fredag den 31. januar 2014

Kompetenceudvikling i Den Digitale Skole

Undersøgelse af Kompetenceudvikling i Den Digitale Skole

Digital kompetenceudvikling 2015


Ved udgangen af 2015 skal folkeskolerne i Vejle Kommune være fuldt digitale. Børne- og Famileudvalget i Vejle kommune vedtog i oktober 2011 strategien Den Digitale Skole 2011-15. Mads Bo-kristensen har lavet en undersøgelse, der stiller skarpt på skoleledelsen af ét af strategiens temaer, nemlig digital kompetenceudvikling.  Dette område er kommet under voldsomt pres bl.a. efter skolernes nyligt forbedrede digitale infrastruktur og beslutningen om, at eleverne gradvist selv medbringer egne devices (bærbare og tablets).  

Gennem en begrebsliggørelse af den digitale kompetenceudviklings områder og fremgangsmåder opstilles et strategisk grundlag, som skolelederne kan handle på. Det undersøges kvantitativt og kvalitativt, hvilke forståelser og prioriteringer, skolelederne aktuelt har af disse områder og fremgangsmåder. Derpå gås i dybden med mulige nye forståelser og prioriteringer af digital kompetenceudvikling. 

Undersøgelsen anbefaler konkrete tiltag, som skoleledere og forvaltning kan foretage. 

onsdag den 29. januar 2014

Børns brug af digitale medier – et voksenansvar

KURSUSTILBUD til skolepædagoger og dagtilbudspædagoger
Tid: 18. marts kl 9-11
Sted: Learning Lab, Skolegade 1, 7100 Vejle


Hvordan forholder vi os til børnenes medieliv, og hvordan skaber vi en god dialog? Oplægget er opbygget omkring fakta, erfaring og dialog med deltagerne. Medieret seksualitet, spil, film, YouTube, facebook og digital mobning er nogle af de emner, der vil blive berørt. Oplægget er tilrettelagt for skolepædagoger og dagtilbudspædagoger

Tilmelding på Plan2Learn
Max antal deltagere er 25

Underviser: Maja Schurmann fra Kidsandmedia.dk - Din guide til børns digitale liv.

lørdag den 25. januar 2014

2D koder 25. marts

Vejle Kommunes HR og VIFIN har et godt tilbud til dig. Kom til et møde i 2d-stregkodernes tegn. I løbet af et par timer hører du om valg af kodegenerator, produktion af koderne og hvilke medietyper, der kan gemme sig bag koderne.

Målgruppe: Alle interesserede ansatte i Vejle Kommune


Du får viden om den gode brug af koderne og får eksempler på, hvordan 2d-koder er anvendt i Vejle Kommune og i andre sammenhænge. Der bliver selvfølgelig også mulighed for gensidig udveksling af tanker, spørgsmål og idéer.

Tid: 25. marts kl. 15-16.30

Sted: VIFIN, Dæmningen 34 C, 2. sal, 7100 Vejle. Se kort

Pris: Kr. 100,-

Pladser: 20

Tilmelding på Plan2Learn

torsdag den 23. januar 2014

Animation i danskfaget 25. februar og 13. maj

KURSUS

25. februar og 13. maj. Begge dage kl. 9-15. Kurset foregår i Learning Lab, Skolegade 1, Vejle

Gør danskfaget levende og håndgribeligt ved at skabe korte animationsfilm. Produktion af korte animationsfilm er et nyt og spændende digitalt værktøj i lærernes værktøjskasse. Lær f.eks., hvordan eleverne kan tilegne sig færdigheder i dansk grammatik og andre sproglige discipliner gennem en legende og visuel tilgang til danskfaget.

Kurset har fokus på undervisningsdifferentiering og Fælles Mål for danskfaget på mellemtrinnet, men der er masser af inspiration for dansklærere i ind- og udskoling samt lærere i andre fag.

Udvidet beskrivelse af kurset

Undervisning med udgangspunkt i produktion af animationsfilm er udbredt i andre af landets kommuner, og dine elever har derfor mulighed for at deltage i en kortfilmfestival for folkeskoleelever, som arrangeres af Animationsskolen i Viborg. Kameraer og computere med animationsprogrammer kan lånes i den kommunale fællessamling. Se eksempel på elevproduceret animationsfilm om Skabelsesberetningen her: 


Se flere animationsfilm på Anders Høgsbro Holms YouTube-kanal
Målgruppe
Kurset målretter sig dansklærere på folkeskolens mellemtrin, meget gerne ledsaget af op til tre af klassens elever / skolens IT-rødder.

På kurset deltager eleverne i arbejdet med at producere en animationsfilm. Eleverne lærer at håndtere it-værktøjerne og kan være en støtte for læreren, når man senere skal arbejde med animation på skolen.

Kursusledere:Hanne Pedersen og Dorit Bak. 
Hanne er animator og en af de drivende kræfter på Danmarks internationalt anerkendte animationsskole i Viborg. Hanne har i mange år beskæftiget sig med at udvikle en ny didaktik til folkeskolens fag baseret på arbejdet med animationsfilm. Dorit er lærer på Firehøjeskolen i Vejle og har flere års erfaring med multimodale læringsmetoder i praksis.

Sted
Learning Lab, Skolegade 1, 7100 Vejle.

Kontaktperson:Pædagogisk konsulent, Anders Høgsbro Holm, anhho@vejle.dk, 76 81 50 54

Tilmedling
Plan2Learn
Frist: 19.2.2014

Pris
Kurset er gratis.

Hør Line Vig Jensen fortælle om sine erfaringer med Animationsfilm på Nova Skolen:
onsdag den 22. januar 2014

Projektudvikling & Fundraising

Lær at udvikle projekter og fundraiseMålgruppe: Ledere og medarbejdere, der arbejder med projektudvikling og ekstern finansiering.

Dag 1:  3. februar 2014 kl. 9.00 – 11.00

Dag 2: 24. februar 2014 kl. 9.00 – 11.00

Læs mere om kurset på VIFINs hjemmeside

mandag den 20. januar 2014

Socio Media Education - mellem forbud og ligegyldighed (Webinar)

Find inspiration til din institutions forandringsprojekt i Ny Nordisk Skole (NNS), herunder hvordan I inddrager sociale medier. Webinaret er en del af NNS-biblioteket på EMU. Også andre kan deltage. 


Dato: Onsdag den 29. januar 2014, kl. 15.00-16.00.
Oplægsholder: Jesper Tække, Aarhus Universitet
Sted: Webinaret streames fra UNI•C. Du deltager fra din egen computer.
Oplægget udlægger og diskuterer først en række af de vanskeligheder og muligheder de sociale medier betyder for undervisning i dagens Danmark. Herefter beskrives Socio Media Education eksperimentet og dets design. Sidst gennemgås en række af de erfaringer og resultater, der er kommet ud af projektet, der peger frem mod en reduktion af vanskelighederne og en aktualisering af mulighederne, de nye medier giver for undervisning. Deltagerne opfordres til at relatere oplægget til deres egne NNS-udviklingsprojekter og bidrage aktivt i dialogen på webinaret.

Hvem kan deltage?

Medarbejdere fra institutioner, der allerede er med i Ny Nordisk Skole samt andre interesserede, i det omfang, der var plads på webinaret.
Se mere og tilmeld dig her

torsdag den 16. januar 2014

Folkeskolen 200 år


1814 - 2014

fredag den 10. januar 2014

Den Digitale Skole 2011-2015

Vi er nu 2 år henne i strategien Den Digitale Skole 2011-2015. Strategien blev vedtaget af Børne- og Familieudvalget i slutningen af 2011 og løber frem til udgangen af 2015. Her er en ultrakort status i forhold til strategiens syv temaer  1. Digital infrastruktur og udstyr: Kraftige fiberforbindelser til alle skoler, trådløst overalt på skolerne. En forudsætning for BYOD  (Bring Your Own Device) og udnyttelsen af forlagenes digitale læremidler og de mange gratis internet-ressourcer.  Og helt afgørende for udvikling af nye læreformer.
  2. Digitale læreformer: Giver mere og målrettet læring til den enkelte elev. Dermed også muligheden ”mere skole” for pengene. Inklusionen er blevet styrket.
  3. Digitale læremidler: BYOD er allerede indført i alle overbygningsklasser og en del mellemtrinsklasser. Der planlægges i 2014 med 1-1 computer i indskolingen. Betydelig stigning i anvendelsen af ”didaktiserede læremidler” og en bedre udnyttelse af gratis internet-ressourcer. Grundlaget er  skabt for, at der i 2014 kan være fokus på at skære i forbruget af engangsmaterialer og print.
  4. Digital kommunikation og videndeling: Det opleves, at der er bedre muligheder for at kommunikere og videndele. Lærere og elever arbejder på platforme, hvor de kan dele læremidler, forløb mv. med hinanden. Lærere kan her anbefale læremidler og dele forløb (KMD Education og Google Apps)
  5. Digital kompetenceudvikling: Der er et fald i ud-af-huset kurser. Fokus er helt tydeligt på praksisnære lokale forløb integreret med lærernes egen undervisning (se eksempler på praksisnær kompetenceudvikling http://digitalkompetence.blogspot.dk/). De lærere, der er på ud-af-huset-kurser, tager bl.a. på kurser i skolernes fælles Learning. Godt 50 lærere har taget mastermodul Ikt, didaktisk design i henholdsvis dansk og matematik. Elever indgår aktivt som ”undervisere” både af hinanden og af lærerne i anvendelsen af digitale læremidler. Flere skole har allerede oprettet it-patruljer. Lærere er begyndt at samles i netværk med fokus på fagdidaktisk it. 
  6. Ledelse af den digitale skole. Skolelederne har oprettet et såkaldt it-ledernetværk, og der arbejdes efterhånden i række mindre og uformelle netværk, hvor  udveksler konkrete erfaringer med strategiens temaer. Skoleledere fra Vejle Kommune bliver brugt i andre kommuner, når skoleledere og skolebestyrelser skal have input og sparring, fx i forhold til indførelse af BYOD
  7. Digital kultur: Kulturen har ændret sig på skolerne, således at it ikke længere er et ”appendix” til undervisningen, men i højere grad er integreret i pædagogisk praksis. Den digitale kultur, der er ved at blive skabt på skolerne, understøtter på en række områder realiseringen af skolereformen i 2014. 

onsdag den 8. januar 2014

FabLab@School 2014

2014 - Mon ikke det bliver året, hvor vi vil se en masse FabLabs skyde op ... og bidrag til en ny måde at lave skole på: FabLab@SchoolDKFabLab@SchoolDK er et samarbejde mellem Vejle, Århus og Silkeborg kommuner. Se mere her

Mere Info:

Kathrine Holm Kanstrup, Spinderihallerne, projektleder
Anders Høgsbro Holm, Uddannelse & Læring
Erik Grønfeldt, Uddannelse & Læring
Mads Bo-Kristensen, Uddannelse og Læring

Du kan også kontakte skolerne direkte. I Vejle deltager foreløbig følgende skoler: Ungdomscenter Vejle, Nova Skolen, Kirkebakkeskolen og Grejsdal Skole. 

mandag den 6. januar 2014

Fremtidens internet

HenrikGood Hovgaard er fremtidsforsker. Han er ansat i Future Navigator og er chef for kontoret i Vejle. Kontoret ligger i Spinderihallerne. Henrik har arbejdet med Skolen iBevægelse, hvor han har hjulpet med at lave et visualiseret overblik over, hvorfor Skolen i Bevægelse er sat i verden og hvad man kan forvente af fremtiden. Henrik har hjulpet med at fortælle de historier, der allerede eksisterer. 

Henrik Good Hovgaard, fremtidsforsker i Future Navigator

Vi har spurgt  Henrik Good Hovgaard om, hvorfor internettet for ham at se er vigtigt og hvad internettet kan komme til at betyde for fremtidens skole. Læs interviewet her