torsdag den 13. marts 2014

Digitale medier i daginstitutioner

Onsdag d. 12. marts afholdt folkene bag ”Digitale Børn” et seminar om Digitale Medier i daginstitutioner på UCL i Jelling. Seminaret markerer afslutningen på anden runde af pilotprojektet Digitale Medier i Dagtilbud, som har kørt i efteråret 2013. 

Et stort antal deltagere fra forskellige daginstitutioner og dagtilbud i Vejle Kommune havde tilmeldt sig arrangementet. Dagens program stod på workshops, præsentation og debat af Vejle Kommunes IT-strategi samt oplæg om børn, leg og medier på dagtilbudsområdet.

To apps: Videostar og Garageband

På de fem workshops kunne deltagerne få inspiration til at lave egne ”Stop Motion” Film eller lære at bruge musikapps’ene Garageband og Videostar. Man kunne også blive introduceret til forskellige apps samt digitale løsninger, der alle har børn, leg og læring som omdrejningspunkt.


Børns ret til leg

Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet satte i sit oplæg fokus på børns ret til leg. Under hele oplægget fastholdt hun hvor vigtigt det er, at man i den pædagogiske praksis husker at bruge medier med legen som udgangspunkt. Hendes pointe er nemlig, at leg giver anledning til andre typer aktiviteter, eksempelvis læring, innovation og kreativitet.

Stine Liv Johansen holder oplæg 

Hun nævnte samtidig, at digitale medier rummer mange muligheder i legen - også for de allermindste:

”Vi kan tage dem [medierne] med i skoven og tage billeder af de ting, vi ser. Vi kan bruge nettet til at slå ting op på for at blive klogere, eller vi kan finde en god sang, som vi kan høre, mens vi tegner i børnehaven. De digitale medier kan meget mere for børn end blot at spille spil”.

Det klare budskab var, at børn har ret til et liv med plads til leg og aktiviteter, som de selv har indflydelse på. Det betyder også, at voksne ikke altid skal bestemme hvor længe børn skal sidde med en ipad i skødet, og hvad de skal bruge den til. 

"Der skal være plads til at børn selv kan finde på og sætte i gang, og der skal være mulighed for at blive ved, indtil man ikke gider mere. Det er i legen med mediet at lærings- og udviklingspotentialet opstår".

Flere af deltagerne kommenterede, at oplægget var et forfriskende input, da retten til fri leg ofte drukner i debatten om brugen af digitale medier i daginstitutioner.

Se Stine Livs slides fra oplægget her [kommer]

Jacob Knudsen sluttede dagen af med at præsentere en række nye workshops, som bliver afholdt i april og maj. Kontakt Jacob Knudsen for mere information. 

Projektet, "Digitale Børn", har også en hjemmeside, hvor du kan læse om aktiviteter i projektet, hente inspiration til spændende forløb og finde links til relevante artikler, videoer, rapporter, etc. 

Digitale medier i Dagtilbud er et samarbejde mellem Vejle Kommunes Dagtilbud, Videnscenter for Integration, UCL Jelling, ReMida samt daginstitutioner i Vejle Kommune.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar