onsdag den 7. maj 2014

Coaching som understøttende undervisning

Med folkeskolereformen kommer en ny aktivitet – den understøttende undervisning. Den skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på.
Elever og lærere fra Bredsten-Gadbjerg Skole har i 10 uger afprøvet denne form for supplerende undervisning med fokus på coaching i fysiktimerne. Målet har været at styrke elevernes læring, faglige udvikling og motivation.


Baggrunden for projektet

Skolen har fået bevilliget 188.000 kr. til projektforløbet, der er målrettet eleverne i 7.-9. Klasse. Viceskoleleder, Egon Munk-Andersen fortæller, at lærerne ofte oplever, at de skal bruge alt for meget tid på at motivere og fastholde elevernes interesse. Målet med coaching har derfor været at vejlede, inspirere og sætte eleverne i stand til at erkende og udvikle deres evner, så de i højere grad tager ansvar for egen læring. I processen er eleverne blevet mere bevidste om, hvilke kompetencer de mangler og dermed har behov for at sætte fokus på i undervisningen.

Lærerne har været på et 18-timers kursus hos et coaching-firma. I samarbejde udviklede de et ’coaching-spil’ til eleverne. På billederne nedenfor ses spillet, der hjalp eleverne med at udfylde en individuel handleplan.

Coaching-spil og handleplan 

”Jeg kigger på min handleplan hver gang vi har undervisning. På den måde er jeg hele tiden opmærksom på, hvad det er jeg skal have fokus på i fysiktimerne for at forbedre mig. Før vi havde coaching, havde jeg ofte svært ved fysik. Jeg er allerede blevet bedre", fortæller Berit fra 9.A, der i øjeblikket forbereder sig til den kommende fysikeksamen.

Nye lærer-elev roller

Ifølge fysiklærer Christian Kjær Pedersen er både lærere og elever ved at indfinde sig i nye roller. Han oplever, at eleverne i højere grad efterspørger den nødvendige undervisning og spørger om hjælp til at forstå de faglige områder. I stedet for at styre undervisningen, er han i højere grad vejleder for hver enkelt elev og gruppe. ”Vores rolle skifter fra at, vi planlægger hele undervisningen, til at eleverne selv henvender sig og spørger ind til emner. Vi skal jo stadig være lærere, sætte nogle grænser, gå ind og tage over når det er nødvendigt– men eleverne er mere selvstyrende”, fortæller Christian. 


Mens fysiklæreren underviser i det faglige stof, er der er også en coachinglærer til stede. Hun har til opgave at spørge ind til elevernes forløb og deres læring, for på den måde at motivere og fastholde deres interesse. ”Vi kaster bolden tilbage i stedet for at servere alle løsninger”, siger coachinglærer Ellen Schultz.

De 10 projektuger er netop afviklet og skal snart evalueres. Lærerne kan herefter tage det med sig, som de har lært og bruge det til at supplere og understøtte undervisningen i andre fag end blot fysikundervisningen.

Se flere billeder her

Læs også om Mølholm Skole, Novaskolen og Bredagerskolen, der også har fået midler til udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar