onsdag den 9. april 2014

Status på BYOD

I Uddannelse & Læring har vi undersøgt status på Bring Your Own Device (BYOD) på skolerne i Vejle Kommune. I denne status indgår kommunes 6 folkeskoler med 0.-6. klasse og 19 overbygningsskoler (0.-9. klasse) samt  10. klasseskole. Status viser, i hvilken udstrækning skolerne praktiserer BYOD i overbygningen og på mellemtrin i 2013/14 og 2014/15.


Status for BYOD på de små skoler er, at BYOD praktiseres på mellemtrinet på størstedelen af skolerne (5 ud af 6). To af skolerne arbejder frem mod, at elever i indskolingen skal medbringe egne devices fra næste skoleår.  En af de små skoler har valgt at købe devices til alle skolens elever (1.-6. klasse). En anden er endnu ikke så langt, men arbejder på at elever på mellemtrinnet kan tage deres egne devices med.


Her følger grafik over BYOD på de 19 overbygningsskoler samt 10. klasseskolen:
Som det fremgår af det øverste diagram, praktiserer alle 20 store skoler  BYOD på overbygningen. 35 % svarende til 7 skoler ud af 20 praktiserer BYOD på både overbygning og mellemtrin.

Som det ses af det nederste diagram, vil flertallet af de store skoler udvide BYOD til både at omfatte overbygning og mellemtrin i det kommende skoleår. I skoleåret 2014/15 vil 70 % af de store skoler i Vejle Kommune altså praktisere BYOD fra 4.-9. klasse.

Status er, at BYOD for alvor er ved at slå igennem i overbygningen, og efter sommer kan vi se frem til at de fleste elever på mellemtrinnet også begynder at medbringe egne devices.

Med strategien Den Digitale Skoler 2011-15 er visionen, at der er 1-1-computer på skolerne i Vejle Kommune ved udgangen af 2015. Udfordringen bliver at få indskolingen (1.-3 klasse) med. En enkelt af overbygningsskolerne arbejder frem mod, at 3. klasse kan medbringe egne devices.  To af de mindre skoler arbejder også på at implementere BYOD i indskolingen fra næste skoleår. To skoler har valgt at købe devices til indskolingen.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar