fredag den 28. marts 2014

Rockefeller Foundation besøger Vejle

Sammen med byer som Rio de Janeiro, Rom, Durbarn, Los Angeles og New York City er Vejle udpeget til at deltage i det verdensomspændende bynetværk: 100 Resilient Cities. Rockefeller Foundation står i spidsen for netværket, der skal styrke byers modstandsdygtighed ("resilience") over for både naturlige og menneskeskabte katastrofer.
Første april kommer repræsentanter fra Rockefeller Fonden til Vejle. I den anledning laves der en dag med workshops for nøglepersoner i Vejle kommune. Deltgerne skal diskutere, hvordan der i Vejle by og kommune kan arbejdes med "resiliens".

Næsten 400 byer fra hele verden har søgt om at være med i netværket 100 Resilient Cities - men kun 100 byer bliver udvalgt. Indtil nu er 33 valgt - heriblandt altså Vejle som den eneste by i Norden og som en ud af fem byer i Europa.

Baggrunden for Vejles ønske om deltagelse i bysamarbejdet hænger tæt sammen med aktiviteterne i Smart City Vejle. I dette arbejde har VIFIN gennem flere år arbejdet sammen med innovative teknologiske løsninger.

VIFIN står bag ansøgningen, der med baggrund i kombinationen af social sammenhængskraft, klimaændringer og digitalisering bragt Vejle ind i bynetværket. Der er bl.a. peget på de erfaringer Vejle har med netværkssamarbejde i udsatte boligområder, som andre byer måske vil kunne drage nytte af.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar