mandag den 30. juni 2014

Flipped Lerning - mere end bare video

Ny bog

Flipped Learning – mere end bare video, af Roland Hachmann og  Peter Holmboe

Flipped Classroom og Flipped Learning er to superaktuelle begreber i den danske og internationale undervisningsverden i øjeblikket. Det handler bogstaveligt talt om, at læring bliver vendt på hovedet. Mange danske folkeskoler og ungdomsuddannelser har allerede taget de nye læringsmetoder til sig, og det vil med stor sandsynlighed være med til at ændre de traditionelle undervisningsmetoder fremover.


Flipped Learning er et begreb, som kan være relevant for alle, hvad enten man har skolesøgende børn, selv sidder på skolebænken eller er underviser. I et ’flippet’ læringsrum vendes undervisningen populært sagt på hovedet, og der byttes om på forholdet mellem de aktiviteter, der foregår i undervisningstiden, og hjemmearbejdet. I stedet for at underviseren gennemgår stoffet i timerne og giver eleverne lektier for derhjemme, bliver eleverne fx bedt om at se en video om det emne, der skal læres, som forberedelse til undervisningen. I undervisningstiden har underviseren så mulighed for at svare på spørgsmål og hjælpe eleverne med at forstå stoffet. Ud over at denne metode giver underviseren bedre mulighed for at hjælpe eleverne, gør den det også muligt for forældre bedre at se og forstå, hvad det er, deres børn arbejder med i skolen.

Roland Hachmann og  Peter Holmboe har i mange år beskæftiget sig med læring, uddannelse og it på mange niveauer. Forfatterne siger selv, at de med bogen ønsker at præsentere en tydelig skelnen mellem Flipped Classroom og Flipped Learning – set i en dansk skoleoptik. Begreberne sættes i relief til dansk skolekontekst og de læringstraditioner, vi bygger undervisningen på.

Bogen er overkommelig både i forhold til pris og sideantal - 149 sider til 149 kroner (men kun til 11. juli, hvor forlagets intropris øges til normalpris).

Bogen kan købes direkteved forlaget


Så hvis du mangler lidt relevant og indholdsrig sommerferielæsning, så er denne bog et bud.

torsdag den 26. juni 2014

Vi nærmer os 100.000

Vi nærmer os 100.000 sidevisninger her på Vejle Digitale Skoler. Nu er det jo ikke tal det hele. Derfor: Døm selv, kig dig rundt på siden her. Er der initiativer, forløb, aktiviteter, som kunne inspirere udviklingen af den digitale skole hos jer?

onsdag den 25. juni 2014

10 nye demonstrationsskoler

Ungdomscenter Vejle har fået selskab af endnu 10 demonstrationsskoler. Undervisningsministeriets nye udviklingsprojekt om digital understøttelse af Fælles Mål går nu i gang. 10 demonstrationsskoler er udvalgt til projektet. Se mere herfredag den 20. juni 2014

Smart University på sommerskole

Smart University var på programmet, da Vejle Kommune for andet år i træk holdt InnovationsSommerskole 18.-19. juni i Spinderihallerne. Se Jacob Knudsen og Mads Bo-Kristensens indlæg
onsdag den 18. juni 2014

Indtryk fra FabLearn Europe 2014

Vejle Kommune var med til at arrangere den første europæiske FabLearn konference mandag 16. juni på Aarhus Universitet. Der deltog 240 forskere, praktikere, politikere og embedsmænd fra ind- og udland.

Gå ind og se billederne på FaceBook. De ligger i den åbne gruppe FablabSchool DK. Novaskolen og Kirkebakkeskolen lavede spændende hands-on-workshops. Ungdomscenter Vejle var også med. Sammen med en masse andre fra Vejle Kommune, herunder Formand og Næstformand for Børne- og Familieudvalget, Kommunaldirektør og Børne- og ungedirektør.


søndag den 15. juni 2014

FabLearn EU - LIVESTREAM

Den første europæiske FabLearn konference mandag 16. juni. Vi er med (Se mere her)

Hvis du ikke deltager, kan du følge live streaming af de to keynote talere Dr. Paulo Blikstein (Stanford University) og Dr. Dennis Krannich (Bremen University), samt 13 korte præsentationer om digital fabrikation og læring. Del gerne.http://fablearn.eu/livestream


torsdag den 12. juni 2014

Pressemeddelse

Vejle Kommune er med, når lærere og forskere viser fremtidens skole i AarhusSnart bliver vinylskærere, 3D-printere og modelbygning en del af hverdagen på skoler i Vejle, Aarhus, og Silkeborg Kommune – også i fag som historie og matematik. Nu afholdes en stor konference i Aarhus hvor eksempler på undervisning i digital fabrikation og design er i centrum.

Mandag den 16. juni er Aarhus Universitet vært for en konference for folkeskolelærere, pædagoger og forskere, som viser eksempler på undervisning i digital fabrikation og design.
Konferencen giver et smugkig ind i, hvad det er for en fremtid elever og lærere i folkeskolen kan vente – og allerede har taget hul på nogle steder.
Tre skoler i Vejle Kommune er med
I Vejle Kommune har man bl.a. på NOVAskolen arbejdet med undervisningskonceptet FabLab@SchoolDK, som kombinerer teknologi, innovation og læring.
Også Kirkebakkeskolen og Ungdomscenter Vejle 10. klasseskolen er med.

Læs hele pressemeddelelsen herSøg på denne blog efter FabLab@SchoolDK og læs mere samt se film med konkrete eksempler fra undervisningen. 

onsdag den 11. juni 2014

KMD Education - teknik eller didaktik?

Ninna Abildtrup Rasmussen er bibliotekar og læringsvejleder på Thyregod Skole. Hun har været lærer i 29 år, først 11 år på en efterskole og nu 18 år i folkeskolen. Det betyder at hun har været med hele vejen fra skrivemaskinen og det analoge til den digitale verden. Ninna bliver aldrig den store IT-nørd, men mener, at man kommer langt ved at prøve sig frem og bruge elevernes mange færdigheder i især funktionelle læremidler, når man tilrettelægger og afvikler sin undervisning, som for hendes vedkommende er i dansk og engelsk i udskolingen.

Ninna er uddannet skolebibliotekar i 2004 og har siden læst en PD i Dansk og Medier og kommunikation, fordi hun finder det nødvendigt og fantastisk inspirerende at følge med i nye tanker og muligheder, til gavn for sig selv og sine elever, men også i sin funktion af PLC-medarbejder.

Lærerforløb på KMD Education


I forbindelse med sin PD har hun skrevet eksamensopgave om KMD Education med følgende problemfelt:

Hvordan fremmer jeg en proces med fokus på indhold, didaktik og læring frem for teknik, og hvordan understøtter jeg en tankegang, hvor digitale læremidler og computeren ikke skubber den levende facilitator, de ægte samarbejdspartnere og de fysiske artefakter ud i glemslen, men i stedet skaber merværdi?

Ninna har sammensat et KMD-forløb til alle lærere med det formål at fremme overvejelser og dialog om hvad, hvornår, hvordan og hvorfor man kan bruge KMD samt hvordan lærerne naturligt videndeler med hinanden. I forløbet er der 8 aktiviteter, som ses på billedet nedenfor.Hvis du har adgang til KMD Education, er du velkommen til at skrive til Ninna på mail Ninna.Abildtrup.Rasmussen@skolekom.dk, for at få login og password til forløbet.

Læs hele opgaven her.

tirsdag den 3. juni 2014

Mastermodul i Børne- og ungdomskultur

Smart University Vejle udbyder i efteråret et modul i masteruddannelsen Børne- og ungekultur - medier og æstetiske læreprocesser. Modulet udbydes i et samarbejde med Syddansk Universitet og har fokus på bibliotekarens formidling og  formidlingsroller. Den fysiske del uddannelsen foregår på Vejle Bibliotek. 


Kontakt Vejle Bibliotekerne for yderligere information om mastermodulet: 

Lilli Mortensen, tlf. 2362 4190,
lm@vejlebib.dk 
Lone Knakkergaard, tlf. 2045 2359

Læs mere om modulet her

søndag den 1. juni 2014

Lærernetværket "It i folkeskolens fag"

Besked fra Sekretariatet It i Folkeskolen


Hermed en orientering om kommunens deltagelse i Lærernetværket for it i folkeskolens fag.

I jeres kommune har følgende lærere meldt sig til deltagelse i Lærernetværket:

Kommune: Vejle Kommune
Skole: Gårslev Skole, Lærer: Bo Larsen Fag: Matematik 
Skole: Vejle kommunale ungdomsskole, Lærer: Malene Møller Berg Fag: Dansk

Lærerne modtager bekræftelse på deres deltagelse onsdag den 4.8 2014.

Hvis I ønsker deltagelse fra flere af kommunens lærere er det muligt for disse at komme på Lærernetværkets venteliste.

Lærerne har mulighed for at indstille sig i samarbejde med deres skoleleder via http://www.emu.dk/modul/lærernetværket-it-i-skolens-fag 

Der er pt. mange opgaver, som skal løses i kommuner og skoler. Derfor flytter vi tidsfristen for indstilling, så den udløber den 13. juni 2014. Det er således fortsat muligt at få flere af kommunens lærere med i Lærernetværket, hvis I endnu ikke har udfyldt det udmeldte antal deltagerpladser.

Hvis I som forvaltning ønsker dialog med os omkring de indstillede læreres deltagelse i Lærernetværket, er I velkomne til at henvende jer til projektleder Tobias Heiberg på e-mail tohj@ucc.dk 

Anvendelse af nye forenklede Fælles Mål i skoleåret 2014/2015
Lærerne på de skoler, der deltager i lærernetværket, vil komme til at arbejde med de nye forenklede Fælles Mål i henholdsvis dansk og matematik. Der kan ansøges om dispensation til at anvende målene via et elektronisk ansøgningsskema på www.uvm.dk/laeringskonsulentere/ansoeg

Hvis kommunen eller den enkelte skole som helhed har ansøgt om dispensation hos Undervisningsministeriet, er der ikke behov for at ansøge særskilt i forbindelse med deltagelse i lærernetværket.

Som udgangspunkt bør de deltagende skoler vælge at arbejde med de nye, forenklede Fælles Mål i de fag og på de trin, hvor skolens lærere deltager. Det må dog ikke være en hindring for at den enkelte lærer kan deltage i lærernetværket. Vi opfordrer til dialog, såfremt kommunen ønsker at deltage i lærernetværket uden at vælge at arbejde med de nye Fælles Mål. Kontakt projektleder Tobias Heiberg på e-mail: tohj@ucc.dk

Med venlig hilsen

Sekretariatet for it i folkeskolen   
UNI•C - Styrelsen for it og læring