mandag den 20. januar 2014

Socio Media Education - mellem forbud og ligegyldighed (Webinar)

Find inspiration til din institutions forandringsprojekt i Ny Nordisk Skole (NNS), herunder hvordan I inddrager sociale medier. Webinaret er en del af NNS-biblioteket på EMU. Også andre kan deltage. 


Dato: Onsdag den 29. januar 2014, kl. 15.00-16.00.
Oplægsholder: Jesper Tække, Aarhus Universitet
Sted: Webinaret streames fra UNI•C. Du deltager fra din egen computer.
Oplægget udlægger og diskuterer først en række af de vanskeligheder og muligheder de sociale medier betyder for undervisning i dagens Danmark. Herefter beskrives Socio Media Education eksperimentet og dets design. Sidst gennemgås en række af de erfaringer og resultater, der er kommet ud af projektet, der peger frem mod en reduktion af vanskelighederne og en aktualisering af mulighederne, de nye medier giver for undervisning. Deltagerne opfordres til at relatere oplægget til deres egne NNS-udviklingsprojekter og bidrage aktivt i dialogen på webinaret.

Hvem kan deltage?

Medarbejdere fra institutioner, der allerede er med i Ny Nordisk Skole samt andre interesserede, i det omfang, der var plads på webinaret.
Se mere og tilmeld dig her

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar