torsdag den 15. maj 2014

Animation i danskfaget

Tirsdag den 13. maj blev anden del af animations workshoppen afholdt i Learning Lab i Skolegade. Læs mere om kurset her og se programmet for dagen her.


Pædagoger og lærere fra Fælleshåbskolen og Højen Skole var mødt op til arrangementet. Dagen startede med at deltagerne viste de animationsfilm, som deres klasser havde produceret med udgangspunkt i stop-motion teknikken. I perioden fra første til anden kursusgang, havde deltagerne således haft mulighed for at afprøve, det de havde lært på første del af kurset.

Nedenfor ses en af filmene.Se flere film her

Lærerne fortalte om deres oplevelser og erfaringer, og det udviklende sig til en dialog om læringspotentialer. En ting er, at børnene tilegner sig færdigheder i dansk grammatik, noget andet er det læringspotentiale der ligger i processen fra idé til færdigt produkt. Deltagerne fortalte, at det sociale samspil mellem børnene havde været interessant at iagttage og undervisningsforløbet havde blandt andet bidraget med følgende:

  • Eleverne blev mere bevidste om deres stærke sider
  • Eleverne udviste respekt for andres stærke sider
  • Eleverne blev mere bevidste om, hvordan de lærer bedst
  • Faglige svage elever fandt deres styrker
  • Eleverne udviklede sig både fagligt og personligt gennem forløbet

Børnene havde været meget optaget af at lave animationsfilm, og lærerne havde fået positive input fra forældre. Der blev også talt om, hvilke muligheder mediet giver i andre fag. 

Kursuslederne var igen Hanne Pedersen fra Animationsskolen i Viborg og Dorit Bak fra Firehøjeskolen, som begge har stor erfaring med animationsfilm. Hanne holdt oplæg om teorien bag filmproduktion med fokus på billedbeskæring, klippeteknik, filmsprog og antisipering.

Herefter fik deltagerne mulighed for at animere film med fokus på de teknikker, de havde lært. Dagen sluttede af med filmvisning og feedback. Se to af filmene her

Se flere billeder fra dagen her.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar