fredag den 21. februar 2014

Novaskolen tager forskud på reformen

Novaskolen har sammen med fem andre skoler i Vejle Kommune fået økonomisk støtte til at ”tyvstarte” folkeskolereformen. Et centralt element i reformen er, at børnene skal gå længere tid i skole, samtidig med, at skoledagen skal være mere varieret. 


Når Novaskolen i 5 uger skal afprøve den nye folkeskolereform, bliver det med udgangspunkt i teknologibaseret undervisning. Her får eleverne mulighed for at lære gennem at konstruere, opfinde og bygge, som et alternativ til traditionel boglig undervisning. Skolen er allerede med i projektet FabLab@School, der skal komme med input til, hvordan teknologi, design og læring kan gå hånd i hånd.

I de 5 uger skal eleverne i 4. klasse have et tværfagligt forløb om sko i fagene dansk, historie, matematik, idræt og billedkunst. Herudover skal eleverne samarbejde med skoproducenter og bevægelseseksperter.

Eleverne i 5. klasse skal have et tværfagligt forløb om vikingekunst og smykkefremstilling i fagene historie, matematik og billedkunst. Her skal eleverne også samarbejde med Jelling museum og lokale smykkeproducenter.

Undervisningen kommer både til at foregå i almindelige klasserum og i FabLab, som er et højteknologisk værksted i Spinderihallerne. Værkstedet er blandt andet indrettet med 3D printere, laserskærere, vinylskærere og programmeringsværktøjer til børn. Disse værktøjer gør det muligt at arbejde med entreprenørskab, design og projektarbejde i mange forskellige fag.

nge fag, fra historie, til dansk, naturfag og matematiknge fag, fra historie, til dansk, naturfag og matematik
FabLab konceptet giver gode muligheder for at tilbyde varieret og differentieret undervisning, der både udfordrer fagligt stærke og svage elever. FabLab værkstedet kan nemlig både bruges til faglig fordybelse på et højt fagligt niveau samt at give et løft til elever, der foretrækker praktiske opgaver. Elever med forskellige færdigheder kan således byde ind med forskellige styrker og opleve fælles stolthed over deres produkt. Forskning fra Stanford University viser at, denne form for undervisning øger elevernes lyst til at lære.

Det bliver spændende at se, hvilke erfaringer lærer og elever gør sig på baggrund af de 5 uger, der er afsat til projektet.

Følg FabLab@school DK på Facebook og læs mere om projektet her.   

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar