onsdag den 11. juni 2014

KMD Education - teknik eller didaktik?

Ninna Abildtrup Rasmussen er bibliotekar og læringsvejleder på Thyregod Skole. Hun har været lærer i 29 år, først 11 år på en efterskole og nu 18 år i folkeskolen. Det betyder at hun har været med hele vejen fra skrivemaskinen og det analoge til den digitale verden. Ninna bliver aldrig den store IT-nørd, men mener, at man kommer langt ved at prøve sig frem og bruge elevernes mange færdigheder i især funktionelle læremidler, når man tilrettelægger og afvikler sin undervisning, som for hendes vedkommende er i dansk og engelsk i udskolingen.

Ninna er uddannet skolebibliotekar i 2004 og har siden læst en PD i Dansk og Medier og kommunikation, fordi hun finder det nødvendigt og fantastisk inspirerende at følge med i nye tanker og muligheder, til gavn for sig selv og sine elever, men også i sin funktion af PLC-medarbejder.

Lærerforløb på KMD Education


I forbindelse med sin PD har hun skrevet eksamensopgave om KMD Education med følgende problemfelt:

Hvordan fremmer jeg en proces med fokus på indhold, didaktik og læring frem for teknik, og hvordan understøtter jeg en tankegang, hvor digitale læremidler og computeren ikke skubber den levende facilitator, de ægte samarbejdspartnere og de fysiske artefakter ud i glemslen, men i stedet skaber merværdi?

Ninna har sammensat et KMD-forløb til alle lærere med det formål at fremme overvejelser og dialog om hvad, hvornår, hvordan og hvorfor man kan bruge KMD samt hvordan lærerne naturligt videndeler med hinanden. I forløbet er der 8 aktiviteter, som ses på billedet nedenfor.Hvis du har adgang til KMD Education, er du velkommen til at skrive til Ninna på mail Ninna.Abildtrup.Rasmussen@skolekom.dk, for at få login og password til forløbet.

Læs hele opgaven her.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar