fredag den 4. april 2014

Flipperiet.dk

Der er workshop om Flipped Classroom 24. april i Learning Lab. Se mere her

På hjemmesiden Flipperiet.dk kan du lære alt om undervisningsmetoden ”Flipped Classroom”. På siden kan du også tage et gratis online kursus i metoden, og blive inspireret af den store videobank, der indeholder undervisningsmateriale.Med Flipped Classroom vendes den traditionelle skolemodel på hovedet. Læreren står ikke ved tavlen og fortæller, men eleverne sætter sig derimod ind i nyt stof ved f.eks. at se lærerens tavlegennemgang eller kommenterede powerpoint hjemme på video. Sammen med videoen har læreren lavet et spørgeskema til indholdet. Besvarelserne til indholdet sendes til læreren, der herefter kan tilrettelægge undervisningen ud fra elevernes forståelse. Lærerens rolle ændres i undervisningstiden fra primært at være formidler til at fungere som vejleder for de enkelte elevers læringsproces. 


Videobank

Flipperiet.dk indeholder en stor videobank, hvor du kan finde videoer til de fleste fag i grundskolen og gymnasiet. På siden kan du også finde læringsressourcer i form at litteratur, videoer og relevante hjemmesider, som du alt sammen kan bruges til at "flippe" din undervisning. 


Online kursus

Du har også mulighed for at tage et gratis online kursus i undervisningsmetoden. Her bliver du introduceret for en række introduktionsvideoer, der viser hvordan du trin for trin kan bruge Flipped Classroom.

Du kan også tilmelde dig workshoppen om Flipped Classroom d. 24. april med Anders Schunk, der er en af landets førende praktikere i brugen af metoden. Læs mere om det her

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar