbejde og give respons.
App'en giver mulighed for at samle opgaven, logbøger, video, billeder og lyd, et sted. App'en er således et stærkt værktøj for eleverne når de skal samarbejde og strukturere deres opgave. Ligeledes har både lærere og forældre mulighed for at følge projektets udvikling.
For læreren er der hjælp, vejledning og bedømmelse.
Du kan logge ind med dit Uni-login og afprøve aplikationen på http://projektapp.dk/ 

mandag den 8. december 2014

Danske skoleelevers it-kompetencer

En ny undersøgelse viser, at danske skoleelevers it-kompetencers generelt ligger i top, kun overgået af tjekkiske skoleelever.
De danske skole elever klarer sig generelt godt, men rapporten påpeger dog, at tesen om de danske unge som digitalt indfødte kan udfordres.

Undersøgelsen, der er foretaget blandt elever i 8. klasse viser, at knap halvdelen af de danske elever i 8. klasse kan udføre basale og eksplicit opstillede informationsindsamlings- og håndteringsopgaver. Cirka en tredjedel kan sortere hensigtsmæssigt informationer til besvarelse af konkrete opgaver, vurdere motiver og forstå en mulig hensigt fra forfatteren.
Det er dog de færreste elever, der har evner til konkret at vurdere informationens anvendelighed baseret på kritisk vurdering af kildens pålidelighed på baggrund af indhold og ophav.  
Undersøgelsen viser altså, at de danske elevers kompetencer er gode men ikke særligt avancerede.

Undersøgelsen afdækker også hvordan kommuner, skoler og lærere anskuer og anvender it. Generelt er der et stort ønske om forbedringer af hardware, på trods af at Danmark er et af de lande med højst udbredelse af it.

De danske lærere er blandt de mest positivt indstillede over for integration af it i undervisningen, og er blandt dem der oftest anvender it i den daglige undervisning. 
Fra lærere og it-vejledere er der dog et generelt ønske om støtte til udvikling af it-kompetencer.

Det interessante ved undersøgelsen er, at den netop peger på nogle svagheder blandt eleverne, som der de forenklede fælles mål satser på at forbedre.

Hent rapporten her

fredag den 5. december 2014

FabLab arrangementer i december

FabLab i spinderihallerne afholder i december måned to arrangementer.
Du kan få en introduktion til FabLab eller prøve i praksis at 3D-printe din egen julekageform.

FabLabTalk i FabLab Spinderihallerne
Har du endnu ikke besøgt det åbne digitale værksted i Spinderihallerne, så benyt chancen på tirsdag 9. december, hvor du har mulighed for at høre en ”FabLabTalk”. Her kan du møde møbeldesigner Freja Breddam Overgaard og "elektroniknørd" Stefan Nahnsen, der fortæller om, hvordan de samarbejder på tværs af fagligheder; hvordan Freja udvikler og arbejder med digitale teknologier, og hvordan Stefan har bygget sin egen CNC fræser.
Arrangementet er kl. 18.30.
Sted: FabLab Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 vejle
Pris: Gratis
Tilmæld dig arrangementet her


3D-print din julekageform
Lab Leder Ana Catarina Cabral viser, hvordan du kan lave kageforme i 3D-print.
Tid: 16. december kl. 14.00-20.00
Sted: FabLab Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle.
Pris: Gratis, du betaler kun for eventuelle materialer
Deltagere: Der er ingen tilmelding, kig bare forbi.

Læs mere på linket her, eller kontakt Ana Catarina Cabral, ancde@vejle.dk

mandag den 1. december 2014

Folkeskolens nye fælles brugerportal

Børne- og Ungedirektør i Vejle Kommue, Claus Svold, holdt onsdag den 26/11 oplæg ved KL's konference: 'En ny folkeskole - understøttet af IT'. Folkeskolen skal i 2016 have en ny fælles brugerportal. Se tidligere omtale af konferencen initiavet her på bloggen. 

Claus Svold beskrev digitalisering som skolens første og eneste teknolgiske kvantespring i 200 år. Han fortalte om digitalisering på skoleområdet i Vejle Kommune og om, hvordan han ser brugerportalsintiativet i relation til de skridt, kommunen har taget - og er i færd med at tage. Endelig gav Claus Svold sit bud på, hvordan brugerportalsinitiativet bør forstås i forhold til de digitale behov, en kommune har på skoleområdet.

Via dette link kan du se slides'ene fra oplægget.

fredag den 28. november 2014

Teknologi i Folkeskolen

De seneste år er der sket en meget interessant udvikling i den type af it der anvendes i skolen.
Det er ikke mange år siden, at skolerne havde dedikerede computerlokaler. I dag er de lokaler i høj grad nedlagt. I stedet er computeren rykket ind i klasselokalet, og blevet integreret i undervisningen generelt.

Det at computeren er blevet integreret i alt undervisning, betyder dog ikke at den ligner sig selv. I Vejle Kommune er computeren i høj grad blevet erstattet af tablets hvilket i langt de fleste tilfælde vil være en iPad.
Sideløbende har Chromebooken også en del opmærksomhed fra skolerne i Vejle, hvor en del tester, mens andre allerede har udrullet dem til flere elever.

Fælles for både iPaden og Chromebooken er at de begge er meget afhængige af netforbindelse både for at fungere og for at eleverne får det fulde udbytte af at anvende disse i undervisningen. Det er i dette lys at man skal forstå den store satsning på det trådløse internet Vejle kommune har foretaget.
Tablets og trådløst internet er dog ikke nok for, at understøtte it som en central del af undervisningen. Selve undervisningen og skolen skal også digitaliseres, for at kunne opnå det fulde potentiale og sikre en tidssvarende undervisning.

I Uddannelse & Læring arbejder vi således hårdt på at understøtte udviklingen Vejle Kommunes skoler. Hardwaremæssigt er vi således godt med, og derfor ser man nu hvordan der satses på at skabe et godt udgangspunkt for undervisningen, hvor vi blandt andet arbejder med forløbsplanlægningsværktøjer og elevplansværktøjer. Disse værktøjer skal være medvirkende til, at skolen og undervisningen for alvor digitaliseres.

torsdag den 27. november 2014

En ny folkeskole - understøttet af it

26. november afholdt KL konference om de store ændringer der både er sket, og vil ske, i den danske folkeskole, som følge af den teknologiske udvikling.

KL præsenterede det fælleskommunale brugerportalsintiativ. Brugerportalen har til formål at skabe bedre kommunikation mellem lærere og elever samt skole og forældre om elevernes læring og trivsel. For eleverne skal portalen været et sted, hvor de samlet kan få adgang til læringsforløb, mål, opgaver, og dele materialer mellem hinanden.

Der arbejdes endvidere på at skabe fælles standarder for kommunikation mellem programmerne der anvendes i skolen, således at det bliver lettere at skifte leverandør og at programmerne kan tale sammen.

Konferencen bød på mange oplæg både tekniske, teoretiske og praktiske. UC syddanmark og Nationalt Videncenter for Læring bidrog med en teoretiske vinkel, mens Århus, Odder og Vejle Kommune gav eksempler op håndtering af digitalisering i praksis.

Fra Vejle Kommune holdt direktør i Børn & Unge, Claus Svold, oplæg om hvor langt kommunen er med forberedelserne til brugerportalen og hvordan vi både i administrationen, skolerne og lærerne har arbejdet med nogle af de bagvedliggende systemer.
Claus Svold  beskrev blandt andet digitaliseringen, som det største teknologiske kvantespring i folkeskolens historie.

mandag den 24. november 2014

Vejle Kommune - Årets Iværksætterkommune

Den 19. november fik Vejle Kommune prisen som årets iværksætterkommune.

Borgmester Arne Sigtenbjerggaard får overrakt prisen.
Prisen er blandt andet givet på baggrund af Green Tech Center og Spinderihallernes indsats.
Vejle Kommune får ros for det store arbejde der gøres for at skabe samarbejdsaftaler med andre aktører, både offentlige og private. Kommunen forsøger på denne måde, at facilitere kommunes iværksættere ved at skabe viden og netværk.
I bedømmelsen bliver der lagt vægt på det store arbejde der laves i forbindelse med skolerne og uddannelserne i kommunen.
"Vejle Kommune har gjort en stor indsats for at udvikle og støtte iværksætterkulturen lokalt. De har et bredt fokus med mange tilbud til etablerede iværksættere, og samtidig har de godt fat i uddannelsessektoren. Iværksætterkulturen bliver en naturlighed allerede fra skolealderen, og det skaber en rød tråd i iværksættermiljøet, som kommunen kan være stolt af.”(Uddrag fra Dansk Erhvervsfremmes pressemeddelelse)
Læsere af denne blog er allerede bekendt med mange af de initiativer, så som det netop afholdte Edison og FabLab@School, der er med til at styrke iværksætteri og kreativitet i skolerne.

fredag den 21. november 2014

Vifin: Digitale børn

12. november havde VIFIN premiere på deres første videoworkshop i Digitale børn projektet. Det blev en rigtig skæg formiddag og her er en lille smagsprøve på hvad vi legede med.


Se evt. VIFINs kursuskatalog

Eller kontakt VIFIN, Jacob Knudsen og Niels Ole Ankerstjerne(Noa) direkte her

onsdag den 19. november 2014

Projekt Edison 2014

Siden i mandags har elever fra hele Vejle Kommune indtaget lokalerne i Spinderihallerne i forbindelse med Projekt Edison. Projektet er en lærerig opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse, hvor eleverne gennemgår en innovation læringsproces.  Igennem processen får eleverne både lov til, at lære om koncept- og produktudvikling i både teori og praksis. 


Det overordnede tema alle elever har arbejdet under i år er "Energi", resten var op til eleverne at fortolke. Fra mandag til onsdag findes der hver dag de fire bedste ideer og alle 12 innovative ideer går videre til landsfinalen der finder sted i Fredericia.

Entreprenørskab/Young Enterprise står bag Projekt Edison, der er et nationalt undervisningsprogram og er dem, der har fastsat årets tema.

Læs mere om projektet her. 

mandag den 17. november 2014

Elevplansværktøjer - stort fremmøde


Den 17. november havde Karsten Boll indbudt  til temadag om elevplansværktøjer.

75 lærere, pædagoger og ledere var mødt frem. Temadagen bød på en præsentation af tre forskellige elevplansværktøjer.

Alle elever i folkeskolen skal have en elevplan, som understøtter en systematisk løbende evaluering, opfølgning og forbedring af den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Elevplanen skal være digital og indeholde fremadrettede læringsmål, status og opfølgning. Elevplanen skal have fokus på at udfordre og afklare elevens uddannelsesvalg.

På temadagen viste It's Learning deres elevplansværktøj integreret med Skoleintra.
UV-data præsenterede deres nye udgave "MinUddannelse" og KMD viste Vokal, som integreres med Education.

De fremmødte deltagere havde fokus på hvordan elevplansværktøjer også kunne være med til at motivere eleverne med synliggørelse af eleven faglige og sociale progression. Der blev også lagt væt på,  hvordan hvordan de tre elevplansværktøjerne indgår i - og kan styrke - dialogen med forældrene. 

I diskussionen af produkterne, blev der særligt lagt vægt på at systemet skal være brugervenligt for lærere, administration, elever og forældre. Endvidere blev vigtigheden af integration og forenkling af de eksisterende systemer fremhævet

fredag den 14. november 2014

Husk info om 3D printere 25. november

Der er infomøde om 3D printere 25. november kl. 14 - 17 i Spinderihallerne

Se mere her


onsdag den 12. november 2014

It-vejledermøde på Øster Starup skole

Tirsdag 11. november var der it-vejledermøde på Øster Starup Skole.
På mødet, der havde overraskende stort fremmøde, blev der diskuteret flere forskellige
problemstillinger for it på skolerne.

Der har været nogle udfordringer i forbindelse med ændringer i den måde, hvorpå Apple iPads administreres. Dette betyder at der ligger et større arbejde foran både Uddannelse & Læring og it-vejlederne. Ændringerne betyder at skolerne får nye administrationsmuligheder i forhold til iPads, men det betyder også at App-indkøb forenkles. Der arbejdes i øjeblikket intensivt på at komme gennem disse udfordringer for at sikre en så gnidningsfri overgang som muligt.

På mødet blev der diskuteret hvordan FabLab@School bedst bliver udnyttet, og hvordan dette får værdi for undervisningen. Her kom der mange meget interessante inputs til både den pædagogiske og praktiske vinkel.

Mødet blev endvidere brugt til at diskutere mere praktisk, hvordan skolernes it udvikles i den nærmeste fremtid. Centralt for udviklingen er en ny printstruktur, hvor der arbejdes på at simplificere udskrift, samtidig med at det gøres tilgængeligt på alle typer af enheder.

Praktisk blev det også til en diskussion af hvordan det trådløse netværk kan forbedres, sådan at det bedre kan overkomme spidsbelastningerne. De problemer der til tider opstår med netværket er selvfølgelig et område af høj prioritet, men er også en effekt af den store succes det har været med at digitalisere undervisningen.mandag den 10. november 2014

Forenklede Fælles Mål: It og medier

IT er en integreret del af skolens hverdag. Det afspejles også i Undervisningsministeriet de nye "Forenklede Fælles Mål", som beskriver overordnet kompetencemål for eleverne og hvad det forventes at eleverne kan på forskellige klassetrin.

I de forenklede fælles mål er der tre tværgående emner for alle fag. Disse emner er 'sproglig udvikling', 'innovation og entreprenørskab' og 'It og medier'.
For it og medier er der udarbejdet fire centrale punkter for elevernes kompetencer.

1. Eleven som kritisk undersøger     
Det er vigtigt, at eleverne lærer at søge, fortolke og sortere målrettet i informationer fra sociale- og massemedier. Derfor skal de lære målrette søgning, analyse, korrekt citering, referering og kildekritik.

2. Eleven som analyserende modtager
Eleverne møder i deres hverdag mange typer af digitale produktioner, som f.eks. faglige læringsressourcer, spil, indlæg i communities mv. Denne tilgængelighed bliver en udfordring for eleverne, fordi kravene til kritiske analyseevner skærpes, de skal kunne forstå afsender og modtager forhold og den påvirkning mediekommunikation kan have,

3. Eleven som målrettet og kreativ producent
Lette digitale produktionsmetoder giver eleverne nye muligheder for at udtrykke sig. Derfor skal eleverne gives kompetencer til at anvende og kommunikere via disse medier og lære at tilpasse sig målgrupper og vælge passende udtryksformer, f.eks i form af billeder, lyd og tekst. 

4. Eleven som ansvarlig deltager
Tilstedeværelsen af mange nye digitale, mobile og internetbaserede kommunikationsformer stiller nye krav til elevernes sociale og kommunikative kompetencer. Deltagelse i diverse fora og sociale netværk, betyder at eleverne har brug for at kunne reflektere over sociale kontekster, etik og interaktion. Eleverne har desuden brug for at forstå digitale rettigheder og principperne bag deling og genbrug af digitale medier.

Fra Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse uddybende om Forenklede Fælles Mål og se eksempler på hvordan dette kan bruges i undervisningen.

fredag den 7. november 2014

Konference: En ny folkeskole - understøttet af it.

Den 26. november afholder KL konference, omhandlende understøttelse af it i folkeskolen.
Konferencen fokusere på, hvordan teknologi kan være med til at dygtiggøre eleverne og fremme læring, trivsel og kommunikation i folkeskolen.

Endvidere vil der være rig mulighed for at få inspiration og viden om digitale løsninger, både gennem oplæg og praksiseksempler. Understøttelse af it i folkeskolen er naturligvis ikke uden udfordringer, derfor fokusere konferencen også på hvordan kommunerne imødekommer disse.

KL byder på flere oplæg om, etablering af dashboards, lærings- og samarbejdsplatforme, og det fælleskommunale brugerportalsinitiativ. Til konferencen vil der blandt andet være et oplæg af Børne- og ungedirektør i Vejle Kommune, Claus Svold, omhandlende "Brugerportalsinitiativet i Vejle Kommune".

Konferencen finder sted den 26. november i Nyborg. Du kan læse mere om konferencen på KL's hjemmeside.onsdag den 5. november 2014

Engelsk og digitale læremidler i indskolingen

Tirsdag den 4. november var Egtved skole vært for et møde med særligt fokus på engelsk og digitale muligheder i indskolingen. Til mødet var Lukas-skolen, Vifin og Uddannelse og Læring repræsenteret.

Mette Autzen og Leanette Vingborg Bech fra Egtved skole præsenterede nogle af de muligheder og udfordringer de møder i deres hverdag og ser for fremtiden. Fra friskolen Lukas-skolen fortalte John Ward om gode erfaringer med digital engelskundervisning. John har bl.a. lavet app'en 100Words og en række projektorienterede undervisningsforløb, hvor it og medier spiller en central rolle.

Diskussionen handlede om læringstilgange og udviklingsmuligheder. Mere konkret blev det til en samtale om, hvordan pædagogisk personale på et didaktisk grundlag får engageret eleverne i de digitale læremidler, herunder hvordan en undervisning kan lyst til læring og "selvstudier".

Et af de store emner, der blev diskuteret var vigtigheden af samarbejde og kreativitet i forbindelse med digital undervisning. I diskussionen af udviklingsmuligheder og undervisning af de yngste elever deltog Niels Ole Ankerstjerne (NOA) og Jacob Knudsen fra Vifin. NOA har stor erfaring med digitalisering og undervisning, hvilket også er et af Vifin's kernekompetencer. Jacob arbejder med Vejle Kommunes digitale satsning og strategi på førskoleområdet. Se siden Digitale Børn - Medieleg og læring

Der er etableret en spændende kontakt mellem VIFIN, Egtved skole og Lukas skolen.

Til mødet deltog:
Fra Egtved skole: Mette Autzen og Leanette vingborg
Fra Lukas-skolen: John Ward
Fra Vifin: Niels Ole Ankerstjerne og Jacob Knudsen
Fra Uddannelse & Læring: Mads Bo-Kristensen og Anders Juel Sørensen

mandag den 3. november 2014

"Maker" bevægelsen

Mark Hatch er direktør for TechShop i San Francisco og i  mange andre amerikanske byer, hvor disse teknisk og teknologisk avancerede medborgerhuse etableres. Mark Hatch er en del af den såkaldte maker- eller D.I.Y.-(Do-It-Yourself) bevægelse, hvor enhver med en god idé, kaster sig over prototypefremstilling, testning, deling og forfinelse af idéen. TechShops er stedet, hvor enhver kan gøre det - med alle tænkelige værktøjer (både analoge og digitale). Mod et mindre beløb i medlemsskab.

Hatch har skrevet en bog om sine erfaringer med at etablere TechShops, der benyttes af både borgere og virksomheder til at udvikle og virkeliggøre idéer. Flere store firmaer er opstået i miljøet - og vender tilbage for at udvikle nye idéer og produkter.

Klik her og se de første sider i bogen, der indledes med et "manifest", som indeholder ni principper eller regler for " (...) innovation in the new world of crafters, hackers and tinkerers" (innovation i en ny verden af håndværkere, hackere og 'tinkerer', dvs. 'nørklere'). En vidunderlig bog, som helt sikkert vil kunne inspirere de fablabs, som nu opstår i Vejle Kommune. I Spinderihallerne og lokalt på skolerne (omkring bl.a. faget "håndværk & design").

"The Maker Movement Manifest" vil kunne lånes gennem den kommunale fællessamling i løbet af november måned.

fredag den 31. oktober 2014

Deadline for tilmelding til Digital Post

Fra 1. november 2014 bliver Danmark lidt mere digital. Alle breve fra det offentlige kommer ikke længere gennem brevsprækken mere, men lander i din digitale postkasse eller e-Boks.

Som tidligere beskrevet har Vejle Kommune i uge 40-41 gjort en stor indsats for, at få skoleelever til at tilmelde sig.

Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig Digital Post, kan du nå det endnu. Du kan tilmelde dig Digital Post på enten borger.dk eller på e-Boks.dk.

Brug for hjælp?

Vejle Digitale Skoler opfordrer alle sine læsere til at tage snakken om Digital Post-tilmelding med deres venner. bekendte og kollegaer, så vi kan få de 25,1 % med, der endnu ikke har fået tilmeldt sig Digital Post i Vejle Kommune.


onsdag den 29. oktober 2014

Vejle Skoler på Stanford University

Lærere fra Novaskolen, Kirkebakkeskolen og Ungdomscenter Vejle er på studietur til Stanford Universitet og Silicon Valley. De deltager i Stanford Universitetets konference om læring i Fablabs. Og så besøger de skoler for at se, hvordan skoler i Silicon Valley og San Francisco arbejder med de nyeste teknologier.

Vi kan lære noget af amerikanerne, men de kan også lære noget af os. Charlotte Mathiesen fra Novaskolen og Ana Cabaral fra Spinderihallerne holdt en workshop, hvor de viste, hvordan de arbejder teknologi, læring og innovation i undervisningen. Se omtale af projektet her.

Læs om Fablabs - og digital fabrikation, design tænkning og innovationsundervisning i Vejle Kommune.


mandag den 27. oktober 2014

Grib Begrebet

Aarhus Social- og Sundhedsskole er udkommet med en læringsapplikation, grib begrebet, til brug i undervisningen. Applikationen giver eleverne mulighed for, at være medskabende aktører i spillet, da de selv kan sætte rammerne for læringen.

Læringsspillet giver eleverne mulighed for, at konstruere fire forskellige begreber, og til de begreber skal de finde fire forskellige billeder eller illustrationer, enten via internettet eller iPadens kamera. Efterfølgende består øvelsen i, at et andet hold skal løse opgaven ved at kæde begreberne sammen med billederne. Se vejledning til spillet her.

Spillet er ikke udviklet til en speciel aldersklasse eller undervisningssammenhæng, idet rammer er så fleksible, vil det kunne indgå i mange læringssituationer.

Spillet er nu tilgængeligt i App Store og kan downloades gratis.

Du kan læse mere om spillet her. 

fredag den 24. oktober 2014

Ny brugerportal til Den Digitale Folkeskole

For at understøtte 'Den Digitale Skole' har KL og staten igangsat et initiativ til en ny brugerportal for skolen. Portalen har til formål at skabe én indgang for elever, forældre, pædagogiske personale, lærer og skoleledelse.

Portalen vil integrere forskellige oplysninger omhandlende eleverne i et overordnet 'dashboard'.
Igennem dashboardet kan der opnås adgang til de forskellige systemer kommunen anvender til læring, trivsel og samarbejde. Dashboardet vil derfor være forskelligt fra kommune til kommune.

Det er således målet at der gives let adgang for alle brugere til: "Plan for dagen/ugen/året, tilmeldte: aktiviteter, læringsforløb, opgaver, resultater af nationale test, læringsmål, adgang til at kommunikere digitalt og adgang til relevant viden fra vidensportaler, herunder EMU."(Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen).

Eleverne får således en platform hvor de kan dele materiale med deres klassekammerater, arbejde med faglige aktiviteter og kommunikere med deres lærer. Der ligger naturligvis et stort arbejde i selve portalen, også for kommunen, fordi der vil være mange systemer, der skal kunne tale sammen. Samtidig skal det sikres, at der er let og sikker adgang til systemet. 
Arbejdet med de interne systemer og udbredelsen til skolerne skal stå færdigt i udgangen af 2017.  

Du kan læse mere om brugerportalinitiativet til den digitale folkeskole på KL's hjemmeside.

onsdag den 22. oktober 2014

Chromebooks i Skolen

En hjørnesten i 'Den Digitale Skole' må anses for at være innovation. At arbejde med IT betyder også, at arbejde i en enormt omskiftelig verden. Dette betyder at vi er nødt til hele tide at holde et vågent øje med, hvad der sker omkring os. En af de teknologier der er opstået inden for de seneste år er Chromebooken. Vi har tidligere omtalt Chromebooken her på bloggen, og teknologien er rigtig spændende.

Vi har i Uddannelse & Læring eksperimenteret en del med Chormebooks. Teknologien er rigtig spændende og det er sandsynligt at der skal eksperimenteres yderligere med den. Fra forvaltningens synspunkt er disse enheder yderst interessante da de er yderst lette at vedligeholde, samtidig med at prisen er relativt lav.

Senest har vi haft fat i nogle Lenovo's Yoga Chromebooks. Disse bærbare har mange gode egenskaber. Prisen er i udgangspunktet god, men vigtigere er, at disse maskiner er bygget meget robuste og fleksible. Fleksibiliteten opstår i at skærmen er trykfølsom og kan vrides rundt så den får tablet funktionalitet. Endvidere integrer Chromebooken rigtig godt med Google Apps.

Chromebooken har alt i alt potentiale i skole regi. For skolen er de relativt lette at administrere og vedligeholde, mens de er meget lette at anvende, billige og selvkørende for eleverne. Chromebooken har altså mulighed for, at blive et alternativ til både bærbare computere og tablets, da den indeholder muligheden for, at agere som både tablet og computer.


mandag den 20. oktober 2014

Temadag om Elevplans-værktøjer

Dato:                 Mandag d. 17. november 2014
Tidsrum:           09.00 – 15.00
Sted:                 Hornstrupcentret:
Målgruppe:       Skoleledelser og pædagogisk ansatte
Begrænsning:   3 personer/skole
Forudsætning:  Både ledelse og ansatte er repræsenteret

Krav til alle aktører:  
De forskellige platforme skal kunne interagere med KMD Education og kunne opfylde de forpligtelser, der er til uddannelsesplanen, som skal indrapporteres pr. 1. december.
Mulighed for at afprøve de respektive platforme inden d. 17. november
      

Program:
09.00 – 09.25    Ankomst og kaffe
09.25 - 09.30     Velkomst v/chef for Udd. & Læring, Anette Jensen
09.30 – 10.30    ItsLearning præsenterer elevplansværktøjet i SkoleIntra
                        v/salgskonsulent Ole Gram Clausen
10.30 – 11.00    Kaffepause
11.00 – 12.00    UV-Data præsenterer elevplansværktøjet ”Min uddannelse”
                        v/Anette Larsen

12.00 – 12.45    Frokost

12.45 – 13.45    KMD præsenterer elevplansværktøjet ”Vokal”
                        v/salgskonsulent Mette Lysemose Jensen
13.45 – 14.00    Kaffepause
14.00 – 15.00    Intern debat / proces om de tidligere indlæg + opsamling

Leder af UU-Vejle Kjeld Petersen er inviteret


Tilmelding til: Berit Johansen, Læringscenterkontoret – tlf. 768 15064 eller på e-mail:   bekjo@vejle.dk
                      Senest d. 31. oktober 2014

Med venlig hilsen
Karsten Boll          &      Arno Vesterholm
Skolebibliotekskonsulent        IT-konsulent

mandag den 13. oktober 2014

torsdag den 9. oktober 2014

Infomøde om 3D-printere

Tid: 25. november kl. 14-17
Målgruppe: Pædagogisk personale og ledere på skolerne i Vejle Kommune.
Sted: FabLab i Spinderihallerne, Spinderigade 11E, 7100 Vejle
Tilmelding: Tilmeld dig i Plan2Learn. Deadline for tilmelding 19. november.

Bemærk: Der er plads til 20 deltagere

FabLab@School Vejle og Uddannelse & Læring inviterer alle undervisere til at deltage i infomøde om 3D-printere.

På mødet vil vi forklare helt grundlæggende om 3D-printere. Hvad er det, hvordan virker det, hvilke materialer kan bruges, etc.

Vi vil vise forskellige 3D-printere, deres fordele og ulemper samt forskellige processer til at bruge dette værktøj (åbne biblioteker i web, 3D-modelleringsmuligheder og 3D-scanningsmuligheder).

Vi vil også fortælle om ideer til brug af 3D-printere med elever i klassen.

Hvis du er interesseret i emnet, så husk at komme i FabLab Spinderihallerne den 25. november, kl. 14-17. Det er en fantastisk mulighed for at få mere at vide om dette værktøj og forstå, hvad Uddannelse & Læring og FabLab@School Vejle kan tilbyde og komme i kontakt med andre undervisere, der er interesseret i 3D-printere.

Mødet kræver ikke forudgående viden om emnet.

Kontakt: Ana Catarina CabralArno Vesterholm eller Mads Bo-Kristensen


Du kan læse mere om Fablab@schoolDK på bloggen her

onsdag den 8. oktober 2014

KomSim

Vores kollegaer på Vifin har som altid gang i mange spændende projekter, et af dem er Kommunikationssimulatoren, også kaldet KomSim. KomSim er et værktøj til at intensivere genoptræningsindsatsen for personer der er blevet ramt af f.eks. en blodprop eller hjerneblødning. Dette rammer ca. 15.000 dansker hvert år, af dem vil ca. 3.000 udvikle afasi(nedsat evne til at tale).

KomSim teknologien er en videreudvikling og tilpasning af DanskSimulatoren, som Vifin har haft stor succes med. Udviklingen af KomSim sker i samarbejde med logopæder. KomSim er således et værktøj til intensivering af genoptræning af talesproget, og et værktøj til logopæder i deres arbejde.

KomSim er i øjeblikket i løbende udvikling, som følge af dialog med logopæder. Formålet med simulatoren er, at automatisere nogle af de øvelsesprogrammer, der i dag bliver specialudviklet til den enkelte patient. Derfor inderholder KomSim et væsentligt besparelsespotentiale.

Fordi KomSim er digital træning betyder det også at brugerne har mulighed for at genoptræne hjemme sammen med f.eks. familien og derved intensivere genoptræning.  I programmet har Logopæden endvidere mulighed for at følge brugernes udvikling og lave løbende tilpasning af træningen.


mandag den 6. oktober 2014

Lektier Online

Torsdag 6. november inviterer Lektier Online til temadag, omhandlende 'Moderne Læringskultur' på Statsbiblioteket i Aarhus. Gennem oplæg og debat vil problematikker og muligheder i fremtidens undervisningens- og læringsmiljøer blive belyst. Du kan få nærmere oplysninger om konferencen her.

Lektier Online er primært et tilbud til unge i 6. - 10. klasse, der ønsker hjælp til lektierne. Senest er platformen udvidet til også at inkludere gymnasieelever. Lektiehjælpen foregår online hvor den enkelte elev får kontakt til en 'lektiehjælper'. Selve lektiehjælpen foregår gennem, enten tekst- eller videobaseret chat, med mulighed for fildeling og en digital tavle.

 Lektier Online fungerer som en abonnementsbaseret service, hvor enten den enkelte skole eller kommune som helhed kan vælge at give eleverne adgang til protalen.

'Lektiehjælperne' arbejder typisk som frivillige og er ofte studerende, der ønsker at hjælpe unge med behov for hjælp med lektierne.

Du kan læse mere om Lektier Online ved at besøge deres hjemmeside, eller læse mere uddybende om projektet hos Statsbiblioteket.

Er du interesseret i at blive frivillig 'Lektiehjælper' kan du læse mere her.

 

fredag den 3. oktober 2014

Hvad mon skolen byder på 2016-20?

Hvad skal næste strategi for Den Digitale Skole indeholde? Det kommer vi til at diskutere.

25. september blev Digitaliseringsmessen 2014 endnu en gang afholdt i Odense Kongrescenter.

Flere udstillere og indlæg kredsede om  krav til fremtidens it i kommunerne.  Et af disse var Pia Færchs indlæg om KLs næste digitaliseringsstrategi. Pia Færch er chef for KL's kontor for Digitalisering og Borgerbetjening og ansvarlig for den proces, der nu forestår med udarbejdelsen af en strategi for perioden 2016-20. Hvad skal fokus være? Det har KL et bud på.

Klik på billederne og få dem forstørret.

Hvad skal fokus være?
Hvad bliver processen?

onsdag den 1. oktober 2014

Printstrategi 2014 - 2016

I Uddannelse & Læring har vi nu i 2,5 år arbejdet med 'Den digitale Skole' som en del af 'Digitaliseringsstrategi 2011-2015'. Som et led i strategien, 'Den digitale Skole', har Uddannelse og Læring udarbejdet en printstrategi.

Printstrategien har det formål, at gøre Vejle til en grøn og bæredygtig kommune ved at reducere skolernes brug af print. Kommunen har et ønske om, at give både elever og lærer bedre kompetencer til, at begå sig i en digital verden.

Målet er at opnå en halvering af print i både 2015, og endnu en halvering i 2016.

For at nå i mål med strategien er det en forudsætning at både elever og lærer, anvender computere eller tablets til at producere, læse og dele digitale dokumenter.

Det er naturligvis en ambitiøs målsætning, hvor både elever og lærere skal ændre deres måde at forstå arbejdet i skolen på. For nogle vil det allerede nu være naturligt at 'digitalisere' undervisningen, mens andre vil skulle gennem en omstilling. Denne omstilling håber vi vil gå smertefrit, da de fleste skoler allerede er blevet meget digitale.

Selve strategien kan findes her. Du kan også få et hurtigt overblik via Powerpoint.

mandag den 29. september 2014

Vejles Digital Post indsats omtalt af KL

Som tidligere beskrevet, her på bloggen, har Vejle Kommune særlig fokus på skoleelever, der enten er blevet eller snart bliver 15, og derfor skal til at modtage Digital Post fra det offentlige. Arbejdet med, at hjælpe de unge med Digital Post i høj grad båret kommunens lærer.

Vejle Kommune har startet en indsats som er blevet bemærket af KL.dk i dag, der bringer en artikel om netop Vejles Kommunes
særlige indsats.

Det er som altid glædeligt at opleve positiv respons og opmærksomhed omkring noget af det arbejde kommunen laver. Arbejdet med at forberede eleverne på den digitale kommunikation med det offentlige fortsætter naturligvis, og der vil med sikkerhed komme flere nyheder her om det kommende arbejde.

KL's artikel kan læses her

fredag den 26. september 2014

FrontRead

FrontRead har været forbi Uddannelse & Læring for at introducere deres applikation til forbedring af læseevner.

FrontRead giver mulighed for, at elever i 6. til 10. klasse kan forbedre deres læsehastighed, -forståelse og -strategier.  Appen har fokus på at forbedre de "almindelige" og "stærke" elevers læsefærdigheder. Det lille skub er vi naturligvis meget interesserede i at give eleverne da god læsehastighed og -forståelse er central for deres fremtid.

Ved at fokusere på på "almindelige" og "stærke" elever gør, at man hurtigt kan se de fremskridt den enkelte elev måtte have. Det er vigtigt at fastslå, at appen ikke er en læsehjælp, men en app der skal hjælpe til at forbedre allerede eksisterende evner.

FrontRead er som værktøj interessant og Uddannelse & Læring er således i gang med at evaluere applikationen for at undersøge hvordan programmet eventuelt kan anvendes i en undervisningssituation, og hvad udbyttet for lærere og elever er.

Kunne man forestille sig, at skolen involverede forældrene i anvendelsen af app'en? Udover at forældrene skulle støtte deres børn i at anvende app'en, kunne forældrene selv bruge den og måske blive udfordret på deres egen læsehastighed og egne læsestrategier.

onsdag den 24. september 2014

Besøg fra Kenya

Besøg fra Kenya School of Government hos Vejle Kommune.
I Denne uge har Vejle Kommune, som en del af Danish Capacity, besøg af Kenya School of Government. Mandag var delegationen fra Kenya på besøg på Greentech Center, Spinderihallerne, Campus Vejle og Vejle Kommune.

Under besøget på Vejle Kommune blev der diskuteret flere forskellige emner for mulig erfaringsudveksling og uddannelsesforløb. Fire forskellige områder blev diskuteret: 1) Health, handicaps, 2) Innovation, business, business development, 3) Education, capacity building, counselling, og 4) Active citizenship, citizen involvement.

Særligt interessant for Vejle Digitale Skoler var den store fokus på IT i relation til temaet 'Education, capacity building, counseling'. Der blev diskuteret alt fra ITs muligheder i forhold til uddannelse og administration til e-læringsplatforme.

Tirsdag blev der, efter rundvisning i Odense, arbejdet mere dybtgående med de tidligere temaer. Ledelsesakademiet var vært for en videre diskussion og fokusering i forhold til hvad alle parter ønskede at gå videre med. Som resultat af mødet har Kenya School of Government og Danish Capacity nu et udkast til det fremtidige arbejde.

Formålet med arbejdet er, at skabe fælles udvikling og uddannelsesforløb for både politikere og ledere i de nye regioner i Kenya. I det kommende arbejde vil Kenya School of Government og Danish Capacity, arbejder i fællesskab på at søge midler ved FN til finansiering af projektet.

mandag den 22. september 2014

Community med videoer fra pædagogisk praksis

Besøg af Amongi i Learning Lab
Onsdag den 17. september havde vi i Uddannelse og Læring besøg af Louise Hvid Jensen og Nicolai Seest, der står bag projektet Amongi.
Amongi er i færd med at lave en online platform til deling af videoer fra lærere og pædagogers praksis. Siden skal indeholde professionelle film. Der skal opbygges et community, hvor lærere og pædagoger på sigt også vil kunne uploade videoer fra egen praksis. Se de første tanker denne projektbeskrivelse og FAQ.

Ved mødet i Learning Lab fik repræsentanter fra interesserede skoler mere at vide om hvad der er på tegnebrættet. Skolerne og Amongi havde en meget interessant drøftelse af de muligheder og udfordringer som repræsentanterne kunne se i projektet. Det blev til en god og givtig diskussion, hvor rigtig mange aspekter af videobaseret videns- og kompetencedeling blev diskuteret. Særligt blev der lagt vægt på muligheden for at skabe praksisfællesskaber og faglige diskussioner. Der er således ønske om, at give lærere og pædagoger en mulighed for at eksperimentere og lære i fællesskab.

Alle de interesserede skoler reagerede meget positivt på ideen, og valgte alle at deltage i og bidrage til udviklingen af konceptet. Vejle kommune er således godt med i afprøvningen og formningen af projektet, takket være den store interesse fra skolelederne.

Ved mødet var 6 skoler repræsenteret, ved skolelederne:
Frank Jensen,  UngdomsCenter Vejle - 10 Klasse
Henrik Havnsgaard Christensen,  Højen Skole
Jesper Bruselius,  Søndermarksskolen 
Kristian Pedersen,  Mølholm Skole 
Lance Anthony Luscombe,  Smidstrup-Skærup Skole
Villy Raahauge, Egtved skole 
Fra Uddannelse & Læring deltog:
Arno Vesterholm, Anders Høgsbro Holm, Anders Juel Sørensen og Mads Bo-Kristensen.

fredag den 19. september 2014

Didaktisk design - Digitale læreprocesser


Professor Birgitte Holm Sørensen og Lektor Karin Levinsen kommer fra ILD - Forskningslab i It og Læringsdesign ved Aalborg Universitet. ILD og partnere gennemfører udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg vedr. it i folkeskolen på bl.a. Ungdomscenter Vejle. Projektet har fokus på elevernes egenproduktion og elevinddragelse.

Sørensen og Levinsnen præsenterer en didaktisk tænkning og praksis, der understøtter differentieret undervisning og elevers egen digitale produktion. Forfatterne tager afsæt i tre didaktiske rammedesign, der har deres force i hver deres undervisningssammenhæng:

- Fagfaglige undervisningsforløb - Tværfaglige projekter - Individuelle fordybelsesprojekter

Forfatterne introducerer begrebet elever som didaktiske designere og viser med konkrete eksempler fra dansk, matematik og tværfaglige forløb, hvordan læreren med et overordnet rammedesign kan understøtte elevernes design af deres egne læreprocesser og dermed deres kreativitet, innovative kompetencer og digitale dannelse.

Med trådløse teknologier, mobile enheder og web 2.0 udfordres relationen mellem elever og lærere, fordi eleverne allerede har digitale kompetencer og uden videre kobler praksisformer fra det fysiske klasserum med dem, de kender fra det virtuelle rum. Eleverne forholder sig fagligt undersøgende, samarbejder og forhandler aktivt med hinanden, hvilket gør deres digitale produktion til en effektiv læringsform. Bogen kan købes fra forlagets hjemmeside.