fredag den 23. maj 2014

Styregruppen for IT i Folkeskolen

Ungdomscenter Vejle og Børne- og Ungeforvaltningen var 15. maj værter for besøg af Styregruppen for It i Folkeskolen.

Claus Svold's præsentation af Vejle Digitale Skoler

Styregruppen skulle høre om Vejle Digitale Skoler, strategien og tankerne bag. Det foregik på Ungdomscenter Vejle (UCV), der er med i Undervisningsministeriets demonstrationsskoleforsøg.

Børne- og Ungedirektør, Claus Svold fortalte om forvaltningens arbejde med strategien Den digitale skole 2011-15.

Skoleleder Frank Jensen fortalte om UCV's konkrete arbejde med strategien og demonstrationsskoleforsøget, der har fokus på elevinddragelse og elevproduktion i et samarbejde med Aalborg Universitet (Franks præsentation følger).

Mette Sneistrup Kjeldsen og Henriette Winther Jacobsen fortalte om den særlige rolle, PLC har i en digital hverdag på UCV.

Styregruppen lytter interesseret til PLC's digitale erfaringer
De deltagende fra UCV var: 

Elever: Nadja Pedersen, Mathias Schaumann og Sofie Hansen
Lærere: Rasmus Ullerup og Louise Lindgaard
Lærere fra PLC: Mette Sneistrup Kjeldsen og Henriette Winther Jacobsen

Desuden deltog viceskoleleder Jytte Jensen og skoleleder Frank Jensen. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar