fredag den 10. januar 2014

Den Digitale Skole 2011-2015

Vi er nu 2 år henne i strategien Den Digitale Skole 2011-2015. Strategien blev vedtaget af Børne- og Familieudvalget i slutningen af 2011 og løber frem til udgangen af 2015. Her er en ultrakort status i forhold til strategiens syv temaer  1. Digital infrastruktur og udstyr: Kraftige fiberforbindelser til alle skoler, trådløst overalt på skolerne. En forudsætning for BYOD  (Bring Your Own Device) og udnyttelsen af forlagenes digitale læremidler og de mange gratis internet-ressourcer.  Og helt afgørende for udvikling af nye læreformer.
  2. Digitale læreformer: Giver mere og målrettet læring til den enkelte elev. Dermed også muligheden ”mere skole” for pengene. Inklusionen er blevet styrket.
  3. Digitale læremidler: BYOD er allerede indført i alle overbygningsklasser og en del mellemtrinsklasser. Der planlægges i 2014 med 1-1 computer i indskolingen. Betydelig stigning i anvendelsen af ”didaktiserede læremidler” og en bedre udnyttelse af gratis internet-ressourcer. Grundlaget er  skabt for, at der i 2014 kan være fokus på at skære i forbruget af engangsmaterialer og print.
  4. Digital kommunikation og videndeling: Det opleves, at der er bedre muligheder for at kommunikere og videndele. Lærere og elever arbejder på platforme, hvor de kan dele læremidler, forløb mv. med hinanden. Lærere kan her anbefale læremidler og dele forløb (KMD Education og Google Apps)
  5. Digital kompetenceudvikling: Der er et fald i ud-af-huset kurser. Fokus er helt tydeligt på praksisnære lokale forløb integreret med lærernes egen undervisning (se eksempler på praksisnær kompetenceudvikling http://digitalkompetence.blogspot.dk/). De lærere, der er på ud-af-huset-kurser, tager bl.a. på kurser i skolernes fælles Learning. Godt 50 lærere har taget mastermodul Ikt, didaktisk design i henholdsvis dansk og matematik. Elever indgår aktivt som ”undervisere” både af hinanden og af lærerne i anvendelsen af digitale læremidler. Flere skole har allerede oprettet it-patruljer. Lærere er begyndt at samles i netværk med fokus på fagdidaktisk it. 
  6. Ledelse af den digitale skole. Skolelederne har oprettet et såkaldt it-ledernetværk, og der arbejdes efterhånden i række mindre og uformelle netværk, hvor  udveksler konkrete erfaringer med strategiens temaer. Skoleledere fra Vejle Kommune bliver brugt i andre kommuner, når skoleledere og skolebestyrelser skal have input og sparring, fx i forhold til indførelse af BYOD
  7. Digital kultur: Kulturen har ændret sig på skolerne, således at it ikke længere er et ”appendix” til undervisningen, men i højere grad er integreret i pædagogisk praksis. Den digitale kultur, der er ved at blive skabt på skolerne, understøtter på en række områder realiseringen af skolereformen i 2014. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar