onsdag den 28. maj 2014

33.000 dokumenter i Google Apps

I maj måned blev der produceret over 33.000 dokumenter af ca. 8.000 elever og lærere på skolerne i Vejle Kommune. De fleste er tekstdokumenter, men der er også en del præsentationer og regneark. 


Google-dokumenter er en light-version af Microsoft Office, men de kan meget mere, når det gælder samarbejde, fleksibilitet og deling. En stærk facilitet i Google apps er nemlig muligheden for at dele dokumenter, så alle kan foretage redigeringer samtidig. Når eleverne deler dokumenterne, er der i snit 2,8 brugere per dokument.

Statistikken fortæller os, at skolerne bruger de digitale værktøjer mere og mere i undervisningen.

Læs mere om Google Apps her.

mandag den 26. maj 2014

Grejsdal skole indretter samfund

Hele Danmark er som det første land i verden, tilgængeligt i 3D i computerspillet Minecraft. Et spil som er populært blandt børn i skolealderen. Det er derfor oplagt at bruge det nye kort i forbindelse med læring i skolen. Grejsdal skole er i fuld gang med Minecraft. 


Skoleelever kan blandt andet træne rumlig forståelse i matematik og opføre kunstværker og bygninger i billedkunst. Det gør de allerede på Grejsdalen Skole. Viceskoleleder, Thomas Østerlund Mortensen har tidligere introduceret spillet for lærere og elever ved et arrangement i Learning Lab. Vi har spurgt ham om, hvor skolen er i forhold til Minecraft og hvad hans tanker er om, at Danmark nu er tilgængelig i 3D.

På Grejsdalen skole bruger de Minecraft i både dansk, engelsk, matematik og i kreative fag. Som eksempel på hvordan, hiver Thomas et praktisk eksempel frem fra engelskundervisningen:

- Vi fik nogle elever til at agere hjælpelærere. De hjalp os [lærerne] med at sætte en bane op, som eleverne skulle igennem. Herefter skulle de sidde på to forskellige lokaliteter og kommunikere med hinanden på engelsk over skype.  Der var én, der styrede byggepladsen ud fra en tegning, og så var der to, som bevægede sig rundt for at bygge. Det fik eleverne til at tale rigtig meget engelsk – meget mere end i en almindelig engelsktime.

Dette er blot ét ud af mange eksempler på, hvordan Minecraft kan bruges i forbindelse med læring i skolen. At hele Danmark nu ligger som en virtuel verden i størrelsesforholdet 1:1 i Minecraft betyder, at man frit kan bevæge sig rundt i Danmark, finde boligområder, bygge til og rive ned som man også kan i en hvilken som helt anden Minecraft-verden. Ifølge Thomas åbner det op for forløb i blandt andet historie og samfundsfag.

- Det giver os rigtig mange muligheder for at udforske Danmark. Eleverne kan være med til at definere samfundet ved eksempelvis at bygge nye huse og bygninger. Man kan også finde nogle lokalområder, udforske dem og arbejde på at forbedre dem. Man kunne lave nogle forløb om byfornyelse.

På denne hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du kommer i gang med at spille.

Gengivelsen af Danmark i 1:1 er i første omgang tilgængelige frem til d. 23. oktober 2014.

fredag den 23. maj 2014

Styregruppen for IT i Folkeskolen

Ungdomscenter Vejle og Børne- og Ungeforvaltningen var 15. maj værter for besøg af Styregruppen for It i Folkeskolen.

Claus Svold's præsentation af Vejle Digitale Skoler

Styregruppen skulle høre om Vejle Digitale Skoler, strategien og tankerne bag. Det foregik på Ungdomscenter Vejle (UCV), der er med i Undervisningsministeriets demonstrationsskoleforsøg.

Børne- og Ungedirektør, Claus Svold fortalte om forvaltningens arbejde med strategien Den digitale skole 2011-15.

Skoleleder Frank Jensen fortalte om UCV's konkrete arbejde med strategien og demonstrationsskoleforsøget, der har fokus på elevinddragelse og elevproduktion i et samarbejde med Aalborg Universitet (Franks præsentation følger).

Mette Sneistrup Kjeldsen og Henriette Winther Jacobsen fortalte om den særlige rolle, PLC har i en digital hverdag på UCV.

Styregruppen lytter interesseret til PLC's digitale erfaringer
De deltagende fra UCV var: 

Elever: Nadja Pedersen, Mathias Schaumann og Sofie Hansen
Lærere: Rasmus Ullerup og Louise Lindgaard
Lærere fra PLC: Mette Sneistrup Kjeldsen og Henriette Winther Jacobsen

Desuden deltog viceskoleleder Jytte Jensen og skoleleder Frank Jensen. 

onsdag den 21. maj 2014

Unge rustet til Digital Post

Statistikken på unge i kategorien 15-24 år, der er tilmeldt Digital Post, er steget med næsten 5 % efter Vejle Kommune har gennemført en særlig digitaliseringsindsats i udskolingens 9. og 10. klasser. Læs om baggrunden for indsatsen her.


I løbet af marts, april og maj har Vejle Kommunes digitale vejleder og en medarbejder fra borgerservice været på besøg i udskolingen på størstedelen af kommunens folkeskoler. Under besøgene har eleverne i 9 og 10. klasse fået en introduceret til det at være digital borger, og alle har fået tilbudt hjælp til at oprette NemID og Digital Post. Enkelte skoler har været nødsaget til at sige fra på grund af eksamensforberedelser. I disse tilfælde er der indgået særaftaler om udlevering af materiale til eleverne, så alle elever i kommunen er informeret om Digital Post.

Indsatsen har betydet at statistikken for de 15-24 årige er steget med næsten 5 %. Før indsatsen blev skudt i gang lå denne kategori på 17,5 % mod de nuværende 22,3 %. Det har været vigtigt at informere og ruste de unge til opgaven, da det pr. 1 november 2014 bliver obligatorisk for alle borgere over 15 år at have en digital postkasse. Landsgennemsnittet for de unge i denne aldersgruppe ligger på 23,5 %.


Kommunens digitale vejleder, Kathrine Mørcholdt Buus har mødt stor opbakning fra skoleledelse, lærere og elever, der har været afgørende for projektets succes. De unge har vist stor interesse for emnet, og de har gladeligt taget imod hjælp til at oprette en digital postkasse.

En vigtig faktor for de unge har været muligheden for hente e-boks app’en, så de fremover kan modtage post fra det offentlige direkte på deres smartphone. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at benytte NemID på mobile platforme som smartphones og tablets. Fra juli 2014 kommer der imidlertid en ny JavaScript-løsning, der skulle løse denne problematik. Dette er afgørende, når det offentlige skal i kontakt med de unge, da det er vigtigt at kommunikere, der hvor de unge er.

mandag den 19. maj 2014

Vejle Digitale Skoler i Grønland

Skoleleder Lance Anthony Luscombe fra Smidtstrup-Skærup Skole skal holde oplæg om Vejle Digitale Skoler's it-ledernetværk på et seminar i Sisimiut. Formålet er at hente global inspiration fra blandt andet Danmark, og vores erfaringer med den digitale skole. Se powerpoint-præsentation her.


Seminaret afholdes den 20. og 21 maj under overskriften: Brug IT til at åbne verden! ”Hvordan skaber IT værdi i læringssammenhænge og hvordan udvikles en digital orienteret kultur i organisationerne?”

Seminaret er en del af initiativerne i den grønlandske Digitaliseringsstartegi 2014-17 med fokus på, hvordan IT giver værdi i læring, uddannelse, e-læring m.m.

Vellykkede anvendelser af IT-løsninger i undervisningen handler ikke kun om, hvor mange pc’er eller Ipads skolen har. Det handler om at få mennesker, organisationer, pædagogik og teknik til at spille sammen på måder, der sikrer motivation og udvikling hos både elever og lærere.

Der vil være oplæg fra bandt andet Apple, Villum fonden og en række læringseksperter, der bidrager med erfaringer og inspiration - heriblandt Lance Anthony Luscombe, der deler ud af it-ledernetværkets erfaringer i Vejle Kommune. 

Se programoversigten for de to seminardage her

torsdag den 15. maj 2014

Animation i danskfaget

Tirsdag den 13. maj blev anden del af animations workshoppen afholdt i Learning Lab i Skolegade. Læs mere om kurset her og se programmet for dagen her.


Pædagoger og lærere fra Fælleshåbskolen og Højen Skole var mødt op til arrangementet. Dagen startede med at deltagerne viste de animationsfilm, som deres klasser havde produceret med udgangspunkt i stop-motion teknikken. I perioden fra første til anden kursusgang, havde deltagerne således haft mulighed for at afprøve, det de havde lært på første del af kurset.

Nedenfor ses en af filmene.Se flere film her

Lærerne fortalte om deres oplevelser og erfaringer, og det udviklende sig til en dialog om læringspotentialer. En ting er, at børnene tilegner sig færdigheder i dansk grammatik, noget andet er det læringspotentiale der ligger i processen fra idé til færdigt produkt. Deltagerne fortalte, at det sociale samspil mellem børnene havde været interessant at iagttage og undervisningsforløbet havde blandt andet bidraget med følgende:

  • Eleverne blev mere bevidste om deres stærke sider
  • Eleverne udviste respekt for andres stærke sider
  • Eleverne blev mere bevidste om, hvordan de lærer bedst
  • Faglige svage elever fandt deres styrker
  • Eleverne udviklede sig både fagligt og personligt gennem forløbet

Børnene havde været meget optaget af at lave animationsfilm, og lærerne havde fået positive input fra forældre. Der blev også talt om, hvilke muligheder mediet giver i andre fag. 

Kursuslederne var igen Hanne Pedersen fra Animationsskolen i Viborg og Dorit Bak fra Firehøjeskolen, som begge har stor erfaring med animationsfilm. Hanne holdt oplæg om teorien bag filmproduktion med fokus på billedbeskæring, klippeteknik, filmsprog og antisipering.

Herefter fik deltagerne mulighed for at animere film med fokus på de teknikker, de havde lært. Dagen sluttede af med filmvisning og feedback. Se to af filmene her

Se flere billeder fra dagen her.

onsdag den 14. maj 2014

AMONGI - deling af videoer fra pædagogisk praksis

Mail sendt til skolelederne i Vejle Kommune 9. maj. 

Kære Skoleledere

I inviteres til møde om pilotprojekt

AMONGI  
En online platform for deling af videofilm fra lærere og pædagogers praksis
3. juni kl. 13.30 – 14.30
Sted: Learning Lab i Skolegade

Vi har fået kontakt til Louise Hvid Jensen og Nicolai Seest, der er i færd med at lave en online platform til deling af videofilm fra lærere og pædagogers praksis. Der skal produceres et antal professionelle film og hensigten er, at der også skal åbnes for lærer- og pædagogproducerede videoer. Se mere om konceptet i vedlagte projektbeskrivelse og liste over svar på mulige første spørgsmål.

Louise og Nicolai vil gerne mødes med skoler, der kan se muligheder i projektet.  Gerne repræsenteret ved én fra ledelsesteamet og en lærer/pædagog. Der skal som udgangspunkt bruges 2-3 skoler fra Vejle Kommune i pilotprojektet. De skoler, der bliver pilotskoler deltager med to  lærere/pædagoger, der deltager i prototypeudvikling og test. Tidsforbrug pr. lærer/pædagog er estimeret til 30 timer over en periode på 1-1,5-årig periode. En bredere gruppe af skolens lærere/pædagoger kan involveres efter aftale med Nicolai og Louise.
Tilmelding til mødet
Meld jer til HER  senest 25. maj

Baggrund
14 pilotskoler har sagt ja til at være med fra hele landet. Ballerup Kommune har sagt ja og der er positiv dialog i en lang række kommuner fra hele landet. 
Personerne bag Amongi. Hvem er Louise Hvid Jensen og Nicolai Seest

mandag den 12. maj 2014

Digital fabrikation, 3D print og digital dannelse

Kom til FabLearn Europe 2014, 16. juni i Aarhus. Der er reserveret gratis pladser til 30
fra Vejle.


Aarhus Universitet holder for første gang FabLearn Europe konference om Key Challenges in Digital Fabrication for 21st Century Education. Konferencen er arrangeret sammen med Bremen Universitet, Stanford Universitet og Spinderihallerne for lærere, teknologiudviklere og andre med interesse for digital fabrikation, design og innovativ undervisning i skolen.

På konferencen får lærere, pædagoger, designere, forskere og andre praktikere med interesse for 3D print og anden digital fabrikation undervisning mulighed for at udforske og diskutere nye arbejdsmetoder om emnet.

På programmet er oplæg af Paulo Blikstein fra Stanford University, som står bag fablab@school konceptet og som har bidraget til etablering af adskillige fablabs på skoler verden over. Mød også Dennis Krannich og Ole Sejer Iversen, som begge har leveret adskillige udgivelser om design med børn og børns interaktion med teknologi og digital dannelse. Der er også mulighed for at deltage i en af de mange workshops.

Tilmelding

Se hvordan du tilmelder dig i Nyhedsbrev nr. 9.

’Like’ FabLab@School på facebook og få nyheder eller hent ydereligere information på fablearn.eu 

fredag den 9. maj 2014

Gratis workshop med NAO

Teknologisk Institut og EduTechNet inviterer lærere og elever til robot-workshop hos Teknologisk Institut i Odense.


Tilbuddet er til dig, der gerne vil prøve at arbejde med robotten NAO sammen med et par elever, og derudover få et grundigt indblik i, hvad NAO kan bruges til i undervisningen. Aldersgruppen er 4.-5. klasse og op efter.

NAO er en interaktiv og fuld programmerbar robot, der kan bruges som motiverende værktøj i undervisningen. Robotten giver nye muligheder for at integrere gruppearbejde, projektledelse og problemløsning, samt perspektivere inden for sprog, samfund, kultur og kommunikation i tværfaglige projekter. 


Hvor og hvornår

De afholdes af tre omgange d. 5. maj, 15. maj og 28. maj fra 14.00-16.00 hos Teknologisk Institut, Forskerparken 10F, 5230 Odense M.

Tilmeld dig senest 3 dage før det arrangement, du gerne vil deltage i ved at sende en mail til brs@teknologisk.dk

Arrangementerne er gratis.

Se mere i invitationen her

onsdag den 7. maj 2014

Coaching som understøttende undervisning

Med folkeskolereformen kommer en ny aktivitet – den understøttende undervisning. Den skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på.
Elever og lærere fra Bredsten-Gadbjerg Skole har i 10 uger afprøvet denne form for supplerende undervisning med fokus på coaching i fysiktimerne. Målet har været at styrke elevernes læring, faglige udvikling og motivation.


Baggrunden for projektet

Skolen har fået bevilliget 188.000 kr. til projektforløbet, der er målrettet eleverne i 7.-9. Klasse. Viceskoleleder, Egon Munk-Andersen fortæller, at lærerne ofte oplever, at de skal bruge alt for meget tid på at motivere og fastholde elevernes interesse. Målet med coaching har derfor været at vejlede, inspirere og sætte eleverne i stand til at erkende og udvikle deres evner, så de i højere grad tager ansvar for egen læring. I processen er eleverne blevet mere bevidste om, hvilke kompetencer de mangler og dermed har behov for at sætte fokus på i undervisningen.

Lærerne har været på et 18-timers kursus hos et coaching-firma. I samarbejde udviklede de et ’coaching-spil’ til eleverne. På billederne nedenfor ses spillet, der hjalp eleverne med at udfylde en individuel handleplan.

Coaching-spil og handleplan 

”Jeg kigger på min handleplan hver gang vi har undervisning. På den måde er jeg hele tiden opmærksom på, hvad det er jeg skal have fokus på i fysiktimerne for at forbedre mig. Før vi havde coaching, havde jeg ofte svært ved fysik. Jeg er allerede blevet bedre", fortæller Berit fra 9.A, der i øjeblikket forbereder sig til den kommende fysikeksamen.

Nye lærer-elev roller

Ifølge fysiklærer Christian Kjær Pedersen er både lærere og elever ved at indfinde sig i nye roller. Han oplever, at eleverne i højere grad efterspørger den nødvendige undervisning og spørger om hjælp til at forstå de faglige områder. I stedet for at styre undervisningen, er han i højere grad vejleder for hver enkelt elev og gruppe. ”Vores rolle skifter fra at, vi planlægger hele undervisningen, til at eleverne selv henvender sig og spørger ind til emner. Vi skal jo stadig være lærere, sætte nogle grænser, gå ind og tage over når det er nødvendigt– men eleverne er mere selvstyrende”, fortæller Christian. 


Mens fysiklæreren underviser i det faglige stof, er der er også en coachinglærer til stede. Hun har til opgave at spørge ind til elevernes forløb og deres læring, for på den måde at motivere og fastholde deres interesse. ”Vi kaster bolden tilbage i stedet for at servere alle løsninger”, siger coachinglærer Ellen Schultz.

De 10 projektuger er netop afviklet og skal snart evalueres. Lærerne kan herefter tage det med sig, som de har lært og bruge det til at supplere og understøtte undervisningen i andre fag end blot fysikundervisningen.

Se flere billeder her

Læs også om Mølholm Skole, Novaskolen og Bredagerskolen, der også har fået midler til udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag.