tirsdag den 29. april 2014

Gratis workshops

Fejringen af skolens 200 års-jubilæum er i fuld gang. I forbindelse med UGE200-temaugen uddeler Skole200 gratis workshops til 60 skoler over hele landet. Din skole kan være en af de heldige som får en workshop med enten Frugtformidlingen eller Lommefilm.


Skole200 udvælger de bedste motiverede ansøgninger og sikrer en geografisk fordeling over hele landet. Hver skole kan kun søge en gang, og kun til enten Frugtformidlingen eller Lommefilm. Ansøgningsfristen er 1. maj.

Læs mere her 

Hent ansøgningsskemaet her

mandag den 28. april 2014

Når undervisningen rykker ud af klasselokalet

Mølholm Skole har sammen med 4 andre skoler i kommunen fået økonomisk støtte fra undervisningsministeriet til at afprøve skolereformen. Skolen har i 4 uger sat fokus på pædagogernes kompetencer inden for bevægelse og naturfag i indskolingen. Pædagogerne har ikke ladet sig begrænse af klasselokalets fire vægge. De har brugt naturen, udearealet og gymnastiksalen i langt højere grad, end de plejer.


De 4 uger var inddelt i 3 emner under overskrifterne:

  • Leg og steg i skolegåren (bevægelse i fagene)
  • Følg åen (trivsel)
  • Ipads og bevægelse 

Skolen har samarbejdet med Team Sundhed & Forebyggelse i Vejle Kommune og skolens naturvejleder. Ugerne var tilrettelagt således, at en eller to af pædagogerne blev ”lært op” af fagpersoner. Herefter skulle pædagogerne så lære en kollega at varetage selvsamme undervisningsforløb.

Som forberedelse til projektugerne har alle pædagoger været på kursus om ”Ipads og bevægelse”. Her fik pædagogerne idéer og inputs til forløb, hvor ipads er omdrejningspunktet for forskellige aktiviteter og øvelser.

Større udbytte

De varierede læringsmiljøer har også haft til formål at skabe positive oplevelser hos børnene for at øge trivsel og lysten til at lære. ”Børnene lærer på helt nye måder. Det er nemmere at huske tallene, når man selv skriver dem med kridt i skolegården end ved at slå dem op i en bog”, fortæller skolens ledende pædagog, Anita Jonsson. På billederne herunder har 2. klasse et forløb, hvor de både bruger ipads og bevæger sig. 

Der øves inden stafet


Der løbes om kap for at nå ipad'en
og løse opgaven

Videndeling

De fire ugers arbejde har resulteret i en vidensbank og såkaldte ”værktøjskasser”. På nettet oprettes et forum, hvor pædagogerne kan offentliggøre deres forløb, som andre så har mulighed for at bruge, videreudvikle eller kommentere på.

Derudover kommer der på hvert klassetrin til at stå ”værktøjskasser”, der indeholder materialer i form af kegler, terninger osv. til forskellige forløb. Med kasserne er det nemt at inddrage bevægelse i fagene – det tager ikke særlig lang tid og materialerne er lettilgængelige.

Se flere billeder fra forløbet om "Ipad/bevægelse" i videoen herunder.N.B. Afspil videoen i HD 750p for bedste kvalitet.

fredag den 25. april 2014

Workshop om Flipped Classroom

Torsdag d. 24. april holdt Anders Schunk workshop om Flipped Classroom. 14 var mødt op til arrangementet, der foregik i Learning Lab i Skolegade.

Anders Schunk holder oplæg og bruger en af sine
 egne videoer som eksempel 

Dagens program stod på præsentation og gennemgang af idéerne bag Flipped Classroom, samt en workshop, hvor deltagerne blev introduceret for digitale værktrøjer til at lave små videoer. Anders inddrog eksempler fra sin egen praksis på Elev Skole ved Aarhus og besvarede spørgsmål, der opstod undervejs.
Workshop-delen handlede primært om at få deltagerne til at producere videoer på deres medbragte computere og ipads.  Her fik de også mulighed for at diskutere, hvordan de selv kan bruge Flipped Classroom i deres arbejde.

Mette Autzen fra Egtved Skole havde lidt kendskab til Flipped Classroom i forvejen og var mødt op for at lære og høre meget mere:

"Flipped Classroom giver rigtig mange muligheder. Som lærer kan jeg beskæftige mange børn på samme tid, og de får alle sammen noget ud af det - uanset hvilket niveau de er på. Det er helt sikkert noget, jeg skal hjem og arbejde videre med og introducere for mine kollegaer"

Dagen sluttede af med, at alle så hinandens videoproduktioner i fællesskab, mens de forklarede hvilke værktøjer, de havde anvendt.

Se flere billeder fra dagen her 

Besøg Anders Schunks hjemmeside for inspiration og ressourcer.

torsdag den 24. april 2014

5.A udsmykker Vejle Midtby

Vi har tidligere fortalt om 5.A på Novaskolen og deres projekt med at lave flotte mønstre. Projektet er blevet afviklet med udgangpunkt i FabLab@school


De dekorative mønstre pryder nu en glasvæg i Vejle Midtpunkt. Læs mere om resultatet af 5.A's arbejde og processen bag i artiklen her

tirsdag den 22. april 2014

Innovationssommerskole

Sommeren er på vej og vi springer ud med innovations-sommerskole 18. og 19. juni 2014 i Spinderihallerne.

På innovations-sommerskolen kan du træne din innovative muskel, får ny inspiration og nye samarbejdspartnere. Vi stiller skarpt på emnerne INNOVATION, PRODUKTIVITET og LEDERSKAB - i år med ekstra fokus på erhvervslivet.


Vælg mellem en perlerække af inspirerende oplæg, workshops og masterclasses fra markante professorer, driftige erhvervsfolk og skarpe kolleger. Se det samlede program her.

Sammen udfordrer vi rammerne for, hvordan vi kan gøre gode ideer til virkelighed.
Alle er inviteret, fra engagerede medarbejdere, talenter og ledere i Vejle Kommune, til uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Vejle.

Læs mere om arrangementet her


Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Søren Madsen, HR på mail
Lars Henrik, Spinderihallerne på mail

Pris: 500 kr. for to dage.
Se hvordan du tilmelder dig her

fredag den 11. april 2014

Villeby.dk

Villeby er et digitalt læringsunivers, som tilbyder varieret undervisning til elever fra 0. til 4. klasse. Indholdet er udviklet i børnehøjde og rummer mange interaktive og alsidige øvelser. Der er undervisningssider i de fleste fag, herunder dansk, matematik, engelsk og natur/teknik.


Villeby tilbyder desuden modersmålsundervisning og sprogstøtte til tosprogede børn. 

Opbygning af siden arbejder ud fra en fast struktur, der ligger op til:


  • at læreren introducerer emnet og giver eleverne den faglige viden, som de har behov for
  • eleverne øver sig via mange forskellige opgaver, med læreren som guide
  • afslutningsvist går eleverne samlet eller individuelt til evalueringsdelen inden for det specifikke område

Elevdifferentiering

Villeby gør det muligt for læreren at tilpasse undervisningen til den enkelte elev, da der findes niveauopdelte læsetekster med opgaver. På hjemmesiden er de Fælles Mål også tydeligt integreret, hvilket gør det nemt for læreren at vide, hvilke mål der arbejdes med.


Tag et kig rundt på hjemmesiden her og bliv inspireret.

Skolerne i Vejle Kommune har mulighed for at få et gratis prøveabonnement fra august 2014 og frem til efterårsferien.

Hvis du er interesseret i tilbuddet, kan du kontakte Bent Hansen på mail.

onsdag den 9. april 2014

Status på BYOD

I Uddannelse & Læring har vi undersøgt status på Bring Your Own Device (BYOD) på skolerne i Vejle Kommune. I denne status indgår kommunes 6 folkeskoler med 0.-6. klasse og 19 overbygningsskoler (0.-9. klasse) samt  10. klasseskole. Status viser, i hvilken udstrækning skolerne praktiserer BYOD i overbygningen og på mellemtrin i 2013/14 og 2014/15.


Status for BYOD på de små skoler er, at BYOD praktiseres på mellemtrinet på størstedelen af skolerne (5 ud af 6). To af skolerne arbejder frem mod, at elever i indskolingen skal medbringe egne devices fra næste skoleår.  En af de små skoler har valgt at købe devices til alle skolens elever (1.-6. klasse). En anden er endnu ikke så langt, men arbejder på at elever på mellemtrinnet kan tage deres egne devices med.


Her følger grafik over BYOD på de 19 overbygningsskoler samt 10. klasseskolen:
Som det fremgår af det øverste diagram, praktiserer alle 20 store skoler  BYOD på overbygningen. 35 % svarende til 7 skoler ud af 20 praktiserer BYOD på både overbygning og mellemtrin.

Som det ses af det nederste diagram, vil flertallet af de store skoler udvide BYOD til både at omfatte overbygning og mellemtrin i det kommende skoleår. I skoleåret 2014/15 vil 70 % af de store skoler i Vejle Kommune altså praktisere BYOD fra 4.-9. klasse.

Status er, at BYOD for alvor er ved at slå igennem i overbygningen, og efter sommer kan vi se frem til at de fleste elever på mellemtrinnet også begynder at medbringe egne devices.

Med strategien Den Digitale Skoler 2011-15 er visionen, at der er 1-1-computer på skolerne i Vejle Kommune ved udgangen af 2015. Udfordringen bliver at få indskolingen (1.-3 klasse) med. En enkelt af overbygningsskolerne arbejder frem mod, at 3. klasse kan medbringe egne devices.  To af de mindre skoler arbejder også på at implementere BYOD i indskolingen fra næste skoleår. To skoler har valgt at købe devices til indskolingen.

tirsdag den 8. april 2014

Netværksarrangement om Big DATA

2. april var der et netværksarrangement i Det Mobile Vejle. Deltagerne kom for at høre om og diskutere Big Data og en smart brug af dem. Hvordan kan store mængder af data bruges til gavn for både borgere og virksomheder i en kommune som vejle? Og hvordan sikrer man, at data arbejder for og ikke imod den enkelte borger og forbruger? Arrangementet bestod af tre oplæg, der lagde op til diskussion og spørgsmål blandt deltagerne. Se mere om arrangementet her

Fotos fra dagen..


Hvad er Big DATA og hvordan kan og bør de bruges? 

v/ Vinay Ventraman fra Leapcraft Innovation

Vinay Ventraman fortalte om, hvordan de i Leapcraft udnytter styrken i store
datasæt til at få nye indsigter og opdage helt nye muligheder på et område


Mobility in smart green cities - Mobil i Vejle

v/ Laust Rich fra Finn Fonge A/S

Laust Rich holdte oplæg om deres innovative teknologi, som kan samle og
udnytte kørselsdata og bruges til nyttige formål som fx grøn kørsel i kommuner 


Data Mining 

v/ Allan Mark Kristensen og Søren Frisk fra eShout

Makkerparret fortalte om hvad eshout-data kan bruges til samt hvordan
deres Data Mining fungerer

fredag den 4. april 2014

Flipperiet.dk

Der er workshop om Flipped Classroom 24. april i Learning Lab. Se mere her

På hjemmesiden Flipperiet.dk kan du lære alt om undervisningsmetoden ”Flipped Classroom”. På siden kan du også tage et gratis online kursus i metoden, og blive inspireret af den store videobank, der indeholder undervisningsmateriale.Med Flipped Classroom vendes den traditionelle skolemodel på hovedet. Læreren står ikke ved tavlen og fortæller, men eleverne sætter sig derimod ind i nyt stof ved f.eks. at se lærerens tavlegennemgang eller kommenterede powerpoint hjemme på video. Sammen med videoen har læreren lavet et spørgeskema til indholdet. Besvarelserne til indholdet sendes til læreren, der herefter kan tilrettelægge undervisningen ud fra elevernes forståelse. Lærerens rolle ændres i undervisningstiden fra primært at være formidler til at fungere som vejleder for de enkelte elevers læringsproces. 


Videobank

Flipperiet.dk indeholder en stor videobank, hvor du kan finde videoer til de fleste fag i grundskolen og gymnasiet. På siden kan du også finde læringsressourcer i form at litteratur, videoer og relevante hjemmesider, som du alt sammen kan bruges til at "flippe" din undervisning. 


Online kursus

Du har også mulighed for at tage et gratis online kursus i undervisningsmetoden. Her bliver du introduceret for en række introduktionsvideoer, der viser hvordan du trin for trin kan bruge Flipped Classroom.

Du kan også tilmelde dig workshoppen om Flipped Classroom d. 24. april med Anders Schunk, der er en af landets førende praktikere i brugen af metoden. Læs mere om det her

onsdag den 2. april 2014

Aftenåbent i Spinderihallernes Prototypeværksted

Pædagoger, lærere, elever – alle som har en god idé kan komme forbi Spinderihallernes Prototypeværksted og få hjælp til at realisere den.


Tirsdagene 8. april, 13. maj og 10. juni er Spinderihallernes Prototypeværksted åbent for alle med en god idé fra klokken 16.00-21.00.

Her kan du - foruden ligesindede - bl.a. møde designmanager Jørgen Ranlev, Green Tech Center/Spinderihallerne og arkitekt Ana Catarina Cabral, Fablab@School/Spinderihallerne, som kan hjælpe dig med sparring, rådgivning, hjælp til fremstilling af modeller og prototyper eller udfærdigelse af beskrivelse og illustrationer.

Det er gratis at deltage - og du kan deltage de tirsdage og i det tidsrum, der passer dig.

Kig forbi en tirsdag kl. 16.00 og hør mere!


Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Jørgen Ranlev, på mail eller telefon: +45 2134 1371  

Tid og sted

Værkstedet har aftenåbent 8. april, 13. maj og 10. juni mellem kl. 16.00-21.00.
Spinderihallerne, Prototypeværkstedet, Spinderigade 11, indgang G/E, 7100 Vejle

Læs mere om tilbuddet her
Hent invitation her