lørdag den 15. marts 2014

Partner laver europæisk konference

Vejle Digitale Skolers samarbejdspartner, Aalborg Universitet, er arrangør af European Conference on E-Learning 2014 Konferencen foregår i 30. - 31. oktober på Aalborg Universitets afdeling i København.

European Conference on E-Learning (ECEL)

Konferencen henvender sig til forskere og praktikere, der er optaget af forskning og udvikling af digital uddannelse og læring. Se konferencens temaer her, Praktisk infomation i forhold til almindelig deltagelse - klik her.

Vejle Kommune må kunne bidrage med indlæg på konferencen.

Aalborg Universitet og Vejle Kommune har samarbejdet om forskning i og udvikling af Den Digitale Skole 2011 - 15. Her skal fremhæves:

Smart University Vejle

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar