søndag den 9. marts 2014

Lync, ledelse & administration

Lync er en virtuel forbindelse mellem dig og de personer, du arbejder med – den giver jer mulighed for at kommunikere, dele dit skrivebord og dine programmer og arbejde sammen i realtid fra din computeren. Vejle Kommune abonnerer på Lync og det er lige blevet rullet ud i Børne- og Ungeforvaltningen. Lync kan anvendes af skolernes ledelses- og administrative teams. Elever, lærere og pædagoger arbejder allerede i Google Hangouts, Skype og - for nogles vedkommende - i Adobe Connect.Hvis du er ansat i Vejle Kommune og vil se, hvordan Lync virker, kan du deltage i webinar ("web-seminar"):

11.3. kl. 9 - 9.45
27.3. kl. 9 - 9.45

Tilmeld dig på Plan2Learn (Gå direkte til tilmelding her - nederst på siden). Dog kun for ansatte i Vejle Kommune. Undervisningen er tilrettelagt som et webinar, hvor du deltager i undervisningen via din computer. Du skal ikke have yderligere udstyr til din computer for at kunne deltage.

På webinaret vil følgende. blive gennemgået

  • Chat
  • Videokonference
  • Deling af skærm
  • Webinarer
  • Tilstedeværelse

Du vil inden webinaret modtage en mødeindkaldelse med et link, som giver dig adgang til webinaret. Hvis du har problemer med lyden, er det muligt, at ringe op ind til webinaret fra din telefon. Telefonnummeret står i mødeindkaldelsen. Se mere og tilmelding på Plan2Learn. Er du ansat i Vejle Kommune, kan du hente vejledninger i brugen af Lync på Intranettet. Har du spørgsmål, kan du kontakte Anne Dyrberg, Digitalisering & Analyse.

Der anvendes, som nævnt indledningsvis, allerede virtuelle kommunikationsplatform på skolerne i Vejle Kommune:  Skype, Google Hangouts og Adobe Connect. Det interessante og vigtige med indførelsen af Lync er, at der nu også på et organisatorisk plan satses på virtuel kommunikation som supplement til face-2-face-møder og -kompetenceudvikling.

Tovholdere i B&U centralt er Tove Merete Christensen og Mads Bo-Kristensen.


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar