mandag den 31. marts 2014

Varieret skoledag

Novaskolen og fire andre skoler i Vejle Kommune har fået støtte fra Undervisningsministeriet til at lave forsøg med en længere og varieret skoledag. På Novaskolen har 5.a  haft et forløb om spejlinger og drejninger i fagene matematik og billedkunst. Fredag d. 28. marts var forældre og andre inviteret til at se resultatet af forløbet. Se fotos fra dagen her
Undervisningsforløbet er en del af Fablab@school, som gør det muligt for eleverne at arbejde fysisk med andre materialer, der udvikler elevernes viden om drejninger og spejlinger. Eleverne har bandt andet designet mønstre med drejninger og spejlinger på et computerprogram “inkscape”, som er et programmeringsprogram til en vinylcutter. Læs mere om det her 

Formand for BFU, Dan Skjerning, udtrykte begejstring for projektet
Innovationsdidaktikken er afsættet for den måde, skolen har grebet undervingen an. 

De forskellige discipliner i forløbet skal i sidste ende lede frem til at:

  • Revitalisere forbindelse mellem fysisk aktivitet og abstrakt tænkning
  • Bidrage til forståelse af en ”bagvedliggende” model for alle digitale teknologier
  • Styrke elevernes design kompetence fra idéudvikling over skabelsesprocessen til endelig  foretagesomhed = entreprenørskab
  • Skabe en dyb forståelse for det digitale liv og det medierede samfund
  • Brobygge mellem formelle og uformelle læringsmiljøer

Novaskolens profilleder, Charlotte Agerby-Schultz præsenterede projektet

Læs mere om forløbet og de overordende mål for projektet her

fredag den 28. marts 2014

Rockefeller Foundation besøger Vejle

Sammen med byer som Rio de Janeiro, Rom, Durbarn, Los Angeles og New York City er Vejle udpeget til at deltage i det verdensomspændende bynetværk: 100 Resilient Cities. Rockefeller Foundation står i spidsen for netværket, der skal styrke byers modstandsdygtighed ("resilience") over for både naturlige og menneskeskabte katastrofer.
Første april kommer repræsentanter fra Rockefeller Fonden til Vejle. I den anledning laves der en dag med workshops for nøglepersoner i Vejle kommune. Deltgerne skal diskutere, hvordan der i Vejle by og kommune kan arbejdes med "resiliens".

Næsten 400 byer fra hele verden har søgt om at være med i netværket 100 Resilient Cities - men kun 100 byer bliver udvalgt. Indtil nu er 33 valgt - heriblandt altså Vejle som den eneste by i Norden og som en ud af fem byer i Europa.

Baggrunden for Vejles ønske om deltagelse i bysamarbejdet hænger tæt sammen med aktiviteterne i Smart City Vejle. I dette arbejde har VIFIN gennem flere år arbejdet sammen med innovative teknologiske løsninger.

VIFIN står bag ansøgningen, der med baggrund i kombinationen af social sammenhængskraft, klimaændringer og digitalisering bragt Vejle ind i bynetværket. Der er bl.a. peget på de erfaringer Vejle har med netværkssamarbejde i udsatte boligområder, som andre byer måske vil kunne drage nytte af.

tirsdag den 25. marts 2014

Workshop om Flipped Classroom 24. april

Anders Schunk er lærer og en af landets førende praktikere i brugen af metoden "Flipped Classroom". Anders Schunk laver workshop i Learning Lab 24. april kl. 13 - 16. Du kan deltage ved at tilmelde dig her. Max antal er 25.


Ved at vende den klassiske model for skolegang på hovedet skabes rammerne for en undervisning, der er mere elevfokuseret, og hvor læreren i højere grad fungerer som vejleder. Det, der normalt foregår i klassen, bliver igennem lærerproducerede videooplæg til hjemmearbejde, og det, der normalt er lektier, laves i klassen. Klassetiden er altså fokuseret på læring. Samtidig er Flipped Classroom et differentieringsredskab og en metode, der fremmer muligheden for, at eleverne arbejder selvstændigt. Ikke mindst er Flipped Classroom et bud på autentisk brug af IT i undervisningen. 

Anders Schunks workshop er en introduktion til idéerne bag Flipped Classroom, hvor der tages udgangspunkt i hans egen praksis på Elev Skole ved Aarhus, samt en workshop-del, hvor der tages udgangspunkt i de enheder deltagerne medbringer på dagen. Det kan være computer, telefoner, tablets osv. 

Besøg Anders Schunks hjemmeside

Se evt. flere ressourcer om Flipped Classroom på flipperiet.dk 

søndag den 23. marts 2014

Fremtidens skole

Bredagerskolen v/ skoleleder Bente Søndergaard gav 20. marts et bud på Fremtidens skole - med digitale briller på. Det var på konferencen Offentlig Digitalisering i Musikhuset Aarhus. Bente fortalte om, hvordan hun ser fremtidens digitale skole med eksempler fra sin egen skole.Se Bente Søndergaards præsentation

onsdag den 19. marts 2014

Vejle Kommune vandt Digitaliseringsprisen 2014

Vejle Kommune vandt Digitaliseringsgsprisen 2014 med Vejle Digitale Skoler. Se hvorfor - klik her


Digitaliseringsprisen blev uddelt for 10. gang – og uddeles af Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner og repræsentanter for branchen til det fremmeste offentlige digitaliseringsprojekt i landet. Prisen har to kategorier. Vejle Digitale Skoler vandt "Velfærdsprisen" og Skat modtog "Effektiviseringsprisen" for projektet eSkat data. Læs mere om prisuddelingen i Musikhuset Aarhus her og om selv prisen her


Repræsentanter for Vejle Kommune mødte op til prisuddelingen i Musikhuset  Århus. Det var Ulrik Johansen (Chef for digitalisering & analyse), Claus Svold (Direktør for Børne- og Ungeforvaltningen), Michael Eriksen (Kommunikations & Analysemedarbejder i Uddannelse & Læring), Mads Bo-Kristensen (Chefkonsulent, Uddannelse & Læring), Dan Skjerning (Formand for Børne- & Familieudvalget) og Christoffer Aagaard Melson (Næstformand i Børne- & Familieudvalget).

Digitaliseringsprisen 2014
Per Andersen, der er administrerende direktør i Dansk It og medlem af Digitaliseringsprisens dommerkomite gav denne begrundelse for at give Vejle Kommune prisen:

"Vejle Kommune har med projektet vist, at kommunerne med en solid indsats kan være med til at rykke barren væsentligt inden for digitalisering og undervisning. Projektet har ikke bare bidraget til nye undervisningsformer og samarbejdsformer blandt lærerne. Det har også sat sit præg på hele den måde skoler og forvaltningen tænker og handler på".

tirsdag den 18. marts 2014

Kreativ IT

Emil Pallesen deltager i projekt FabLab@schoolDK, der er et forsknings- og udviklingssamarbejde i mellem Århus, Vejle og Silkeborg Kommune.Emil Pallesen er lærer på NJ Fjordsgade Skole i Århus. I projektets Facebook gruppe, skriver Emil:

"I 6. klasse har jeg eksperimenteret med brugen af Makey Makey i undervisningen. I denne YoutTube video gives et mindre resumé af et længere KREA forløb"

Vejle Kommune har tre skoler med i FabLab@SchoolDK. Det er Novaskolen (se rapport fra forløb), Kirkebakkeskolen (se video) og Ungdomscenter Vejle, der er national demonstrationsskole under temaet elevproduktion og elevinddragelse.

lørdag den 15. marts 2014

Partner laver europæisk konference

Vejle Digitale Skolers samarbejdspartner, Aalborg Universitet, er arrangør af European Conference on E-Learning 2014 Konferencen foregår i 30. - 31. oktober på Aalborg Universitets afdeling i København.

European Conference on E-Learning (ECEL)

Konferencen henvender sig til forskere og praktikere, der er optaget af forskning og udvikling af digital uddannelse og læring. Se konferencens temaer her, Praktisk infomation i forhold til almindelig deltagelse - klik her.

Vejle Kommune må kunne bidrage med indlæg på konferencen.

Aalborg Universitet og Vejle Kommune har samarbejdet om forskning i og udvikling af Den Digitale Skole 2011 - 15. Her skal fremhæves:

Smart University Vejle

torsdag den 13. marts 2014

Digitale medier i daginstitutioner

Onsdag d. 12. marts afholdt folkene bag ”Digitale Børn” et seminar om Digitale Medier i daginstitutioner på UCL i Jelling. Seminaret markerer afslutningen på anden runde af pilotprojektet Digitale Medier i Dagtilbud, som har kørt i efteråret 2013. 

Et stort antal deltagere fra forskellige daginstitutioner og dagtilbud i Vejle Kommune havde tilmeldt sig arrangementet. Dagens program stod på workshops, præsentation og debat af Vejle Kommunes IT-strategi samt oplæg om børn, leg og medier på dagtilbudsområdet.

To apps: Videostar og Garageband

På de fem workshops kunne deltagerne få inspiration til at lave egne ”Stop Motion” Film eller lære at bruge musikapps’ene Garageband og Videostar. Man kunne også blive introduceret til forskellige apps samt digitale løsninger, der alle har børn, leg og læring som omdrejningspunkt.


Børns ret til leg

Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet satte i sit oplæg fokus på børns ret til leg. Under hele oplægget fastholdt hun hvor vigtigt det er, at man i den pædagogiske praksis husker at bruge medier med legen som udgangspunkt. Hendes pointe er nemlig, at leg giver anledning til andre typer aktiviteter, eksempelvis læring, innovation og kreativitet.

Stine Liv Johansen holder oplæg 

Hun nævnte samtidig, at digitale medier rummer mange muligheder i legen - også for de allermindste:

”Vi kan tage dem [medierne] med i skoven og tage billeder af de ting, vi ser. Vi kan bruge nettet til at slå ting op på for at blive klogere, eller vi kan finde en god sang, som vi kan høre, mens vi tegner i børnehaven. De digitale medier kan meget mere for børn end blot at spille spil”.

Det klare budskab var, at børn har ret til et liv med plads til leg og aktiviteter, som de selv har indflydelse på. Det betyder også, at voksne ikke altid skal bestemme hvor længe børn skal sidde med en ipad i skødet, og hvad de skal bruge den til. 

"Der skal være plads til at børn selv kan finde på og sætte i gang, og der skal være mulighed for at blive ved, indtil man ikke gider mere. Det er i legen med mediet at lærings- og udviklingspotentialet opstår".

Flere af deltagerne kommenterede, at oplægget var et forfriskende input, da retten til fri leg ofte drukner i debatten om brugen af digitale medier i daginstitutioner.

Se Stine Livs slides fra oplægget her [kommer]

Jacob Knudsen sluttede dagen af med at præsentere en række nye workshops, som bliver afholdt i april og maj. Kontakt Jacob Knudsen for mere information. 

Projektet, "Digitale Børn", har også en hjemmeside, hvor du kan læse om aktiviteter i projektet, hente inspiration til spændende forløb og finde links til relevante artikler, videoer, rapporter, etc. 

Digitale medier i Dagtilbud er et samarbejde mellem Vejle Kommunes Dagtilbud, Videnscenter for Integration, UCL Jelling, ReMida samt daginstitutioner i Vejle Kommune.

tirsdag den 11. marts 2014

Børns brug af digitale medier – et voksenansvar

2 timer i selskab med Maja Schurmann, der er ekspert i børns medieliv. Maja Schurmann kommer fra Kidsandmedia.dk, der har Stig Rossen som protektor.

Arrangementet er et kursustilbud til skolepædagoger og dagtilbudspædagoger
Tid: 18. marts kl. 9-11
Sted: Learning Lab, Skolegade 1, 7100 Vejle


Vi ved, at børn er aktive brugere af digitale medier. Det bliver de mere og mere. Hvordan forholder vi os til børnenes medieliv, og hvordan skaber vi en god dialog? Oplægget er opbygget omkring fakta, erfaring og dialog med deltagerne. Medieret seksualitet, spil, film, YouTube, facebook og digital mobning er nogle af de emner, der vil blive berørt. Oplægget er tilrettelagt for skolepædagoger og dagtilbudspædagoger. 


Tilmelding: Plan2Learn
Max antal deltagere er 25

Underviser: Maja Schurmann fra Kidsandmedia.dk – Din guidetil børns digitale liv.

Se tidligere besøg af Maja Schurmann i Learning Lab. 

søndag den 9. marts 2014

Lync, ledelse & administration

Lync er en virtuel forbindelse mellem dig og de personer, du arbejder med – den giver jer mulighed for at kommunikere, dele dit skrivebord og dine programmer og arbejde sammen i realtid fra din computeren. Vejle Kommune abonnerer på Lync og det er lige blevet rullet ud i Børne- og Ungeforvaltningen. Lync kan anvendes af skolernes ledelses- og administrative teams. Elever, lærere og pædagoger arbejder allerede i Google Hangouts, Skype og - for nogles vedkommende - i Adobe Connect.Hvis du er ansat i Vejle Kommune og vil se, hvordan Lync virker, kan du deltage i webinar ("web-seminar"):

11.3. kl. 9 - 9.45
27.3. kl. 9 - 9.45

Tilmeld dig på Plan2Learn (Gå direkte til tilmelding her - nederst på siden). Dog kun for ansatte i Vejle Kommune. Undervisningen er tilrettelagt som et webinar, hvor du deltager i undervisningen via din computer. Du skal ikke have yderligere udstyr til din computer for at kunne deltage.

På webinaret vil følgende. blive gennemgået

  • Chat
  • Videokonference
  • Deling af skærm
  • Webinarer
  • Tilstedeværelse

Du vil inden webinaret modtage en mødeindkaldelse med et link, som giver dig adgang til webinaret. Hvis du har problemer med lyden, er det muligt, at ringe op ind til webinaret fra din telefon. Telefonnummeret står i mødeindkaldelsen. Se mere og tilmelding på Plan2Learn. Er du ansat i Vejle Kommune, kan du hente vejledninger i brugen af Lync på Intranettet. Har du spørgsmål, kan du kontakte Anne Dyrberg, Digitalisering & Analyse.

Der anvendes, som nævnt indledningsvis, allerede virtuelle kommunikationsplatform på skolerne i Vejle Kommune:  Skype, Google Hangouts og Adobe Connect. Det interessante og vigtige med indførelsen af Lync er, at der nu også på et organisatorisk plan satses på virtuel kommunikation som supplement til face-2-face-møder og -kompetenceudvikling.

Tovholdere i B&U centralt er Tove Merete Christensen og Mads Bo-Kristensen.


fredag den 7. marts 2014

Digitale ressourcer - for alle!

Vi er midt i en skolereform, og vi har brug for alle ressoucer til at gøre it til en integreret til af pædagogisk praksis. I en skole for alle.

Flere og flere skoler har nu it- eller mediepatruljer. Formålet er, at elever indgår som digitale ressourcer for skolen, dens lærere og elever. Hent inspiration til, hvordan elever kan inddrages som digitale ressourcer på din skole. Få også idéer til, hvordan lærere og pædagoger kan videndele og lave praksisnær it-kompetenceudvikling. Klik her

www.digitalkompetence.blogspot.dk 

Smidstrup-Skærup skole (og sandsynligvis også andre) har it-patruljer, hvor elever i læse- og skrivevanskeligheder indgår. Det har de gode erfaringer med. Kontakt  skoleleder Lance Anthony Luscombe og hør, hvordan de gør. Start evt. med at denne YouTube film, som Smidstrup-Skærup Skole har lavet om apps til ordblinde.OBS. Har I behov for særlig vejledning om it til elever i læse- og skrivevanskeligheder, så kontakt CSV i Vejle ved forstander Uffe Carlsen.

onsdag den 5. marts 2014

Elever lærer at programmere i Vejle

Fredag d. 28. februar stod der programmering på skoleskemaet for 5.a på Novaskolen. Målet for dagen var at designe flotte spejlbilleder i fagene matematik og billedkunst ved hjælp af et softwareprogram og en vinylskære. Undervisningsforløbet er en del af projektet FabLab@School, som Novaskolen har fået økonomisk støtte til at afprøve i 5 uger – det kan du læse mere om her.

Emnet for programmeringsdagen var spejlinger og spejlbilleder, og dagen var inddelt i tre faser - fra idé til færdig produktfremstilling.

Dagen startede med at eleverne blev inddelt i tilfældige tomandsgrupper, der sammen skulle finde på kreative spejlmønstre, som de skulle tegne på papir. Herefter blev eleverne, sammen med klassens to lærere, introduceret til et softwareprogram, hvor de skulle lære at tegne deres spejlbilleder digitalt.


IT på en ny og anderledes måde

Klassens elever var hurtige til at lære programmet at kende, og mange var kreative og kom hurtigt på nye og flere idéer til spejlbilleder, som de selv designede i softwareprogrammet. Børnene syntes det var sjovt at prøve noget nyt og anderledes, og flere gav udtryk for at det var spændende, netop fordi de aldrig havde prøvet noget lignende.

Denne måde at arbejde på var med til at skabe et lærerigt miljø med motiverede elever. Udover klassens 2 lærere var der 8 lærerstuderende til stede, der hjalp til hvis eleverne fik brug for det. En af de 8 lærerstuderende udtrykte, at eleverne var mere friske og koncentrerede i forhold til traditionel bolig undervisning.

Efter frokost var det tid til at de mange designs skulle printes ud vha. en vinylskære, og eleverne kunne enderlig se resultatet af deres kreative tanker. Dette var højdepunktet på dagen, som mange havde set frem til. Det var også her eleverne blev en smule utålmodige, da de skulle vente til det blev deres tur.Dagen sluttede af med, at alle satte deres første tegning op ved siden af det færdige spejlmønster på et stykke hvidt papir. Dette var med til at synliggøre den proces eleverne havde været igennem, og flere var tydeligt stolte af deres færdige design. 

De mange designs skal udstilles i Vejle midtby, og trykkes på glas og andre materialer, så eleverne kan se og lære om flere tilgange.

Du kan læse mere om målet med denne form for undervisning her, og få svar på hvordan målene for projektet styrker de overordnede mål for folkeskolereformen.

Se flere billeder fra dagen her.

mandag den 3. marts 2014

90 % BYOD fra 4.-9. klasse på Søndermarksskolen

90 % af eleverne i 4.-9. klasse på Søndermarksskolen tager egne pc'ere eller tablets med i skole. Her fortæller viceskoleleder Jesper Bruselius om skolens it strategi. Læs tidligere indlæg fra Søndermarsskolen her. Vil du vide mere om BYOD (Bring Your Own Device), kan du hente en læse-let-manual for skoler her.

August 2013 satte vi for alvor skub i vores IT strategi på Søndermarksskolen. Et af vores store initiativer - det største - var BYOD. Vi havde drøftet det grundigt og sat forskellige scenarier op. Det værst tænkelige scenarie var, hvis et stort flertal ikke havde mulighed for at medbringe egen device. Allerede i september var vi oppe på, at 84 % af eleverne fra 4.- 9. klassetrin medbragte egen device. Fire måneder efter, er vi oppe på 90%. På trods af elevnedgang i perioden, som naturligvis "kunstigt" sætter % i vejret, har flere forældre valgt, at deres børn kan medbringe egen device. Forældre og elever vil - uanset etnisk herkomst - gerne bakke op omkring skolens IT strategi.

90 % af eleverne i 4.-9. kl. tager egne devices med
·         Vores trådløse net, som er blevet stærkt opgraderet (det var voldsomt ustabilt før august 2013) fungerer, hvilket er en af de primære forudsætninger for overhovedet at kunne initiere BYOD
·         Der er intet hærværk på elevernes skabe og intet indbrud i dem. Den anden "opbevarings forudsætning" fungerer altså også 100 %.
·         Vores lærere og pædagoger er med på at afprøve og bruge IT i skoledagen, og vores elever har lysten og kan se formålet med at lære vha IT. Den tredje forudsætning er altså også en succes.

Når det går så hurtigt skal der være plads til at udviklingen sker i forskellige hastigheder. Der skal være plads og rum til de elever og medarbejdere, der er nysgerrige og gerne vil derudaf i høj hast og der skal være plads til de medarbejdere der er usikre og skal have hjælp og vejledning - og ikke mindst skal der være tid og fokus på WEB 2 baserede læringsportaler og tid til at afprøve om det nu også virker med de pædagogiske udgangspunkter medarbejderne har - samt naturligvis hvad effekten på læringen er og hvordan den kan måles. Her er vi slet ikke i mål endnu og det forventes ikke. Ting tager tid. Med en reform om hjørnet, skal vi huske at vælge fokus og være langmodige.

Nedenstående oversigt skal også tages med dét forbehold, at eleverne nogle gange glemmer egen device eller deres device er gået i stykker eller lign. Det er børn og ikke maskiner vi har på skolen. Men så kan de heldigvis booke en af skolens laptops - dem har vi lige pludselig "flere af" :-)

Det virker som om BYOD er kommet for at blive og at BYOD giver mening. Vi har lige købt skabe til 3.klasserne, så de også kan medbringe egen device, hvis deres forældre vil det - medarbejderne er klar. Vi er spændte på, fortsat at følge udviklingen på Søndermarksskolen i Vejle.

Her kan man se, hvor mange elever, der selv har udstyr med i skolen på Søndermarksskolen - fordelt på klassetrin. Den øverste tabel er tal fra september 2013 og den nederste er fra januar i år. 

Elever med og uden egne pc'ere og tablets september 2013 og januar 2014

Hent en læse-let-manual om, hvordan din skole kan komme videre med BYOD.