onsdag den 21. maj 2014

Unge rustet til Digital Post

Statistikken på unge i kategorien 15-24 år, der er tilmeldt Digital Post, er steget med næsten 5 % efter Vejle Kommune har gennemført en særlig digitaliseringsindsats i udskolingens 9. og 10. klasser. Læs om baggrunden for indsatsen her.


I løbet af marts, april og maj har Vejle Kommunes digitale vejleder og en medarbejder fra borgerservice været på besøg i udskolingen på størstedelen af kommunens folkeskoler. Under besøgene har eleverne i 9 og 10. klasse fået en introduceret til det at være digital borger, og alle har fået tilbudt hjælp til at oprette NemID og Digital Post. Enkelte skoler har været nødsaget til at sige fra på grund af eksamensforberedelser. I disse tilfælde er der indgået særaftaler om udlevering af materiale til eleverne, så alle elever i kommunen er informeret om Digital Post.

Indsatsen har betydet at statistikken for de 15-24 årige er steget med næsten 5 %. Før indsatsen blev skudt i gang lå denne kategori på 17,5 % mod de nuværende 22,3 %. Det har været vigtigt at informere og ruste de unge til opgaven, da det pr. 1 november 2014 bliver obligatorisk for alle borgere over 15 år at have en digital postkasse. Landsgennemsnittet for de unge i denne aldersgruppe ligger på 23,5 %.


Kommunens digitale vejleder, Kathrine Mørcholdt Buus har mødt stor opbakning fra skoleledelse, lærere og elever, der har været afgørende for projektets succes. De unge har vist stor interesse for emnet, og de har gladeligt taget imod hjælp til at oprette en digital postkasse.

En vigtig faktor for de unge har været muligheden for hente e-boks app’en, så de fremover kan modtage post fra det offentlige direkte på deres smartphone. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at benytte NemID på mobile platforme som smartphones og tablets. Fra juli 2014 kommer der imidlertid en ny JavaScript-løsning, der skulle løse denne problematik. Dette er afgørende, når det offentlige skal i kontakt med de unge, da det er vigtigt at kommunikere, der hvor de unge er.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar