fredag den 31. januar 2014

Kompetenceudvikling i Den Digitale Skole

Undersøgelse af Kompetenceudvikling i Den Digitale Skole

Digital kompetenceudvikling 2015


Ved udgangen af 2015 skal folkeskolerne i Vejle Kommune være fuldt digitale. Børne- og Famileudvalget i Vejle kommune vedtog i oktober 2011 strategien Den Digitale Skole 2011-15. Mads Bo-kristensen har lavet en undersøgelse, der stiller skarpt på skoleledelsen af ét af strategiens temaer, nemlig digital kompetenceudvikling.  Dette område er kommet under voldsomt pres bl.a. efter skolernes nyligt forbedrede digitale infrastruktur og beslutningen om, at eleverne gradvist selv medbringer egne devices (bærbare og tablets).  

Gennem en begrebsliggørelse af den digitale kompetenceudviklings områder og fremgangsmåder opstilles et strategisk grundlag, som skolelederne kan handle på. Det undersøges kvantitativt og kvalitativt, hvilke forståelser og prioriteringer, skolelederne aktuelt har af disse områder og fremgangsmåder. Derpå gås i dybden med mulige nye forståelser og prioriteringer af digital kompetenceudvikling. 

Undersøgelsen anbefaler konkrete tiltag, som skoleledere og forvaltning kan foretage. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar