onsdag den 18. juni 2014

Indtryk fra FabLearn Europe 2014

Vejle Kommune var med til at arrangere den første europæiske FabLearn konference mandag 16. juni på Aarhus Universitet. Der deltog 240 forskere, praktikere, politikere og embedsmænd fra ind- og udland.

Gå ind og se billederne på FaceBook. De ligger i den åbne gruppe FablabSchool DK. Novaskolen og Kirkebakkeskolen lavede spændende hands-on-workshops. Ungdomscenter Vejle var også med. Sammen med en masse andre fra Vejle Kommune, herunder Formand og Næstformand for Børne- og Familieudvalget, Kommunaldirektør og Børne- og ungedirektør.


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar