fredag den 7. februar 2014

Ungeindsats for Digital Post

Vejle Kommune planlægger lige nu en målrettet Digital Post-indsats overfor kommunens unge borgere i udskolingens 9. og 10. klasser. De unge halter nemlig bagefter. På trods af deres kendskab til digitalisering, har de begrænset viden om, hvordan offentlige digitale løsninger fungerer. I aldersgruppen 15-24 år er kun 16,9 % tilmeldt Digital Post, mod 20,1 % af de 75-84-årige, der er tilmeldt.


Det viser, at det er nødvendigt med en målrettet indsats på området. Fra medio marts 2014 vil 2 medarbejdere besøge folkeskolerne i kommunen og hjælpe alle elever i udskolingen med at få oprettet en digital postkasse. 1. november 2014 bliver det obligatorisk med Digital Post til kommunikation med alle offentlige myndigheder for borgere fra 15 år. Vejle Kommune vil derfor støtte op om dette og ruste de unge mennesker til den digitale verden.  

Læs mere om Vejle Kommunes indsats for at klæde de unge på til digital selvbetjening her.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar