fredag den 28. februar 2014

Mobisticks i undervisningen

Hældagerskolen har 125 elever haft glæde af at skolen har kunne låne 30 smartphones af VIFIN i Vejle. Lotte Overgaard, lærer på skolen fortæller om, hvordan hun har brugt disse smartphones og mobisticks i matematikundervisningen. Emnet i matematik var tabellerne.

Rundt på hele skolen blev der mandag morgen i uge 3 hængt 14 mobisticks - de såkaldte QR koder- op. De mange koder var fremstillet på siden www.mobisticks.dk En nem hjemmeside hvor, der både kan knyttes tekst, billeder, videoer og links til selve opgaven.


Mange elever var bekendt med funktionerne, som de skulle bruge for at løse opgaverne, som jo lå gemt bag de mange mobisticks. I løbet af de tre uger var der ingen som havde brug for hjælp til at finde rundt i telefonen. Det havde de bare styr på eller så fik de det ved fælles hjælp.

De mange sticks indeholdte mange forskellige opgaver. De skulle f.eks. benytte et link til en musikvideo på youtube, og lade sig inspirere til at producere deres egen dans/sang til en tabel. Denne skulle optages på video og det kom der mange flotte videoer ud af. Stolte kom de og ville vise deres optagelser til lærerne.

Øger elevernes motivation

At kunne låne disse telefoner og bruge mobisticks i undervisningen kom der meget motiveret elever ud af. Det skabte et meget positivt og lærerigt miljø. Flere udtalte at det havde været sjovt at lære på denne måde. Flere brugte også tid på at scanne koderne i frikvartererne så de vidste hvad koderne gemte på. En pige fortalte at det bare havde været det bedste, det havde både været sjovt og så havde hun lært nogle af tabellerne samtidig.

Undervisning på denne måde giver også mulighed for at sætte mange forskellige aktiviteter i gang på samme tid. Og opgaveformuleringen kunne læses eller ses igen og igen, hvis det var det gruppen havde brug for. Vi havde opgaver der omhandlede: tage billeder af gangenavne lavet med naturens ting, spille tabelfodbold, høre gange med sange, lave videoer af egne producerede sange/danse, tage tid på hvor hurtigt en tabel kunne siges i kor, mm.

Alt i alt et forløb vi håber vi kan gentage en anden god gang.

Læs hele artiklen her og få svar på, hvordan Lotte Overgaard klædte eleverne på til arbejde med mobisticks i undervisningen samt hvilke udfordringer der har været. 

Se også kurset om 2D koder d. 25. marts, hvor du får viden om den gode brug af koderne og får eksempler på, hvordan disse kan anvendes i forskellige sammenhænge.

onsdag den 26. februar 2014

15.000 enheder på det trådløse net

Vi kan måle, hvor mange unikke enheder, der har været logget ind på det trådløse net de seneste 8 dage. 24. februar havde 15.361 enheder været på. I juni 2013 var tallet 10.000. Altså en stigning på 50 procent!


Disse mange enheder er pc'ere, tablets og mobiltelefoner. Vi ved, at nogle elever og lærere har både computer og mobil på det trådløse. Vi ved også, at der blandt indlogningerne er trådløse printere. Men konklusionen er, eleverne er begyndt at medbringe deres egne devices. Bring Your Own Device (BYOD) er ved at slå igennem i overbygningen og på mellemtrinnet.

Der er 12.000 elever samt godt 1400 lærere og pædagoger på skoleområdet i Vejle Kommune. Vi ved endnu ikke præcist, hvor mange mellemtrinselever (4.-6.klasse), der har det. Indskolingen mangler stadig, selvom der også her er elever, der er begyndt at tage deres eget udstyr med i skole. På det trådløse net er der gjort plads til 36.000 enheder.

Hent en læse-let-manual om BYOD med konkrete eksempler og anvisninger.

Hent inspiration til og konkrete tilbud om it-kompetenceudvikling for lærere og pædagoger her. Der er også inspiration til, hvordan eleverne kan inddrages i denne kompetenceudvikling.

mandag den 24. februar 2014

FabLab@School DK

En kort film om FabLab undevisning på  Kirkebakkeskolen. Se hvordan elever bruger FabLab redskaber til at designe, konstruere og opfinde nye ting. Hør også om begrundelserne for at lære på denne måde. Læs mere om FabLab@School projektet her.

søndag den 23. februar 2014

Det Mobile Vejle 2. april

Alle taler om Big DATA. Men hvad er Store DATA? Det er ikke bare store datasæt - det er meget mere. 


Abent netværksmøde i Det Mobile Vejle
2. april kl. 13 - 15.30
Pakkeriet i Spinderihallerne
Alle er velkomne!


Kom og mød personer, der virkelig véd noget om Big DATA og en smart brug af dem. Hvordan kan store mængder af data bruges til gavn for både borgere og virksomheder  i en kommune som Vejle? Og hvordan sikrer man, at data arbejder for og ikke imod den enkelte  borger og forbruger? Se mere på Det Mobile Vejles blog

fredag den 21. februar 2014

Novaskolen tager forskud på reformen

Novaskolen har sammen med fem andre skoler i Vejle Kommune fået økonomisk støtte til at ”tyvstarte” folkeskolereformen. Et centralt element i reformen er, at børnene skal gå længere tid i skole, samtidig med, at skoledagen skal være mere varieret. 


Når Novaskolen i 5 uger skal afprøve den nye folkeskolereform, bliver det med udgangspunkt i teknologibaseret undervisning. Her får eleverne mulighed for at lære gennem at konstruere, opfinde og bygge, som et alternativ til traditionel boglig undervisning. Skolen er allerede med i projektet FabLab@School, der skal komme med input til, hvordan teknologi, design og læring kan gå hånd i hånd.

I de 5 uger skal eleverne i 4. klasse have et tværfagligt forløb om sko i fagene dansk, historie, matematik, idræt og billedkunst. Herudover skal eleverne samarbejde med skoproducenter og bevægelseseksperter.

Eleverne i 5. klasse skal have et tværfagligt forløb om vikingekunst og smykkefremstilling i fagene historie, matematik og billedkunst. Her skal eleverne også samarbejde med Jelling museum og lokale smykkeproducenter.

Undervisningen kommer både til at foregå i almindelige klasserum og i FabLab, som er et højteknologisk værksted i Spinderihallerne. Værkstedet er blandt andet indrettet med 3D printere, laserskærere, vinylskærere og programmeringsværktøjer til børn. Disse værktøjer gør det muligt at arbejde med entreprenørskab, design og projektarbejde i mange forskellige fag.

nge fag, fra historie, til dansk, naturfag og matematiknge fag, fra historie, til dansk, naturfag og matematik
FabLab konceptet giver gode muligheder for at tilbyde varieret og differentieret undervisning, der både udfordrer fagligt stærke og svage elever. FabLab værkstedet kan nemlig både bruges til faglig fordybelse på et højt fagligt niveau samt at give et løft til elever, der foretrækker praktiske opgaver. Elever med forskellige færdigheder kan således byde ind med forskellige styrker og opleve fælles stolthed over deres produkt. Forskning fra Stanford University viser at, denne form for undervisning øger elevernes lyst til at lære.

Det bliver spændende at se, hvilke erfaringer lærer og elever gør sig på baggrund af de 5 uger, der er afsat til projektet.

Følg FabLab@school DK på Facebook og læs mere om projektet her.   

onsdag den 19. februar 2014

Individuelle læringsmål i matematik

MieEngelbert Jensen er lektor i matematik ved Læreruddannelsen i Jelling, University College Lillebælt (UCL). Hun er meget optaget af individuelle læringsmål, herunder hvordan it kan indgå som støtte for dem.
Lektor Mie Engelbert Jensen, UCL
Mie Engelbert Jensen har de sidste 2 år haft en blog hørende til sit arbejde – mest som et reklametrick, som hun udtrykker det, men måske kan bloggen lokke nogle studerende til matematikfaget på læreruddannelsen. Bloggen ligger her: http://jellingmat.blogspot.dk/ 

Mie er 40 år og har 2 store børn. Hun blev ansat i Jelling umiddelbart efter sine universitetsstudier, hvor hun har en Cand. Scient. med hovedfag i matematik og sidefag i nordisk. Mie har ikke selv været folkeskolelærer, men har arrangeret mange specielle undervisningsforløb med både store og små elever og harogså haft konsulentopgaver indenfor skoleudvikling og forandring

Vi har stillet Mie Engelbert Jensen tre spørgsmål. Se svarene her
  • Du arbejder med individuelle læringsmål i matematik med dine studerende. Hvordan gør du det?
  • Hvordan bliver matematiklærere gode til at opstille og arbejde med elevernes individuelle læringsmål?
  • Hvordan kan it være en støtte til dette arbejde for elever, lærere, forældre og skoleledere?

mandag den 17. februar 2014

Digital undervisningsplatform

I 18 ud af Vejle Kommunes 24 skoler bliver der undervist ved hjælp af en digital undervisningsplatform.


Læs om, hvordan Firkløverskolen og 17 andre skoler i Vejle Kommune bruger den digitale undervisningsplatform KMD Education i undervisningen. I artiklen står der blandt andet, hvilke fordele den nye undervisningsplatform rummer, samt hvordan IT i undervisningen styrker den nye folkeskolereform.

Læs hele artiklen her.

mandag den 10. februar 2014

Vinterferie


Måske kunne du i ferien blive inspireret af denne 2,5 minutters film fra Future Ideas. Se, hvordan du med et lille device og elektrisk lim kan skabe alt mulig sjovt - og anvendeligt!


Det er sådanne muligheder for at lære gennem design og fremstilling, der er fokus på i Vejle, Silkeborg og Århus Kommunes fælles projekt, FabLab@School DK. Besøg på Facebook eller se mere her

fredag den 7. februar 2014

Ungeindsats for Digital Post

Vejle Kommune planlægger lige nu en målrettet Digital Post-indsats overfor kommunens unge borgere i udskolingens 9. og 10. klasser. De unge halter nemlig bagefter. På trods af deres kendskab til digitalisering, har de begrænset viden om, hvordan offentlige digitale løsninger fungerer. I aldersgruppen 15-24 år er kun 16,9 % tilmeldt Digital Post, mod 20,1 % af de 75-84-årige, der er tilmeldt.


Det viser, at det er nødvendigt med en målrettet indsats på området. Fra medio marts 2014 vil 2 medarbejdere besøge folkeskolerne i kommunen og hjælpe alle elever i udskolingen med at få oprettet en digital postkasse. 1. november 2014 bliver det obligatorisk med Digital Post til kommunikation med alle offentlige myndigheder for borgere fra 15 år. Vejle Kommune vil derfor støtte op om dette og ruste de unge mennesker til den digitale verden.  

Læs mere om Vejle Kommunes indsats for at klæde de unge på til digital selvbetjening her.

torsdag den 6. februar 2014

Den digitale folkeskole i Vejle Kommune nomineret til pris

Vejle Kommunes arbejde med IT i folkeskolen er blevet nomineret til Digitaliseringsprisen 2014. Kommunen er nomineret i kategorien ”Velfærdsprisen”.Når Digitaliseringsstyrelsen i marts måned overrækker Velfærdsprisen kan det være Vejle Kommune, der står som modtager. Kommunen er i hvert tilfælde blevet kandidat til prisen, på baggrund af projektet Vejle Digitale Skoler.

Vejle Digitale Skoler er et netværk, som hjælper lærere, pædagoger og ledere i skolen med at bruge IT i undervisningen og tænke nyt ift. elevernes læring. Det kan være ved at arrangere oplæg om forskellige IT-programmer, sørge for at lærerne kan dele viden om brug af fx apps i undervisningen eller noget helt tredje.

Chef for Uddannelse & Læring, Anette Jensen udtaler:

”Vi er glade for at være nomineret, og vi er glade på elevernes vegne. Når vi arbejder så meget med IT og digitalisering i Vejle Kommune, er det jo ikke for teknologiens skyld. Vi gør det for elevernes skyld, for deres læring. Det er for at ruste dem til den digitale verden, de møder nu, og i særdeleshed når de engang går ud af skolen,” siger Anette Jensen.

I Vejle Kommune har man tidligere arbejdet med hvordan man bruger iPads i undervisningen. Resultatet af det arbejde viste bl.a. at netop en tabletcomputer som en iPad fangede elevernes interesse på en helt anden måde end fx en traditionel bog. Samtidig viste undersøgelsen også tegn på, at interessen i hjemmet for elevernes skolegang voksede når eleven arbejdede med en iPad. På den måde understøtter Vejle Digitale Skoler også et af den nye folkeskolereforms helt centrale mål, nemlig at skolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

”Lige nu arbejder vi i regi af Vejle Digitale Skoler med et program, der samler forskellige digitale undervisningsmaterialer på platformen KMD Education. Vi har 18 skoler med i platformen, hvor også den enkelte elev kan se sine egne læringsmål. Vi ved, at læringsmål er afgørende for elevens læring, og er samtidig noget, der står helt centralt i den nye folkeskolereform” slutter Anette Jensen.

Om Velfærdsprisen
Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har implementeret og lanceret en løsning/service, der ved hjælp af teknologi har givet en mærkbar serviceforbedring for borgeren i dennes hverdag, og som har bidraget til en samlet effektivisering for den offentlige sektor.

Læs mere her på Digitaliseringsprisens hjemmeside.

Vil du vide mere om Vejle Digitale Skoler, så klik her

onsdag den 5. februar 2014

Kathrine Bundgaard - Ny praktikant i Uddannelse & Læring

Jeg er startet som praktikant i Uddannelse & Læring d. 4. februar, og mit praktikforløb strækker sig frem til slutningen af juni.

Efter godt fire år på skolebænken med akademiske forelæsninger og snuden dybt begravet i teoritunge bøger, har jeg endelig fået mulighed for at afprøve min teoretiske viden i praksis. Jeg har en bachelor i  Medievidenskab fra Aarhus Universitet med tilvalg i kommunikation og journalistisk formidling.  I sommers påbegyndte jeg kandidaten på selvsamme uddannelse.

Jeg har igennem mit studieforløb beskæftiget mig med medier og kommunikation i flere forskellige sammenhænge, der både inkluderer tv, radio, web samt intern og ekstern kommunikation, hvor jeg blandt andet har været med til at udarbejde kommunikationsstrategier, skrive pressemeddelelser og artikler. Mit studie og interessefelt centrerer sig således særligt om medier og kommunikation, og jeg synes det er spændende at undersøge, hvordan medier påvirker os og kan bruges i forskellige sammenhænge, blandt andet som effektivt kommunikationsmiddel eller som undervisningsredskab. Jeg glæder mig derfor til at blive en del af afdelingen og lære en helt masse nyt om formidling og digitalisering i folkeskolen.

Mine arbejdsopgaver som praktikant kommer til at favne bredt, men jeg kommer primært til at beskæftige mig med Vejle digitale skoler samt formidling af den nye folkeskolereform.

Udover det faglige kan jeg fortælle, at jeg er 23 år og bor i Vejle sammen med min kæreste. Jeg er glad for tv-serier på Netflix, læser dagligt mange blogs og holder mig opdateret på de sociale medier – særligt Facebook og Instagram. Jeg glæder mig til at prøve kræfter med den virkelige verden hos Uddannelse & Læring, hvor jeg kan se frem til 5 lærerige og spændende måneder.

tirsdag den 4. februar 2014

Lærings- og distributionsplatform

Læs om, hvordan Firkløverskolen (og 17 andre skoler) i Vejle Kommune anvender KMD Education.

Læs hele artiklen i Politiken 4.2.2014