onsdag den 5. marts 2014

Elever lærer at programmere i Vejle

Fredag d. 28. februar stod der programmering på skoleskemaet for 5.a på Novaskolen. Målet for dagen var at designe flotte spejlbilleder i fagene matematik og billedkunst ved hjælp af et softwareprogram og en vinylskære. Undervisningsforløbet er en del af projektet FabLab@School, som Novaskolen har fået økonomisk støtte til at afprøve i 5 uger – det kan du læse mere om her.

Emnet for programmeringsdagen var spejlinger og spejlbilleder, og dagen var inddelt i tre faser - fra idé til færdig produktfremstilling.

Dagen startede med at eleverne blev inddelt i tilfældige tomandsgrupper, der sammen skulle finde på kreative spejlmønstre, som de skulle tegne på papir. Herefter blev eleverne, sammen med klassens to lærere, introduceret til et softwareprogram, hvor de skulle lære at tegne deres spejlbilleder digitalt.


IT på en ny og anderledes måde

Klassens elever var hurtige til at lære programmet at kende, og mange var kreative og kom hurtigt på nye og flere idéer til spejlbilleder, som de selv designede i softwareprogrammet. Børnene syntes det var sjovt at prøve noget nyt og anderledes, og flere gav udtryk for at det var spændende, netop fordi de aldrig havde prøvet noget lignende.

Denne måde at arbejde på var med til at skabe et lærerigt miljø med motiverede elever. Udover klassens 2 lærere var der 8 lærerstuderende til stede, der hjalp til hvis eleverne fik brug for det. En af de 8 lærerstuderende udtrykte, at eleverne var mere friske og koncentrerede i forhold til traditionel bolig undervisning.

Efter frokost var det tid til at de mange designs skulle printes ud vha. en vinylskære, og eleverne kunne enderlig se resultatet af deres kreative tanker. Dette var højdepunktet på dagen, som mange havde set frem til. Det var også her eleverne blev en smule utålmodige, da de skulle vente til det blev deres tur.Dagen sluttede af med, at alle satte deres første tegning op ved siden af det færdige spejlmønster på et stykke hvidt papir. Dette var med til at synliggøre den proces eleverne havde været igennem, og flere var tydeligt stolte af deres færdige design. 

De mange designs skal udstilles i Vejle midtby, og trykkes på glas og andre materialer, så eleverne kan se og lære om flere tilgange.

Du kan læse mere om målet med denne form for undervisning her, og få svar på hvordan målene for projektet styrker de overordnede mål for folkeskolereformen.

Se flere billeder fra dagen her.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar